Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Dachnów

Dekanat: Cieszanów

ul. Zakarczma 2; Dachnów ; 37-611 Cieszanów

tel.: 16 632 3236

e-mail: dachnow@zamojskolubaczowska.pl

www: www.dachnow.zamojskolubaczowska.pl

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Dachnów
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.206047, 23.111448

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00 * 08:30 11:00 16:00 *

Dni powszednie: 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: św. Podwyższenia Krzyża św. (14 września)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1485

Liczba katolików: 1380

Do parafii należą

Do parafii należy miejscowość: Dachnów

Rys historyczny

Dachnów jako własność rodu Ramszów istnieje od w. XIV (pierwotnie jako stacja pocztowa na trasie Bełżec - Przemyśl). Do r. 1748 r. należał do parafii w Oleszycach. W r. 1748 przyłączony, przez bpa przemyskiego Bogusława Sierakowskiego do parafii Cieszanów. W r. 1938 przystąpiono do budowy kościoła rzymskokatolickiego w Dachnowie wg projektu inż. Rubenbauera z Lubaczowa. Wybuch wojny przerwał budowę. Kościół zniszczony przez Ukraińców i Armię Czerwoną. 15 grudnia 1965 r. utworzony został w Dachnowie wikariat eksponowany, a 25 lipca 1975 r. parafia, wydzielona z parafii Cieszanów.

Kościół parafialny, pw. Podwyższenia Krzyża św., w Dachnowie z r. 1991. W r. 1989 wykonano fundamenty, do r. 1991 w stanie surowym, kamień węgielny poświęcił bp zamojsko-lubaczowski Jan Śrutwa, poświęcony, 3 maja 1999 r., przez bpa Mariusza Leszczyńskiego. Murowany, okna żelazne, trapezowe, jednonawowy, strop żelbetonowy, dach drewniany, kryty blachą ocynkowaną, o pow. użytkowej 645 m2, wg projektu archidiec. inż. Rubena Bardanaszwili pochodzącego z Batumi (Gruzja), zamieszkałego w Krośnie.

Dzwonnica, wolnostojąca, z czterech trapezowych filarów, zwieńczonych krzyżem o wysokości 20 m., kryta blachą miedzianą.

Cmentarz grzebalny

Cmentarz grzebalny oddalony od kościoła 250 m., pow. 05 ha, ogrodzony siatką. Na cmentarzu kilka nagrobków z czasów unickich.

Kaplice na terenie parafii

1. Cerkiew greckokatolicka, pw. Podwyższenia Krzyża św., z r. 1749, fund. hr. Anna Działyńska. W latach: 1926-27 rozbudowana i pokryta blachą. Orientowana. Drewniana, zwieńczona kopułą, o długości 30m. i szerokości 7 m. Usytuowana na niewielkim wzgórzu, ogrodzona. Obok cerkwi drewniana dzwonnica, zapewne współczesna świątyni. Na cmentarzu kościelnym pamiątkowy krzyż misyjny z okazji 950-lecia Chrztu Rusi. Od r. 1946 do 1991 użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Obecnie nieczynna.

2. Figura MB Niepokalanej, z r. 1997, umieszczona w grocie przy kościele w Dachnowie, ufundowana na pamiątkę 50-tej rocznicy powrotu mieszkańców Dachnowa z Syberii

3. Kapliczki przydrożne z figurami Matki Bożej: dwie z XIX w., jedna współczesna

4. Krzyże przydrożne: 22 drewnianych, 6 kamiennych (pamiątka zniesienia pańszczyzny), 5 żelaznych, współczesnych

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Jakub Solilak (1982-2006), ks. Stanisław Bełz (2004-2006) - admin., ks. Stanisław Bełz (2006-2011), ks. Ireneusz Fedec (2011-2017)

Wikariusze:
ks. Jerzy Sopel (1994-1998), ks. Sławomir Szewczak (1998-2001), ks. Stanisław Bełz (2001-2004)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

+ ks. Robert Cencora, ks. Michał Maciołek, ks. Marian Maciołek, s. Ludmiła Gliniak CSSF, s. Monika Mazurek CSSF, s. Bronisława Wiktor (misjonarka obrządku wschodniego)