Parafia pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela Rzeplin

Dekanat: Tarnoszyn

Rzeplin 72; Rzeplin ; 22-678 Ulhówek

tel.: 84 661 6200

Parafia pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela Rzeplin
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.471729, 23.850460

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 (Posadów) 11:00

Dni powszednie: 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: św. Jana Chrziciela (24 czerwca)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 803

Liczba katolików: 684

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Łachowce, Posadów, Radków, Rokitno, Rzeplin, Telatyn Kol.

Rys historyczny

Wieś Rzeplin nadana w r. 1403 Prandocie z Wysokiej przez Ziemowita IV, księcia mazowieckiego i bełskiego. Nadanie zostało potwierdzone w r. 1409. W ciągu w. XVI-XVIII własność Lipskich herbu Grabie, pod koniec w. XIX Komarnickich, w r. 1890 Fiodora Bielińskiego, na pocz. w. XIX Rakowskich.

Parafia rzymskokatolicka erygowana 7 I 1403 r., uposażona przez rodzinę Prandotów, później dotację zwiększyli właściciele tutejszych majątków, Lipscy (z tej rodziny pochodził w w. XVII bp krakowski Andrzej Lipski). Granicami swoimi obejmowała dość duży obszar, należał bowiem do niej teren obecnej parafii Żulice i część parafii Nowosiółki. Do końca XVIII w. parafia należała do diecezji chełmskiej i wchodziła w skład dekanatu Bełz, natomiast w XIX w. wszła w skład dekanatu tyszowieckiego, potem tomaszowskiego, jeszcze raz tyszowieckiego, obecnie tarnoszyńskiego. W II połowie XVI w., przez pewien czas byli w Rzeplinie kalwini. Do w. XIX spora część ludności była obrządku greckokatolickiego. Posiadali oni swoje kościoły w: Rzeplinie, Posadowie, Radkowie i Łachowcach, które po kasacie unii zostały zamienione na cerkwie prawosławne.

Ciężkim okresem dla katolickiej społeczności tutejszej parafii była II wojna światowa. Złożyły się na to akcje eksterminacyjne okupanta niemieckiego oraz działalność band UPA. Krwawo zapisała się w pamięci Wielkanoc - 9 IV 1944 r., kiedy to zginęły dziesiątki Polaków (w Rzeplinie 21, Radkowie 20, Telatynie 21, Żulicach 12, Rokitnie 2, Łachowcach 40). W latach 1954-1963 na terenie parafii pracowały 3 siostry felicjanki. Od lipca do września 1950 r. proboszczem parafii był ks. Edmund Ilcewicz, późniejszy bp pomocniczy lubelski.

Drewniany kościół parafialny, wówczas pw. śś. Jana Chrzciciela, Stanisława bpa i Katarzyny, ufundowali i uposażyli przed r. 1403: Prandota z Wysokiej, właściciel Rzeplina, Paweł z Radzanowa, chorąży płocki, właściciel Tarnoszyna i Ulhówka, Benedykt, właściciel Przewodowa i części Wasylowa, Jan, właściciel Posadowa i Rokitna oraz Jan, właściciel części Wasylowa. W 2. poł. w. XVI był w posiadaniu arian, przekazany ok. r. 1600 katolikom przez czterech braci Lipskich. Wg wizytacji z 1603 r. drewniany; wg protokołów wizytacyjnych z r. 1637 konsekrowany w r. 1603; nowy drewniany, po spaleniu poprzedniego, wystawiony w r. 1640 przez Jana Lipskiego, archidiakona chełmskiego, został konsekrowany w r. 1641; kolejny drewniany wystawiony 1721, staraniem gromady oraz plebana Jana Venturi i wikarego Mariana Żerosławskiego.

Obecny wzniesiony w latach: 1797-1798, staraniem dziekana tyszowieckiego Michała Siekierzyńskiego, konsekrowany przez bpa przemyskiego Antoniego Gołaszewskiego w r. 1798. Odnawiany przed 1930 r. Częściowo spalony 9 IV 1944 r. przez UPA. Odbudowany w latach 1951-1952. Wyposażenie wnętrza kościoła pochodzi ze świątyni w Bełzie. Remonty trwały w latach: 1948-1954 oraz 1964-1969 (dach, okna, tynki zewnętrzne, malowanie wnętrza). Kościół orientowany, barokowy, murowany z cegły, otynkowany. Jednonawowy. Nawa prostokątna, czteroprzęsłowa; prezbiterium węższe, o wydatnie zaokrąglonych narożach, przy nim od pn. i pd. czworoboczne zakrystie. Pod nawą krypty.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Rzeplinie, czynny, założony w końcu w. XVIII, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 1,84 ha, z podziałem na kwatery, ogrodzony metalową siatką

2. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Rzeplinie, nieczynny, założony w XIX w., w kształcie nieregularnego wieloboku o pow. 0,3 ha, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

3. Cmentarz prawosławny w Łachowcach, nieczynny, założony na pocz. XX w., w kształcie czworoboku o pow. 0,27 ha, bez podziału na kwatery

4. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Posadowie, nieczynny, założony w I. poł. w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 0,3 ha, bez podziału na kwatery, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

5. Mogiła zbiorowa, partyzancka z II wojny światowej (AK i BCh) w Posadowie, z r. 1944, ogrodzona 10 betonowymi słupkami połączonymi żeliwnym łańcuchem

6. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Radkowie, nieczynny założony na pocz. w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 0,12 ha, ogrodzony wałem ziemnym

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafianym:
ks. Walerian Maksymilian Olszewski (+1897)


Kaplice na terenie parafii

Kościół filialny w Posadowie, najprawdopodobniej z r. 1832, w okresie międzywojennym oraz do lat osiemdziesiątych XX w. - szkoła, w r. 1989 przekazany parafii w Rzeplinie na cele kultu, w latach: 1990-94 remontowany.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Edward Proc (1991-1996), ks. Janusz Granda (1996-1999), ks. Krzysztof Soliło (1999-2010), ks. Leszek Bruśniak (2010-2014), ks. Waldemar Miśkiewicz (2014-2016)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Andrzej Łuszcz, ks. Władysław Lachowski (archidiec. lubelska), s. Bronisława Urszula Świder OSC