Wspólnota dla Intronizacji NSPJ

Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa powstały, aby w Polsce królował Chrystus poprzez Intronizację Jego Najświętszego Serca w naszych sercach, rodzinach, parafiach, diecezjach i w całej naszej Ojczyźnie. Pierwsza wspólnota w Polsce powstała w Krakowie 1995 r.

 Członkowie wspólnoty:

- Starają się żyć w łasce uświęcającej i często korzystają z sakramentów świętych;

- Modlą się codziennie, raz w tygodniu podejmują modlitwę wspólnotową adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie wynagradzając Jego Boskiemu Sercu za grzechy swoje, rodziny, parafii i narodu;

- Dokonują osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i uznają go swoim Królem;

- Uczestniczą w Mszy św. w dni powszednie przynajmniej raz w tygodniu i ofiarowują ją w intencji wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz w intencji Intronizacji w parafii;

- Uczestniczą w rekolekcjach i czuwaniach organizowanych na szczeblu diecezji i ogólnopolskim;

- Są apostołami Dzieła Intronizacji, sami korzystają z odpowiedniej lektury i ją rozprowadzają;

- Świadczą swoim życiem o przynależności do Chrystusa Króla w rodzinie i środowisku;

- Pomagają przez modlitwę przygotować świeckich do dokonania Aktu Intronizacji w parafii;

- Biorą udział w sympozjach organizowanych przez wspólnoty;

- Uczestniczą w rekolekcjach tematycznych dla członków wspólnot;