Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej Lipiny

Dekanat: Biłgoraj Południe

Lipiny Górne Borowina 1; Lipiny ; 23-423 Potok Górny

tel.: 84 685 3306

www: www.parafialipinygorne.pl

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej Lipiny
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.418221, 22.486012

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 11:30

Dni powszednie: 07:00 16:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: 26 sierpnia

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1930

Liczba katolików: 1730

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Lipiny Dolne, Lipiny Górne, Borowina, Lipiny Dolne Kol.

Rys historyczny

Parafię erygował bp Marian Fulman w r. 1919. Powstała przy świątyni będącej przez pewien czas cerkwią prawosławną. Do r. 1875 była tu parafia unicka (zlikwidowana w czasie kasaty unii). Po tej dacie unitów zmuszano siłą do przyjęcia prawosławia. Zdarzały się wypadki ucieczki lasami do Leżajska (położonego w zaborze austriackim) w celu zawarcia małżeństwa lub chrztu dziecka w kościele katolickim. Tworząc parafię łacińską pozostawiono proboszczowi część dawnej ziemi cerkiewnej (około 11 ha). W czasie II wojny światowej znowu reaktywowano parafię prawosławną (odebrano świątynię katolikom, a duchowny prawosławny mieszkał na plebanii razem z proboszczem łacińskim, katolicy uczęszczali na nabożeństwa do sali parafialnej). Obecnie prawosławnych nie ma.

Kościół parafialny, pw. MB Częstochowskiej, wybudowany w r. 1869 przez unitów (poprzednio istniała tu stara, drewniana świątynia, również unicka). Od r. 1875 w rękach prawosławnych. Po zakończeniu I wojny światowej przekazany Kościołowi katolickiemu, w r. 1920 poświęcenia dokonał O. Dominik (TJ). Wtedy wyposażenie wnętrza dostosowano do kultu katolickiego i wybudowano chór muzyczny. W latach: 1924-1928 dobudowano 2 kaplice boczne, oszalowano kościół z zewnątrz i pomalowano. W r. 1950 nastąpiło pokrycie dachu blachą. Generalny remont w r. 1981, w r. 1999 pomalowano dach, ściany zewnętrzne kościoła oraz założono nowa instalację elektryczną.

Kościół drewniany, z jedną wieżą na frontonie, jednonawowy, wewnątrz wybity klepką artystycznie wykonaną, sufit kasetonowy z drzewa. Świątynia ma ołtarz główny, drewniany z obrazem MB Częstochowskiej. Ołtarze boczne po prawej stronie: z obrazem św. Franciszka z Asyżu i figurą Matki Bożej, po lewej - z figurką Serca Pana Jezusa i z obrazem Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Ołtarze odnowione w latach: 1998-2000. Ławki i konfesjonał są dostosowane do wystroju kościoła, na chórze muzycznym organy sprowadzone ze Lwowa (ok. r. 1930).

Cmentarz grzebalny

1. Parafialny, założony w r. 1919, powiększony w r. 1993, w odległości 1300 m. od kościoła, w kształcie wydłużonego prostokąta , o pow. 1 ha., ogrodzony metalowymi przęsłami przy słupach z białej cegły.

2. Prawosławny, dawniej greckokatolicki, obok parafialnego, nieczynny, o pow. 0.35 ha, ogrodzony drewnianym płotem sztachetowym przy drewnianych i betonowych słupach.


Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Jan Rzeszutko (+1973), ks. Jan Kruk (+2012)

Kaplice na terenie parafii

Kapliczka w Lipinach zapewne z 1. poł. w. XIX. Drewniana. Czworoboczna, z trzech stron oszalowana, z czwartej otwarta półkoliście. Daszek namiotowy z pazdurem. Wewnątrz rzeźba św. Jana Nepomucena, ludowa.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Jan Kruk (1983-1993), ks. Stanisław Małysz (1992-1993) - administrator

Wikariusze:
ks. Piotr Grzechnik (2006-2011), ks. Tomasz Kąkol (2011-2013), ks. Marcel Harkot (2013-2014), ks. Paweł Kruk (2014-2019).

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

o. Zbigniew Deryło OFMConv, br. Waldemar Głowik SVD, + s. Anna Budzyńska FMM, s. Alicja Krupa SSpS