Parafia pw. Świętego Maksymiliana Kolbego Ulhówek

Dekanat: Tarnoszyn

ul. Kościelna 4/2; 22-678 Ulhówek

tel.: 84 661 6066

Parafia pw. Świętego Maksymiliana Kolbego Ulhówek
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.447838, 23.784914

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 (Podlodów) 11:00

Dni powszednie: 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: św. Maksymiliana Kolbe (14 sierpnia)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1600

Liczba katolików: 1396

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Osada Rzeplin, Podlodów, Rzeczyca, Ulhówek

Rys historyczny

Parafia erygowana 1 I 1985 r., przez bpa Mariana Jaworskiego. Powstała z wydzielenia z parafii Tarnoszyn.
Kościół parafialny pw. św. Maksymiliana Kolbego, połączony z plebanią, z lat: 1982-1985, budowany wg projektu inż. Jana Rabiegi z Tomaszowa Lubelskiego. Murowany, jednonawowy, z podwyższonym prezbiterium, o pow. 260m2, ściana ołtarzowa z kamienia, na niej zarys kielicha mszalnego, w miejscu centralnym tabernakulum. Fronton tworzy dach w kształcie litery "M", zwieńczony krzyżem. Konsekrowany przez bpa Mariana Jaworskiego 22 IX 1985 r. Obok świątyni dzwonnica z lat 1990-1991, wg projektu inż. Józefa Lewandowskiego z Ulhówka
w niej trzy dzwony.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz parafialny w Ulhówku, poświęcony w r. 1992, czynny, w kształcie prostokąta o pow. ok. 0,7 ha

2. Cmentarz greckokatolicki w Ulhówku, nieczynny, założony na pocz. w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 0,45 ha, bez podziału na kwatery, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

3. Cmentarz greckokatolicki w Rzeczycy, nieczynny, założony w XIX w., w kształcie czworoboku o pow. 0,57 ha, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

Kaplice na terenie parafii

1. Kaplica nagrobna w Rzeczycy z w. XIX, z drewnianą przybudówką, od r. 1965 jest sprawowana w niej Msza św.

2. Kapliczka przydrożna św. Antoniego w Ulhówku (przy dawnej drodze do folwarku)

3. 14 krzyży przydrożnych

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Aleksander Panek (1989-2007), ks. Grzegorz Stankiewicz (2007-2009), ks. Franciszek Buhajczuk (2009-2014)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Jarosław Cioch, ks. Marian Drążek, ks. Daniel Pachla, ks. Piotr Grzechnik, ks. Marek Gmitrzuk (Włochy), ks. Aleksander Tabaka (archidiec. lubelska)