Parafia pw. Świętej Marii Magdaleny - Sanktuarium Biłgoraj

Sanktuarium św. Marii Magdaleny

Dekanat: Biłgoraj Południe

ul. Krzeszowska 1; 23-400 Biłgoraj

tel.: 84 686 1696

www: www.maria-magdalena.zamojskolubaczowska.pl

Parafia pw. Świętej Marii Magdaleny - Sanktuarium Biłgoraj
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.523014, 22.711575

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:30 09:00 (Smólsko) 09:00 (dla młodzieży) 10:30 (dla dzieci) 10:30 (Dereźnia) 12:00 (suma za parafian) 12:00 (Wola Dereźniańska) 17:00 (w okresie zimowym) 18:00 (w okresie letnim)

Dni powszednie: 07:00 07:30 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: 22 lipca (św. Marii Magdaleny), 4 października (św. Franciszka), 5 października (Matki Bożej Różańcowej)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 9192

Liczba katolików: 9000

Do parafii należą

Do parafii należą ulice:
Armii Kraków (nry: 12 do końca ulicy), Bohaterów Monte Cassino, Chopina, Dra Pojaska, Gen. Komorowskiego, Gen. Sikorskiego (nry nieparzyste), Kombatantów, Konopnickiej, Kościuszki (nry: 93 do końca), Krzeszowska, Mickiewicza, Motorowa, Nowakowskiego (nry: nieparzyste od 51 do 127), Graniczna (nry parzyste: od 2 do 22), Piaskowa, I Armii Wojska Polskiego, Prusa, Puszkina, Radzika, Sienkiewicza, Sikorskiego nry nieparzyste, Skłodowskiej, Słowackiego, Spokojna, Tarnogrodzka, Wańkowicza, "Wira" Bartoszewskiego, Wiejska, Żeromskiego.

Rys historyczny

Pierwsza nazwa obecnej parafii to Puszcza Solska. 5 X 1954 r. miejscowość została włączona do Biłgoraja, dlatego Kuria Diecezjalna w Lublinie pismem z 30 XII 1961 r. ustaliła nazwę parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju.

Pierwsza wzmianka o działalności duszpasterskiej sięga r. 1603, kiedy zaczęła funkcjonować mała kapliczka wybudowana na miejscu objawień św. Marii Magdaleny. Prawdopodobnie par. została erygowana w r. 1644. Teren jej przez długie lata był bardziej rozległy od dzisiejszego. Do r. 1919 w jej granicach znajdowały się miejscowości należące obecnie do par. Majdan Stary i Sól. W r. 1644 Tomasz Zamoyski sprowadził tu franciszkanów czarnych z Zamościa. Razem z kościołem wybudował im drewniany klasztor. Zabudowania te na skutek klęsk żywiołowych i wojen były kilkakrotnie niszczone w l. 1648, 1655 i 1702. Fundatorką klasztoru murowanego, istniejącego do dzisiaj, chociaż częściowo przebudowanego, była Konstancja Zamoyska. Wzniesiono te zabudowania około r. 1778.

Od r. 1692 par. została oddana franciszkanom, którzy duszpasterstwo prowadzili do kasaty klasztoru, tj. do r. 1864. Obok działalności duszpasterskiej franciszkanie rozwijali również pracę charytatywną wśród biednych i oświatową, prowadząc szkołę parafialną. Przy klasztorze istniała biblioteka, rozwijały działalność bractwa, m.in. różańcowe. Szczególnym kultem cieszyła się patronka par. - św. Maria Magdalena. Od kasaty klasztoru (1864) w parafii pracują księża diecezjalni.

Obecnie istniejący kościół jest szóstą z kolei budowlą na tym miejscu. Pierwsze cztery były drewniane, fundacji rodziny Zamoyskich. Już w r. 1603 na miejscu objawień św. Marii Magdaleny wybudowano kaplicę (fundował kanclerz Jan Zamoyski), natomiast pierwszy kościół wybudowano w r. 1644; spalili go Kozacy w r. 1648. Ostatnią świątynię drewnianą wybudowano w r. 1705. Spłonęła od pioruna 22 VI 1794 r. Wtedy Aleksander Zamoyski polecił przebudować jedno skrzydło klasztoru (nowe sklepienie, oraz dobudowano fronton z małą wieżyczką). Tak powstała świątynia funkcjonowała do r. 1928. Już wcześniej myślano o budowie nowego kościoła, ale władze carskie nie wyrażały zgody. Dopiero w latach 1921-1928 wybudowano kościół istniejący do dzisiaj. Projektował go arch. Jerzy Siennicki. Został konsekrowany pw. św. Marii Magdaleny przez bp. M. Fulmana (15 V 1932) jako wotum za "cud nad Wisłą" 1922 roku. Natomiast stary kościół (w klasztorze) zamieniono na salę parafialną. Przy parafii jako organie prowadzącym od 1999 roku działa Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II. 22 VII 2016 r. bp zamojsko-lubaczowski Marian Rojek ustanowił kościół parafialny diecezjalnym sanktuarium św. Marii Magdaleny.


Domy zakonne na terenie parafii

Siostry Benedyktynki Misjonarki

Cmentarz grzebalny

Zabytkowym obiektem położonym w Puszczy Solskiej jest również cmentarz rzymskokatolicki znajdujący się u zbiegu ulic Krzeszowskiej i Alei Jana Pawła II. Założony został w I połowie XIX wieku. Na cmentarz prowadzą dwie bramy. Jedna szeroka neobarokowa w formie ozdobnego portalu, druga współczesna wykonana w 1995 r. Najstarszy zachowany nagrobek z czytelną inskrypcją pochodzi z 1860 r. Zachowało się również około 120 nagrobków sprzed 1945 roku.

Wśród nagrobków dominują krzyże na prostopadłościennych postumentach dekorowane wielostopniowymi gzymsami, gzymsami kostkowanymi, trójkątnymi tympanonami, ornamentami roślinnymi oraz rodzajem draperii. Są też płyty poziome, kolumny zerwane symbolizujące prze¬rwane życie, postumenty z rzeźbami figuralnymi, nagrobki z niszami kapliczkowymi. Znajdują się również liczne drewniane krzyże, kryte łubowymi daszkami.

Na cmentarzu spoczywa 39 żołnierzy WP z Armii Kraków poległych w dniach 14-16 września 1939 r. Można odnaleźć mogiłę: harcerza Kazimierza Jaźwińskiego. Piotra Kantego - uczestnika obrony Warszawy z 1939 r., członka ZWZ, więźnia Pawiaka, Alei Szucha. Oświęcimia, Mauthausen - Gusen, zmarłego w 1970 r., czy też mogiłę Tadeusza Iwanowskiego - harcmistrza, pierw¬szego komendanta hufca Szarych Szeregów w Biłgoraju, żołnierza AK i współtwórcę Oddziału PTTK w Biłgoraju.

Osobliwością cmentarza są dwie kłodowe kapliczki nagrobne z końca XIX wieku, drewniana kapliczka domkowa na grobie ludowego rzeźbiarza Jacka Małka z Bukowej zmarłego w 1984 r. oraz rzeźba Chrystusa Frasobliwego umieszczona w pniu krytym daszkiem na grobie Adama Paczosa.

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym
ks. Zbigniew Antosz (+2007), ks. Andrzej Kucewicz (+2012), ks. Jan Maciocha (+2014), ks. Ryszard Stanisław Dziura (+2016), ks. Zenon Nowicki (+2017)

Kaplice na terenie parafii

Kościoły filialne: Smólsko Małe, Dereźnia, Wola Dereźniańska

Kaplica: w Domu Sióstr Bendyktynek, w Domu Księży Seniorów, w Szpitalu Powiatowym

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Florian Fornal (1982-1998), ks. Jan Maksim (1998-2007)

Wikariusze:
ks. Grzegorz Kuzdra (1986-1993), ks. Stanisław Jakubczak (1991-1995), ks. Antoni Kot (1993-1999), ks. Jan Pysz (1994-1995), ks. Stanisław Błaszczuk (1995-1998), ks. Marek Wielgosz (1995-2000), ks. Jarosław Piluś (1998-2000), ks. Andrzej Niedużak (1999-2005), ks. Mariusz Trojanowski (2000-2004), ks. Henryk Misa (2000-2007), ks. Paweł Badach (2004-2008), ks. Paweł Piotr Kruk (2005-2009), ks. Dariusz Bajwoluk (2007-2013), ks. Piotr Spyra (2008-2011), ks. Marcin Zaburko (2009-2011), ks. Michał Cudziło (2010-2012), ks. Paweł Zawada (2011-2012), ks. Waldemar Miśkiewicz (2012-2014), ks. Rafał Plichta (2012-2014), ks. Krzysztof Antczak (2013-2015), ks. Adam Malinowski (2014-2019), ks. Sławomir Zawada (2014-2018), ks. Krzysztof Górniak (2015-2019), ks. Adam Palonka (2018-2021), ks. Tomasz Migas (2020-2021).

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Andrzej Bastrzyk, ks. Tadeusz Bastrzyk, ks. Grzegorz Bugajak, ks. Paweł Derylak, ks. Józef Dziduch, + ks. Ryszard Stanisław Dziura (archidiec. lubelska), ks. Ireneusz Fedec, Ks. Piotr Harko, ks. Bogdan Jaworowski, + ks. Jan Maciocha, ks. Franciszek Przytuła, ks. Stanisław Róg, ks. Stanisław Róg (archidiec. lubelska), ks. Michał Skubis, ks. Mateusz Szeliga (Niemcy), ks. Jerzy Tworek, ks. Marek Tworek, ks. Dominik Kukiełka (diec. charkowsko-zaporoska), ks. Zenon Kurzyna (USA), ks. Zbigniew Kukiełka, o. Zdzisław Dzido OFM, o. Paweł Kusiak OFM, o. Stanisław Kyc, ks. Jan Dziduch TChr, Ks. Jarosław Różański OMI, br. Krzysztof Dzido OFM, br. Stanisław Garbacz OFM, br. Janusz Łukasiewicz OFM, br. Tomasz Szymanik OFM Cap., s. Magdalena - Maria Różańska OSBSam, s. Wojciecha - Grażyna Różańska CSSJ, s. Maria Okoń ABMV, s. Marzena - Izabela Gleń OSB, s. Bożena - Urszula Łubiarz OSB, s. Agata - Jadwiga Kręt OSB, s. Aneta - Joanna Kukiełka OSB, s. Margerita - Urszula Krukowska OSB, s. Ligia - Małgorzata Krukowska OSB, s. Izabela - Katarzyna Kusiak OSB, s. Anuarita - Ewa Tutka OSB, s. Maria Koleta - Stanisława Pawełko CMBB, s. Maria Faustyniana - Maria Obszańska CMBB, s. Maria Rozaniana - Stanisława Kowal CMBB, s. Maria Cecyliana - Władysława Teresa Kurzyna CMBB, s. Maria Olga - Marta Wolanin CMBB, s. Maria Luiza - Józefa Różańska CMBB, s. Maria Nikodema - Halina Różańska CMBB, s. Maria Klara - Dorota Wrębiak CMBB, s. Wirgilia Kukiełka CMBB