Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Majdan Stary

Dekanat: Biłgoraj Południe

Majdan Stary 37; 23-414 Majdan Stary

tel.: 84 685 1884

www: majdanstary.zamojskolubaczowska.pl

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Majdan Stary
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.470348, 22.721996

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00 08:30 10:30 (Smólsko) 10:30 (Lipowiec) 12:00

Dni powszednie: 07:00 07:30 17:00 18:00


Odpust parafialny: św. App. Piotra i Pawła (29 VI)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 2894

Liczba katolików: 2600

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Lipowiec Duży, Lipowiec Mały, Majdan Nowy, Majdan Stary, Markowicze Cegielnia, Markowicze Gliny, Smólsko Duże, Rogale, Zanie-Zynie

Rys historyczny

Parafię erygował, w r. 1919, bp Marian Fulman. Powstała ona przy dawnej cerkwi prawosławnej. Pierwotnie istniała na tym terenie parafia unicka, którą zlikwidowano w czasie kasaty unii (ok. r. 1875). Przed r. 1919 miejscowość należała do parafii łacińskiej w Puszczy Solskiej (obecnie św. Marii Magdaleny w Biłgoraju). W parafii mieszkają również prawosławni.

W krótkich dziejach placówki szczególnie krwawo zapisała się ostatnia wojna: wywożenie do obozów zagłady, do przymusowej pracy, rozstrzeliwania w czasie pacyfikacji (pozostały po nich mogiły), w 1943 r. spalenie Majdanu Starego i Nowego. W Dachau zginął proboszcz, ks. Mikołaj Kostrzewa.

W miejscu obecnego kościoła istniała, od r. 1733, świątynia unicka. Obecny kościół, pw. św. App. Piotra i Pawła, wybudowano w latach 1903-1906 jako cerkiew prawosławną. W r. 1919 zamieniony na kościół katolicki.

Kościół drewniany, jednonawowy, bez określonego stylu, wewnątrz 3 ołtarze drewniane. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej, ołtarz boczny po lewej stronie - św. Franciszka, a po prawej - św. Mikołaja, przy prezbiterium 2 zakrystie, przy nawie - kruchta, nad nawą wieża. Obok świątyni znajduje się dzwonnica, wybudowana w r. 1974 oraz ołtarz polowy z r. 1997.

Cmentarz grzebalny

1. Parafialny, dawniej greckokatolicki i prawosławny, czynny, założony w I poł. w. XIX, jako kontynuacja cmentarza przy cerkwii, od r. 1919 wydzielono teren na cmentarz rzymskokatolicki, który poświęcono 13 października 1919 r. Ma kształt wydłużonego pięcioboku, o pow. 1,5 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy metalowych słupach na podmurowaniu.

2. Cmentarz przykościelny, dawniej przycerkiewny, a także grzebalny, nieczynny, ogrodzony drewnianym płotem sztachetowym przy kamiennych słupach.

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół filialny, pw. bł. Jadwigi Królowej, w Lipowcu Dużym, z r. 1982, drewniany, jednonawowy, styl góralski, ołtarz, sala katechetyczna, zakrystia,

Odpust: bł. Jadwigi Królowej (niedziela po 17 VII).

2. Kaplica drewniana, na cmentarzu grzebalnym w Majdanie Starym, przeniesiona z Majdanu Nowego, obecnie spełnia funkcję kaplicy cmentarnej.

3. Kapliczki i figury ludowe m.in. w: Smólsku Dużym i Rogalach.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Aleksander Bizior (1980-1994), ks. Zdzisław Leśnowolski (1994-2004), ks. Jan Pysz (2004-2018)

Wikariusze:
ks. Mariusz Molenda (2004-2010), ks. Paweł Zubrzycki (2010-2013), ks. Danel Pachla (2013-2014), ks. Łukasz Krzaczkowski (2014-2016), ks. Adrian Borowski (2016-2020)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Wiesław Pudło, ks. Mariusz Skubis, o. Zenon Kapka OFM Cap., s. Wanda Budzyńska CSFN, s. Barbara Wardach CSFN, s. Krystyna Blicharz CMBB, s. Honorata Pawełko CMBB, s. Agata Kusiak