Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski Zwierzyniec

Dekanat: Szczebrzeszyn

ul. Zamojska 30; 22-470 Zwierzyniec

tel.: 84 687 2140

www: www.pzwierzyniec.parafia.info.pl/

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski Zwierzyniec
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.617374, 22.966541

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 09:30 (Obrocz) 10:00 11:00 (Sochy) 12:00 17:00 (czas zimowy) 18:00 (18.00 - od V do końca VIII w Kościółku na Wodzie)

Dni powszednie: 07:00 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: Królowej Polski (3 maja)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 4647

Liczba katolików: 4640

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Bagno, Obrocz, Rudka, Sochy, Zwierzyniec

Rys historyczny

Pod koniec XVI w. Zamoyscy wybudowali w Zwierzyńcu dwór myśliwski. W pałacyku istniała kaplica, która z czasem dała początek ośrodkowi duszpasterskiemu. Lepsze warunki pracy duszpasterskiej powstały w połowie w. XVIII, po wybudowaniu większej świątyni. W tym czasie Zwierzyniec stał się filią parafii Szczebrzeszyn. Wchodził w skład diecezji chełmskiej (dekanat Zamość). Aż do r. 1875 teren ten zamieszkiwał pewien odsetek katolików obrządku greckokatolickiego. Należeli oni do parafii w Topólczy.

Parafia łacińska w Zwierzyńcu została erygowana, 24 IV 1919 r., przez bpa Mariana Fulmana z miejscowości poprzednio należących do parafii szczebrzeszyńskiej. Od tej daty zasadniczo teren jej nie uległ zmianie, z wyjątkiem Bagna, które przez krótki okres należało do parafii w Topólczy, w r. 1979 przyłączono wieś Sochy. Parafia została uposażona przez Ordynację Zamoyską (2 ha ziemi, pensja dla księdza i służby kościelnej, mieszkanie, szereg innych świadczeń). Przy kościele dobudowano dwa pomieszczenia: w jednym była zakrystia, a w drugim - szkółka parafialna. Zwierzyniec jest związany z szeregiem wydarzeń z dziejów Polski: z powstaniem 1831 r., walkami
w 1863 r. (bitwa pod Panasówką), walkami Września 1939 r. (Armia Lublin i Armia Kraków). Pozostałością tych wydarzeń są zbiorowe mogiły powstańców styczniowych, cmentarz wojskowy z lat 1914-1918, liczne groby partyzanckie z ostatniej wojny - obecnie cmentarz nieczynny. Szczególnie II wojna światowa była smutnym okresem: pacyfikacje okolicznych wsi, obóz dla jeńców wojennych w Zwierzyńcu i wreszcie obóz dla wysiedleńców z Zamojszczyzny. Uwięzionym spieszył z pomocą Główny Komitet Opieki Społecznej, zorganizowany przez Różę i Jana Zamoyskich, ks. Stanisława Szepietowskiego.

Dawniej ośrodek duszpasterski wraz z plebanią (zabytkowy budynek z w. XIX) mieścił się przy kościele św. Jana Nepomucena. Po wybudowaniu nowej świątyni i plebanii przeniesiono centrum życia religijnego. W r. 1975 Stanisława Wolska ofiarowała siostrom betankom budynek w celu założenia ich placówki. Używany aktualnie cmentarz grzebalny istnieje od r. 1907.

W r. 1968 powstała myśl wybudowania kościoła - pomnika na miejscu obozu z czasów II wojny światowej. Po długich staraniach, prowadzonych przez ks. Michała Dudkowskiego, budowę rozpoczął w r. 1977 nowy proboszcz, ks. Eugeniusz Kościółko. Projekt kościoła opracowali Zbigniew Kramarz i Piotr Mroczkowski. 9 IV 1978 r. poświęcenia placu pod kościołem dokonał bp Bolesław Pylak. Nowy kościół, pw. Matki Bożej Królowej Polski, ukończono w 1980 r., konsekrowany, 4 V 1980 r., przez bpa lubelskiego Bolesława Pylaka w asyście bpa Jana Mazura. Kościół murowany, jednonawowy, w stylu nowoczesnym, wewnątrz urządzono ścianę pamięci narodowej. Główny witraż nawiązuje do dzieci - ofiar obozu, na którego miejscu stoi świątynia. Do kościoła przylega plebania. Przy kościele stoi dzwonnica z 3 dzwonami (jeden przeniesiony ze starego kościoła, a dwa zostały odlane w Przemyślu, w firmie Jana Felczyńskiego).

Kościół, pw. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu. W dawnym pałacyku myśliwskim z końca w. XVI istniała kaplica. W latach 1741-1747 wzniesiono tu mały kościół na wyspie, z fundacji Tomasza i Teresy Zamoyskich (konsekrowany w r. 1747). Następnie do świątyni dobudowano 2 pomieszczenia (zakrystię i szkołę). Kościółek był w obrębie zabudowań pałacowych i pełnił funkcję kaplicy Zamoyskich. Również do czasów wybudowania kościoła pw. MB Królowej Polski pełnił on funkcję świątyni parafialnej W r. 1961 była renowacja dachu. W latach 1963-1964 zbudowano żelbetonowy most do kościoła. W r. 1966 wykonano dalsze prace przy kościele. Kościół murowany z kamienia i cegły, jednonawowy, barokowy. We wnętrzu polichromia pędzla Łukasza Smuglewicza. W dębowym ołtarzu głównym mieści się obraz MB Częstochowskiej, a na zasuwie - obraz św. Jana Nepomucena. Są także dwie kaplice z ołtarzami: po prawej stronie MB, a po lewej - Najświętszego Serca Pana Jezusa, na chórze muzycznym znajdują się organy 4-głosowe, wykonane w r. 1905 przez firmę Biernackiego. W drewnianej dzwonnicy umieszczono jeden dzwon.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Zwierzyńcu, czynny, założony w r. 1907, w kształcie litery L o pow. 2,6 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy metalowych i ceglanych słupach

2. Cmentarz ofiar pacyfikacji w Sochach, nieczynny, założony w r. 1943, w kształcie prostokąta o pow. 0,05 ha, ogrodzony kamiennym murem.

3. Cmentarz powstańców z 1863 r. w Zwierzyńcu, nieczynny, założony w r. 1863, w kształcie kwadratu o pow. 0,036 ha, ogrodzony metalowymi i betonowymi słupkami, które są połączone stalowymi prętami

4. Cmentarz żydowski w Zwierzyńcu, nieczynny, założony na pocz. XX w.

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Andrzej Borsukiewicz (+1939), ks. Michał Dudkowski (+1977), ks. Ignacy Gołkowski (+1955), ks. Aleksander Zaremba (+1947), ks. Kazimierz Żydowo (+1973)

Kaplice na terenie parafii

1. Kościół, pw. św. Jana Nepomucena, w Zwierzyńcu.

W dawnym pałacyku myśliwskim z końca w. XVI istniała kaplica. W latach 1741-1747 wzniesiono tu mały kościół na wyspie, z fundacji Tomasza i Teresy Zamoyskich (konsekrowany w r. 1747). Następnie do świątyni dobudowano 2 pomieszczenia (zakrystię i szkołę). Kościółek był w obrębie zabudowań pałacowych i pełnił funkcję kaplicy Zamoyskich. Również do czasów wybudowania kościoła pw. MB Królowej Polski pełnił on funkcję świątyni parafialnej W r. 1961 była renowacja dachu. W latach 1963-1964 zbudowano żelbetonowy most do kościoła. W r. 1966 wykonano dalsze roboty przy kościele.

Kościół murowany z kamienia i cegły, jednonawowy, barokowy. We wnętrzu polichromia pędzla Łukasza Smuglewicza. W dębowym ołtarzu głównym mieści się obraz MB Częstochowskiej, a na zasuwie - obraz św. Jana Nepomucena. Są także dwie kaplice z ołtarzami: po prawej stronie MB (w ołtarzu obraz ukoronowania MB, mal. Ł. Smuglewicz?), a po lewej - Najświętszego Serca Pana Jezusa, na chórze muzycznym znajdują się organy 4-głosowe, wykonane w r, 1905 przez firmę Biernackiego. Na drewnianej dzwonnicy umieszczono jeden dzwon.

Odpust: św. Jana Nepomucena (16 V)

2. Kościół filialny, pw. św. Józefa Robotnika ,w Obroczy.

1 X 1978 r. odbyło się poświęcenie kaplicy przeniesionej z Białego Słupa (stacja kol. Zwierzyniec, tam była wybudowana w r. 1924), drewniana, otrzymała nową, w stylu góralskim, obudowę i wystrój. W stylu zakopiańskim urządzili ją cieśle z Klikuszowej. Oryginalna Droga Krzyżowa została wykonana przez ludowego rzeźbiarza.

Odpust: św. Józefa Robotnika (1 V).

3. Kościół filialny, pw. Miłosierdzia Bożego, w Sochach, z lat: 1991 - 1992, wg projektu archidiec. Czesława Skrzypka.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Roman Składanowski (1986-1992), ks. Jan Maciocha (1992-1993), ks. Emil Wojtaś (1993-2011)

Wikariusze:
ks. Władysław Dobrowolski (1991-1993), ks. Tomasz Giergiel (1991-1994), ks. Andrzej Traczykiewicz (1993-1995), ks. Dariusz Soniak (1994-1996), ks. Janusz Wyłupek (1995-2004), ks. Henryk Wyrostkiewicz (1996-1997), ks. Piotr Lenart (1997-2000), ks. Paweł Wróbel (2000-2006), ks. Krzysztof Wawszczak (2004-2008), ks. Arkadiusz Jakubczak (2006-2009), ks. Jan Łaszyński (2008-2009), ks. Wojciech Steć (2009-2011), ks. Piotr Lenart (2009-2011), ks. Krzysztof Bylina (2011-2015), ks. Mariusz Łoza (2011-2013), ks. Robert Czwartkowski (2013-2015)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Jan Cielica, ks. Marian Ciupik, ks. Konrad Zalewski, ks. Łukasz Kolasa, ks. Marek Pomykała (archidiec. lubelska), s. Karin Kwiatkowska O.SS.S, s. Maria Mielnik CSSBVMI, Danuta Greszta O.SS.S, Iwona Greszta O.SS.S