Parafia pw. Matki Bożej Królowej Świata Grodysławice

Dekanat: Łaszczów

Grodysławice 82; Grodysławice ; 22-640 Rachanie

tel.: 517 679 888

Parafia pw. Matki Bożej Królowej Świata Grodysławice
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.534477, 23.609575

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 (Pukarzów) 12:00

Dni powszednie: 15:00 * 16:00 * 18:00 * 19:00 *


Odpust parafialny: Matki Bożej Królowej Świata (19 sierpnia)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 1259

Liczba katolików: 1210

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Grodysławice, Grodysławice Kol., Józefówka (część), Pukarzów, Wólka Pukarzowska

Rys historyczny

Najstarsze wzmianki o Grodysławicach pochodzą z 1444 r. Wieś miała wielu właścicieli m.in. Jana z Nieborowa, Ludwika Drohiczańskiego, Annę Rostkowską. W pierwszej połowie XIX wieku właścicielem był hrabia Edward Fredro, brat Aleksandra Fredry. Około 1839 r. hrabia wybudował we wsi duży murowany dwór. Po śmierci Edwarda Fredry Grodysławice przeszły na własność Szeptyckich, którzy w latach 1929-1930 rozsprzedali grunty orne wsi pomiędzy drobnych nabywców. Po drugiej wojnie światowej budynek dworu nie remontowany uległ zniszczeniu.

W Grodysławicach istniała parafia greckokatolicka do czasu kasaty unii w Królestwie Polskim w 1875 r. Była tutaj drewniana cerkiewka zbudowana z materiału uzyskanego z rozbiórki drewnianego kościoła w Rachaniach w roku 1795. Nową cerkiew wymurowano na innym placu w r. 1909 za czasów panowania cara Rosji Mikołaja II Aleksandrowicza. Świątynia ta jako cerkiew prawosławna została poświęcona 29 VI 1910 r. i funkcjonowała do 1944 r. Po zakończeniu działań wojennych ludność ukraińska została przeniesiona na teren ZSRR, natomiast do Grodysławic napłynęła z Podola. Świątynia była następnie traktowana jako kościół parafii Rachanie. Parafia została erygowana 26 VI 1981 r.

Kaplice na terenie parafii

Kościół filialny: Pukarzów

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Marian Oszust (1992-1994), ks. Adam Czupich (1994-2015)