Parafia pw. Świętego Michała Archanioła Sól

Dekanat: Biłgoraj Południe

Sól 50; Sól ; 23-400 Biłgoraj

tel.: 84 687 0242

e-mail: [email protected]

www: www.sol.zamojskolubaczowska.pl

Parafia pw. Świętego Michała Archanioła Sól
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.515976, 22.667948

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 06:30 08:30 10:00 (Ciosmy) 11:30

Dni powszednie: 07:00 17:00


Odpust parafialny: 30 września

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 2488

Liczba katolików: 2240

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Ciosmy, Kolonia Sól, Ruda Zagrody, Sól

Rys historyczny

Parafia została erygowana 1 III 1919 r., przez bpa lubelskiego Mariana Fulmana. Od I poł. w. XVII istniała w Soli parafia greckokatolicka. Dopiero w w. XIX, w czasie kasaty unii, powstała tu parafia prawosławna istniejąca do r. 1915. Nową parafię rzymskokatolicką uposażono 26 morgami ziemi i równocześnie założono cmentarz grzebalny.

Po II wojnie światowej wybudowano nowy dom parafialny (budowę rozpoczęto w r. 1972) i budynki gospodarcze. Archiwum parafialne przechowuje m.in. akta metrykalne od r. 1919, księgę wizytacji
od r. 1925, kronikę od r. 1947.

Pierwotna świątynia unicka drewniana. Obecny kościół parafialny, pw. św. Michała Archanioła, wybudowany, w r. 1872, jako cerkiew prawosławna (od r. 1919 rzymskokatolicki). 1 III 1919 poświęcony przez dziekana biłgorajskiego, ks. Czesława Koziołkiewicza. W okresie międzywojennym dobudowano zakrystię, a wystrój wewnętrzny przystosowano do kultu katolickiego. W r. 1979 górną część wieży drewnianej zastąpiono murowaną, w r. 1998 pomalowano wnętrze kościoła i odnowiono trzy ołtarze. W r. 2001 poświęcono obraz bł. ks. Zygmunta Pisarskiego, byłego wikariusza parafii Sól.

Budynek murowany z cegły, w stylu cerkiewnym (budowany na planie krzyża greckiego), jednonawowy, rozbudowany w l. 2005-2014 na trzynawowy. Na frontonie wieża z r. 1979, ołtarz główny drewniany, przerobiony z carskich wrót w r. 1919. W ołtarzu mieści się obraz Serca Pana Jezusa (1920), na zasuwie 2 obrazy do zmiany: św. Michał Archanioł (1953) i Pana Jezusa Cierpiącego (1952). Ołtarze boczne: prawy z obrazami: św. Franciszka Serafickiego i Przemienienia Pańskiego (1920), lewy z obrazami: MB Różańcowej (1921) i MB Częstochowskiej. Krucyfiks barokowy z w. XVIII. Monstrancja ok. r. 1740 w Muzeum Diecezjalnym w Zamościu. Na dzwonnicy umieszczono dzwon kupiony w r. 1947 i sygnaturkę.

Cmentarz grzebalny

1. Rzymskokatolicki, czynny, założony w r. 1919, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 2 ha, ogrodzony od frontu metalowymi przęsłami przy kamiennych słupach na podmurowaniu, od tyłu metalowa siatka, część centralna ogrodzona płotem drewnianym.

2. Cmentarz prawosławny w Soli, nieczynny, o pow. 0.23 ha., ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach.

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Sebastian Redas (+1944), ks. Jan Kulpa (+1936), ks. Paweł Zięba (+1981)

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół filialny,, pw. Siedmiu Darów Ducha Świętego, w Ciosmach z lat: 1982-83, budowany wg projektu inż. Stefana Chmielowca. Poświęcony przez bpa Bolesława Pylaka. Pow. 250 m?

2. Na terenie parafii oprócz krzyży znajduje się kilka drewnianych kapliczek, m.in. w Soli (trzy) i w Ciosmach (po jednej).

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Adam Gorzelewski (1971-2005), ks. Piotr Podborny (2005-2008), ks. Czesław Gołdyn (2008-2011)

Wikariusze:
ks. Ryszard Zieliński (1992-1993), ks. Zbigniew Rzeźnik (1993-1994), ks. Leszek Kłos (1994-1997), ks. Piotr Mazur (1997-2003), ks. Waldemar Miśkiewicz (2003-2007), ks. Krzysztof Szynal (2007-2010), ks. Kamil Taras (2010-2011), ks. Miłosław Żur (2011-2012), ks. Adrian Borowski (2012-2016), ks. Mateusz Krzaczkowski (2016-2019),

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Jarosław Przytuła, s. Danuta Dzido CMBB, s. Jadwiga Kimak CMBB, s. Stanisława Młynarz CMBB, s. Aniela Nalepa FMM, s. Anna Piętak OP, s. Danuta Szewc (Zgr. S. Matki Dobrego Pasterza)