Parafia pw. Świętych Cyryla i Metodego Sahryń

Dekanat: Tyszowce

Sahryń 61; Sahryń ; 22-546 Turkowice
Parafia pw. Świętych Cyryla i Metodego Sahryń
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.678246, 23.791788

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00

Dni powszednie:


Odpust parafialny: Niedziela Trójcy Przenajświętszej, MB Częstochowskiej (26 sierpnia)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 984

Liczba katolików: 980

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Malice Kol., Miętkie Kol., Sahryń Kol., Sahryń ZHRO, Sahryń, Terebiń Kol., Wronowice Kol., Zagajnik

Rys historyczny

Już pod koniec w. XVIII istniała tutaj parafia unicka. Posiadała filie w: Turkowicach i Miętkiem, zaś katolicy obrządku łacińskiego należeli do parafii Tyszowce. Parafia rzymskokatolicka została erygowana, 13 IV 1923 r., przez bp. Mariana Fulmana. Powstała ona z podziału parafii Tyszowce. W czasie II wojny światowej Sahryń był siedliskiem UPA (1943-1944). Na skutek tego miejscowość została doszczętnie zniszczona, 9 III 1944 r., przez połączone oddziały AK i BCh. Wtedy zniszczeniu uległa również świątynia. Po zakończeniu działań wojennych murowany kościół został gruntownie przebudowany (pw. św. Cyryla i Metodego).

Pierwszy kościół greckokatolicki, wspominany już w r. 1780, był świątynią drewnianą, a istniejący do dnia dzisiejszego został wybudowany w r. 1873. Po kasacie unii był on zamieniony na cerkiew prawosławną. Po zakończeniu I wojny światowej oddano go katolikom i poświęcono. W czasie II wojny światowej w posiadaniu prawosławnych.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Sahryniu, czynny, założony w r. 1955, w kształcie kwadratu o pow. 1,8 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach

2. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki i prawosławny w Sahryniu, nieczynny, założony na przełomie w. XVIII i XIX, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 0,4 ha, otoczony wałem ziemnym

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Adam Herda (1991-2009)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Grzegorz Hałas, ks. Grzegorz Stankiewicz, ks. Krzysztof Maj