Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Łaszczów

Dekanat: Łaszczów

ul. 3 Maja 14; 22-650 Łaszczów

tel.: 84 661 1504

e-mail: [email protected]

www: www.laszczow.zamojskolubaczowska.pl

Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Łaszczów
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.532166, 23.726082

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 (z udziałem dzieci) 10:00 (Żerniki) 12:00 17:00

Dni powszednie: 07:00 17:00


Odpust parafialny: św. Piotra i Pawłą (29 czerwca)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 3764

Liczba katolików: 3632

Do parafii należą

Do parafii należą miejscowości: Łaszczów, Małoniż, Nadolce, Nadolce Kol., Ratyczów, Ratyczów Kol., Ratyczów Osiedle, Steniatyn, Steniatyn Kol., Zimno, Żerniki

Rys historyczny

Pod koniec XIV w. parafia istniała w Małoniżu. Była ona uposażona przez Andrzeja Morawę, właściciela Małoniża i Jaśkę, dziedzica Domaniża. Miasto Łaszczów założono ok. połowy w. XVI i tutaj przeniesiono par. z Małoniża. W końcu w. XVI miasto przeszło na własność Gorajskich, gorliwych zwolenników reformacji. Za ich sprawą na przełomie w. XVI i XVII miejscowość stała się silnym ośrodkiem ruchu reformacyjnego. Obok zboru kalwińskiego istniała również drukarnia należąca do tego wyznania (1561-1630). Parafia łacińska była dobrze uposażona (w ziemię i 2 stawy).

Ostatni potomek rodu Łaszczów, bp Józef Łaszcz, około r. 1736 sprowadził do Łaszczowa jezuitów. Rozpoczęli oni budowę kolegium i kościoła. W kaplicy klasztornej umieszczono obraz MB z Narola, słynący łaskami, podarowany im przez bpa Łaszcza. Na skutek tego do kaplicy organizowano liczne pielgrzymki. Budowa kościoła jezuickiego nie została ukończona przed kasatą zakonu w r. 1773. W późniejszym czasie rozebrał go Łukowski, właściciel Łaszczowa i Nadolec. Prawdopodobnie pod koniec w. XVIII obraz MB został przeniesiony do kościoła parafialnego i umieszczony w bocznym ołtarzu.

Jeszcze do II wojny światowej tutejszy teren zamieszkiwała część prawosławnych. Z dawnych kościołów unickich zachował się tylko jeden, który służy katolikom jako świątynia parafialna w Czartowcu. Natomiast dawną rezydencję jezuicką zamieniono z czasem na pałac hr. Szeptyckich, po którym obecnie pozostały tylko ruiny.

Nie można zapominać o zasługach Kościoła w Łaszczowie dla szkolnictwa (kolegium prowadzone przez jezuitów w latach 1736-1774). Łaszczowski ośrodek religijny był bardzo aktywny szczególnie w okresie międzywojennym. Stało się to dzięki działalności hr. Stanisława Starowieyskiego, który tutaj mieszkał i był prezesem Akcji Katolickiej w diecezji lubelskiej. W czasie działań wojennych 1939-1945 parafianie ponieśli dotkliwe straty, m.in. aresztowano Starowieyskiego, który zginął w Dachau 13 IV 1941 r. Do obozu koncentracyjnego dostał się również ks. Dominik Maj. Na Boże Narodzenie r. 1942 Niemcy zabrali
z nabożeństwa w kościele 76 zakładników i rozstrzelali ich w pobliskim lesie. 21 VI 1944 r. bandy UPA spaliły osadę.

Parafia Łaszczów do początku XIX w. należała do diecezji chełmskiej i wchodziła w skład dekanatu grabowieckiego. W XIX w., w nowej już diecezji, zmieniała swoją przynależność dekanalną z Tomaszowa na Tyszowce. Po I wojnie światowej z podziału terenu powstała parafia Czartowiec.Pierwszą świątynią parafialną był kościół wybudowany w Małoniżu, a kolejny postawiono w Łaszczowie po przeniesieniu tutaj par. Była to świątynia drewniana, wyposażona początkowo w 3, a później
w 5 ołtarzy. Kościół obecnie istniejący, pw. Św. App. Piotra i Pawła, został wybudowany w latach 1749-1751 z fundacji Franciszka Salezego Potockiego. W latach 1890-1905 przeprowadzono gruntowny jego remont: przybudowano fasadę i dobudowano kruchtę. W r. 1912 położono posadzkę (fundacji hr. Szeptyckiego). Budynek był częściowo zniszczony w r. 1944, w r. 1945 remontowany. W r. 1965 nastąpiła konserwacja wnętrza. W r. 1974 kościół był remontowany z zewnątrz. Polichromia pochodzi z r. 1965.

Kościół murowany z cegły, jednonawowy, barokowy, przy prezbiterium 2 zakrystie, nad nawą wieża dobudowana po II wojnie światowej, wyposażony w drewniane ołtarze barokowe. W ołtarzu głównym są obrazy: Ukrzyżowania Pana Jezusa (jeszcze z poprzedniej świątyni) i MB Pośredniczki Łask. Ołtarz boczny po prawej stronie jest poświęcony Panu Jezusowi, a po lewej - MB. Ławki w nawie pochodzą z początku w. XX. W zakrystii jest przechowywany zabytkowy ornat, monstrancja i kielich (z w. XVIII, z poprzedniej świątyni). Na chórze muzycznym są 8-głosowe organy, wykonane w latach 1902-1905, strojone w r. 1937 i 1970.

Kościół rozbudowano w latach 2009-2013.Przy kościele znajduje się murowana dzwonnica, 3 dzwony zakupiono w r. 1950, poświęcił je bp Zdzisław Goliński 15 X 1950 r. Cmentarz przykościelny otoczony jest murem z w. XIX.

Cmentarz grzebalny

Kapłani zmarli pochowani na cmentarzu parafialnym:
ks. Konstanty Krzysztof Parnicki (+2004), ks. Aleksander Bizior (+2008), ks. Józef Tucki (+2016)

Kaplice na terenie parafii

Kościół filialny: Żerniki

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Stanisław Mizak (1989-1994), ks. Aleksander Bizior (1994-2008), ks. Zbigniew Kociołek (2008-2016)

Wikariusze:
ks. Wiktor Chochoł (1988-1992), ks. Piotr Gałczyński (1991-1992), ks. Zbigniew Przewrocki (1992-1993), ks. Piotr Lizakowski (1992-1996), ks. Adam Czupich (1993-1994), ks. Jarosław Ziarkiewicz (1996-2000), ks. Marcin Zaburko (2000-2007), ks. Zbigniew Gaca (2007-2009), ks. Paweł Szutka (2007-2013), ks. Karol Bryła (2009-2010), ks. Tomasz Szumowski (2010-2012), ks. Arkadiusz Jakubczak (2012-2014), ks. Tomasz Rybiński (2013-2015), ks. Piotr Paweł Skóra (2014-2016), ks. Stanisław Burda (2015-2016)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

Ks. Leszek Bruśniak, ks. Grzegorz Kuzdra, + ks. Konstanty Krzysztof Parnicki, + ks. Józef Tucki, ks. Sławomir Portka, ks. Grzegorz Hawrylak (archidiec. lubelska), ks. Zbigniew Kulik (archidiec. lubelska), s. Joanna Madyńska FMM, s. Teresa Rawik BDNP, s. Helena Wiśniewska BDNP, s. Anna Hawrylak USJK, s. Teresa Tytuła USJK