Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa Wiszniów

Dekanat: Łaszczów

Wiszniów 105; Wiszniów ; 22-530 Mircze

tel.: 574 496 041

e-mail: [email protected]

www: www.wiszniow.zamojskolubaczowska.pl

Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa Wiszniów
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.584518, 23.897228

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:30

Dni powszednie: 16:00 * 17:00 * 18:00 *


Odpust parafialny: św. Stanisława (8 maja)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 699

Liczba katolików: 699

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Korczunek Kol., Radostów, Wasylów, Wereszyn, Wiszniów

Rys historyczny

Już w II połowie w. XVII istniała w Wiszniowie parafia unicka, do której należały filie Radostów i Wereszyn. Przestała ona istnieć po r. 1875, powstała natomiast parafia prawosławna. Katolicy obrządku łacińskiego należeli do parafii Nabróż. Parafia łacińska w Wiszniowie została erygowana, 5 VII 1922 r., przez bp. lubelskiego Mariana Fulmana. Jako uposażenie otrzymała 7 ha ziemi ornej. Parafię włączono do dekanatu tyszowieckiego, obecnie należy do dekanatu łaszczowskiego.

Dawna cerkiew parafii greckokatolickiej, pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, obecnie kościół parafialny pw. św. Stanisława bpa. Cerkiew parafialna, wzmiankowana w r. 1669, obecna wzniesiona w r.1850; zamieniona ok. r. 1875 na prawosławną; świątynia odnowiona i przekształcona, z zatarciem cech stylowych w r. 1922. W r. 1954 i 1987 przeprowadzono remont dachu.

Kościół orientowany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Trójdzielny: prezbiterium prostokątne z zakrystią od północy, nawa znacznie szersza, wydłużona, oraz babiniec, równej szerokości z prezbiterium. Przy babińcu od strony zachodniej wieża z dwiema lokalnościami po bokach, znacznie szersza od babińca. Wewnątrz strop, wsparty w nawie na czterech słupach. Dachy dwuspadowe nad prezbiterium i babińcem, nad nawą czterospadowy z obszerną czworoboczną wieżyczką na sygnaturkę, namiotowy nad wieżą, pulpitowy nad zakrystią, kryte eternitem. Ołtarz główny i dwa boczne o cechach barokowych i rokokowych. Ołtarze boczne (Najświętszego Serca Pana Jezusa i MB Nieustającej Pomocy) przywieziono w r. 1952 z parafii Chrobrowo (archidiecezja lwowska). Kościół malowany, w r. 1962, przez Irenę Kondracką z Lublina. Chrzcielnica drewniana, zwykła, została wykonana przez stolarza z Radostowa. Dwa feretrony o charakterze barokowym, z w. XIX. Sześć lichtarzy cynowych z r. 1765, 4 obrazy z w. XVIII i XIX, krucyfiks z w. XVIII. Oprócz tego: obraz św. Stanisława bm (w głównym ołtarzu), Miłosierdzia Bożego (obok bocznego ołtarza), św. Teresy od Dzieciątka Jezus (w prezbiterium).

Cmentarz grzebalny

Cmentarz współczesny parafii.

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Andrzej Pikula (1986-1995), ks. Michał Słotwiński (1995-2009), ks. Bogdan Bejgier (2009-2015)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Jarosław Pukaluk, ks. Stanisław Dworniczak (archidiec. lubelska), ks. Adam Thor TChr