Parafia pw. Świętego Michała Archanioła Zubowice

Dekanat: Tyszowce

Zubowice 8; Zubowice ; 22-435 Komarów

tel.: 602 131 569

Parafia pw. Świętego Michała Archanioła Zubowice
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.620560, 23.573257

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00

Dni powszednie: 07:30 16:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: MB Anielskiej (niedziela po 2 sierpnia)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 550

Liczba katolików: 550

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Niedźwiedzia Góra, Tuczapy, Zubowice, Zubowice Kol.

Rys historyczny

Zubowice, wieś wymieniana w r. 1483. Od r. 1564 wymieniana cerkiew prawosławna, od w. XVII parafia unicka. Po kasacie unii w jej miejsce powstała parafia prawosławna. Katolicy obrządku łacińskiego należeli do parafii Dub. Parafia rzymskokatolicka w Zubowicach erygowana, 1 V 1939 r., przez bpa lubelskiego Mariana Fulmana i włączona do dekanatu tyszowieckiego. Została uposażona w ziemię. Używany cmentarz grzebalny istnieje od r. 1927.

Dawna cerkiew greckokatolicka, pw. Michała Archanioła, obecnie kościół rzymskokatolicki. Wg tradycji wzniesiony w w. XVII, prawdopodobnie pochodzi jednak z w. XVIII (może z r. 1777). Ok. r. 1870 zamieniony na cerkiew prawosławną, od r. 1918 kościół parafii rzymskokatolickiej. Remontowany m.in. w r. 1951. Usytuowany w cieniu drzew. Przed r. 1955 podwyższono na kościele jedną wieżę i dobudowano zakrystię. Dach remontowano po r. 1945 i w r. 1964. Orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej; nawa zewnątrz i wewnątrz wzmocniona lisicami. Trójdzielna; prezbiterium, nawa i babiniec kwadratowe, nawa szersza i wyższa, prezbiterium zamknięte trójbocznie, w jego zamknięciu, pierwotna niewielka zakrystia; nowa zakrystia dobudowana w r. 1951 do prezbiterium od północy. Wnętrza wszystkich trzech pomieszczeń przykryte ośmiopołaciowymi kopułami na wysokich ośmiobocznych tamburach; kopuły zwieńczone pseudolatarniami z cebulastymi hełmami. Przedsionek rozdzielony w 1951 r. belkowym stropem na dwie kondygnacje, w górnej chór muzyczny otwarty na nawę arkadą. Zewnątrz obiega wokół wydatne zadaszenie wsparte na występujących belitach zrębu. Ściany oszalowane pionowo deskami, z listwowaniem. Otwory drzwiowe prostokątne, do zakrystii drzwi klepkowe z klasycystyczną klamką. Okna w nawie i przedsionku prostokątne, w prezbiterium, tamburze nawy oraz w babińcu od zachodu koliste; w niektórych oknach kraty żelazne z zadziorami. Kopuły i latarnie zwieńczone nowszymi żelaznymi krzyżami, kryte blachą, zadaszenia i pendentywy pierwotnie pobite gontem, obecnie blachą miedzianą. W czasie remontu w latach:1982-3 całość podniesiona o 50cm. Odwodnienie z r. 1990. Ołtarz główny z bramkami i dwa boczne z w. XIX o charakterze klasycystycznym; w ołtarzu głównym znajdują się obrazy MB Anielskiej i św. Józefa. W ołtarzach bocznych: po lewej stronie Miłosierdzia Bożego, a po prawej - św. Antoniego. Chrzcielnica została wykonana przez miejscowego stolarza. Dwa kielichy: barokowy z I poł w. XVII oraz gładki z w. XVIII, miedziany.

Dzwonnica. Wzniesiona w r. 1777. Usytuowana w południowo-zachodniej części cmentarza kościelnego. Drewniana, konstrukcji słupowo-ramowej, z podwaliną położoną wprost na ziemi. Czworoboczna, v trzech kondygnacjach; konstrukcja dolnej kondygnacji wypełniona zrębem, otoczona wydatnym zadaszeniem wspartym na słupach z zastrzałami; obie górne kondygnacje oszalowane deskami, rozdzielone profilowanym gzymsem, w najwyższej bliźnie, półkoliście zamknięte otwory. Dach namiotowy z wydatnym profilowanym okapem, pobity gontem, zwieńczony kulą z żelaznym kutym krzyżem. Dzwony zostały wykonane w Przemyślu w r. 1958 (poświęcił je ks. kan. Kwoczyński).

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Zubowicach, czynny, założony w r. 1927, w kształcie sześciokąta o pow. 1 ha, ogrodzony metalowymi przęsłami, na podmurówce

2. Cmentarz prawosławny w Zubowicach, nieczynny, założony w r. 1875, w kształcie czworoboku o pow. 0,2 ha, ogrodzony metalową siatką

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Jan Sztromke

Kaplice na terenie parafii

Kapliczki przydrożne (4)

Krzyże (jeden metalowy, dwa drewniane)

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Grzegorz Pruszkowski (1988-2014)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Stanisław Gulak (archidiec. lubelska), ks. Mariusz Skiba (archidiec. lubelska)