Parafia pw. Świętej Anny Wasylów Wielki

Dekanat: Tarnoszyn

Wasylów Wielki 4a; Wasylów Wielki ; 22-678 Ulhówek

tel.: 721 751 974

Parafia pw. Świętej Anny Wasylów Wielki
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.453129, 23.897753

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 (Krzewica) 11:00

Dni powszednie: 16:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: św. Anny (niedziela po 26 lipca)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 570

Liczba katolików: 570

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Krzewica SHR, Wasylów Osiedle, Wasylów Wielki

Rys historyczny

Wasylów niegdyś własność klasztoru sakramentek we Lwowie.
W 1934 r. wzmiankowana cerkiew fil. greckokatolicka pw. Narodzenia NMP, drewniana z 1766 r. Od r. 1987 Samodzielny Ośrodek Duszpasterski. Parafia erygowana 2 V 1997 r., przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę.

Cmentarz grzebalny

Cmentarz parafialny, dawniej greckokatolicki, czynny, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 0,77 ha, bez podziału na kwatery

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Jan Dziubak

Kaplice na terenie parafii

Kapliczka św. Anny w Krzewicy. Wzniesiona zapewne na przełomie w. XVIII/XIX, na miejscu poprzedniej drewnianej. Usytuowana w polu, nad sadzawką z wodą uchodzącą za leczniczą; obok dwie stare wierzby. Murowana z kamienia, otynkowana. Kwadratowa, od frontu otwarta arkadą, z pozostałych stron półkolistymi otworami. Wewnątrz strop płaski z deskami ozdobnie profilowanymi na krawędziach. Dach namiotowy, kryty blachą, zwieńczony żelaznym, kutym krzyżem; pod okapem wysunięte belki stropowe ozdobnie profilowane. - Wewnątrz na cokole cylindrycznym rzeźba św. Anny nauczającej Marię, zapewne z I. poł. w. XIX, kamienna.

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Jan Pysz (1995-1997) - rektor, ks. Jan Pysz (1997-2000), ks. Stanisław Błaszczuk (2000-2004), ks. Wiesław Zborowski (2004-2008), ks. Paweł Sochacki (2008-2011), ks. Jan Muda (2011-2021), administrator- ks. Mariusz Konopka (2021-2022), administrator - ks. Krzysztof Wawszczak (2022-2023)