Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego Mokrelipie

Dekanat: Szczebrzeszyn

Mokrelipie 98; Mokrelipie ; 22-463 Radecznica

tel.: 84 681 8063

Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego Mokrelipie
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.747128, 22.858391

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00 15:00 (czas zimowy) 16:00 (czas letni)

Dni powszednie: 07:30 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: Znalezienia Krzyża Św. (3 maja), Podwyższenia Krzyża Św. (niedziela po 14 września).

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1613

Liczba katolików: 1387

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Mokrelipie, Sąsiadka, Sułowiec, Zaburze, Zakłodzie

Rys historyczny

Parafia została erygowana 15 I 1403 r. i jest jedną z najstarszych na terenie dawnej diecezji chełmskiej. W okresie przedrozbiorowym była ona w granicach dekanatu Turobin, później Tarnogród, Zamość i wreszcie Szczebrzeszyn. Od r. 1547 do 1597 kościół w posiadaniu protestantów konfesji augsburskiej. Teren parafii dawniej był bardziej rozległy: w skład jego wchodziły dzisiejsze parafie w Gorajcu, Radecznicy i Tworyczowie.

Pierwszy kościół murowany z r. 1403, z fundacji Mikołaja z Latyczyna. Około połowy w. XVII przebudowany lub wybudowano nowy. W r. 1671 konsekrował go bp Mikołaj Świrski, sufragan chełmski. Fragmenty murów tego kościoła, dzwonnica, dawna organistówka, drzewa, zachowane do czasów współczesnych. Obecnie istniejący,
wg projektu Józefa Dziekońskiego z Warszawy, pw. Znalezienia Krzyża Świętego (poprzednie pod tym samym wezwaniem), z lat: 1907-1913, konsekrowany 14 IX 1913 r., przez bpa Franciszka Jaczewskiego, zniszczony w czasie działań wojennych w r. 1944, odnowiony po zakończeniu wojny. We wrześniu 1978 r. wybuchł od pioruna pożar.
W latach 1978-1981 przeprowadzono gruntowny remont (m.in. odbudowanie spalonej wieży, odnowienie z zewnątrz, remont dachu).

Kościół parafialny murowany, trzynawowy, neogotycki, o pow. 1325 m2, przy prezbiterium 2 zakrystie, 2 wieże na frontonie i wieżyczka z sygnaturką, na wieży kościelnej 2 dzwony: 1. Królowa Polski, 2. Piotr i Jan - pamiątka 555-lecia powstania parafii. Jest wyposażony w trzy drewniane ołtarze neogotyckie. W ołtarzu głównym znajduje się wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego, w zasłonie obraz Przemienienia Pańskiego. Ołtarze boczne są poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i MB Częstochowskiej. Wnętrze bez polichromii, malowane jasnymi kolorami, krawędzie sklepień złocone. Chrzcielnica i ambona, neogotyckie. Prezbiterium przebudowane z nowym wyposażeniem, stallami, marmurowym ołtarzem soborowym i ambonką. W kościele zabytki sztuki sakralnej: obrazy, rzeźby, feretrony o naczynia liturgiczne z poprzedniego kościoła. Posadzka marmurowa. Kościół ogrzewany. Witraże przedstawiające polskich świętych i błogławionych wykonane w latach: 1992-1994 w Pracowni Artystycznej Witraży Krystyny i Bogusława Szczekanów w Krakowie. W latach 2000-2013 na świątyni parafialnej zostało zmienione pokrycie dachu na blachę miedzianą.

Cmentarz grzebalny

1. Cmentarz parafialny, założony w I poł. w. XIX, w kształcie wydłużonego czworoboku o pow. 2,54 ha, z podziałem na kwatery, ogrodzony betonowymi elementami przy kamiennych słupach

2. Dawny cmentarz przykościelny, a także grzebalny, zachowany szczątkowo, czynny do końca w. XVIII lub pocz. w. XIX, w kształcie prostokąta o pow. 0,17 ha. Przy wschodniej granicy cmentarza, na skarpie, znajduje się murowana dzwonnica bramna z XVIII w.

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Jan Bukowski (+1962), ks. Józef Dygas (+1985), ks. Leon Dworzycki (+1883), ks. Franciszek Kwiatkowski (+1870), ks. Stanisław Madej (+2007), ks. Stanisław Grabowski (+2016), o. Rafał Krukowski OFM (+1973)

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Henryk Stec (1985-2002), ks. Józef Bucior (2002-2013), ks. Mieczysław Filip (2013-2016)

Wikariusze:
ks. Jan Cielica (2004-2008), ks. Bogdan Jaworowski (2008-2013), ks. Dariusz Bajwoluk (2013-2014), ks. Zbigniew Gaca (2014-2016)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Krzysztof Krukowski, ks. Józef Krukowski (archidiec. lubelska), ks. Bolesław Stępnik (archidiec. lubelska), ks. Wiesław Pecyna (archidiec. lubelska), ks. Henryk Madej (archidiec. warmińska), ks. Józef Malecki (archidiec. warszawska), + ks. Stanisław Grabowski (archidiec. warszawska), ks. Adam Krukowski (archidiec. warszawska), o. Augustyn Chadam OFM, o. Alojzy Zdzisław Garbarz OFM, o. Wiesław Murawiec OFM, o. Feliks Marchewka OFM, s. Patrycja Kawucha FMM, s. Aniela Pastuszak, s. Helena Szczepanek, s. Regina Dziura, s. Stefania Sikora