Parafia pw. Świętego Krzyża Zamość

Dekanat: Zamość

ul. Partyzantów 98; 22-400 Zamość

tel.: 84 639 2530

e-mail: [email protected]

www: parafia-swkrzyz.pl/

Parafia pw. Świętego Krzyża Zamość
fot. ks. Jacek Rak
GPS: 50.709919, 23.273586

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:30 09:00 10:30 12:00 16:00 * 18:00

Dni powszednie: 06:30 07:00 07:30 * 18:00


Odpust parafialny: Podwyższenia Krzyża św. (14 września)

Dane administracyjne

Liczba mieszkańców: 14690

Liczba katolików: 11000

Do parafii należą

Do parafii należą ulice: Brzechwy, Cicha, Gęsia, Gliniana, Gminna, Harcerska, Janczarskiego, Konopnickiej, Korczaka, Krasnobrodzka, Kresowa, Karpińskiego, Listopadowa, Lutosławskiego, Lwowska, Makuszyńskiego, Młodzieżowa, Młyńska, Montwiłła, Nadrzeczna, Narutowicza, Noskowskiego, Nowowiejskiego, Nowy Rynek, Nowy Świat, Ogińskiego, Ogrodowa, Orla, Orląt Lwowskich, Paderewskiego, Partyzantów (nry nieparzyste od 25 do końca oraz parzyste od 58 do końca), Pogodna, Pola, Polna (nry parzyste), Poprzeczna, Porazińskiej, Radosna, Reja, Sempołowskiej, Słoneczna, Spadek (nry nieparzyste), Styczniowa, Sybiraków, Sygietyńskiego, Szancera, Szymanowskiego, Świętego Piątka, Tatarska, Tęczowa, Tuwima, Waryńskiego, Weteranów, Węgierska, Wieniawskiego, Zacisze, Zakamarek, Zarwanica, Żurawia

Do parafii należą miejscowości: Pniówek

Rys historyczny

W miejscu dzisiejszego zamojskiego Nowego Miasta istniała wcześniej wieś Skokówka. Stał tutaj drewniany zamek w którym w r. 1541 urodził się Jan Zamoyski. Właśnie to on ufundował przy zamku kościół Świętego Krzyża, a 20 VII 1584 r. parafię W r. 1588 została ona podniesiona do godności prepozytury. Przy parafii istniało kolegium 4 mansjonarzy, funkcjonowały również szpital i szkoła prowadzona przez filologa i humanistę, ks. Jana Herbesta. Po wybudowaniu kolegiaty w Zamościu, tam przeniesiono parafię (r. 1600). W okresie międzywojennym, w związku z dynamicznym rozwojem miasta, powstała konieczność stworzenia nowego ośrodka duszpasterskiego, co powierzono w r. 1937 ks. Franciszkowi Zawiszy. W r. 1938 rozpoczęto budowę kościoła i zaczęto odprawiać pierwsze nabożeństwa w ukończonych podziemiach. Przez cały okres okupacji w tych prowizorycznych warunkach prowadziło pracę duszpasterską 4 księży.

Parafia została erygowana 31 XII 1949 r., przez bpa lubelskiego Piotra Kałwę. Powstała z podziału parafii kolegiackiej oraz przyłączono dwie wioski z parafii Łabunie, jedną z parafii Sitaniec i część Jarosławca z parafii Horyszów Polski. Parafia została włączona do dekanatu Zamość. 2 V 1978 r. utworzono dekanat Zamość Nowe Miasto z siedzibą dziekana przy kościele parafialnym. Plebania została wybudowana w r. 1952.

W r. 1983 część ulic przyłączono do nowej parafii MB Królowej Polski w Zamościu. Pierwszy kościół, obok zamku w Skokówce, wybudowano około 1460. W r. 1580 powstał tu nowy, drewniany pw. Świętego Krzyża z fundacji Jana Zamoyskiego - 16 IV 1581 r. nastąpiło jego poświęcenie. Po przeniesieniu parafii do kolegiaty, był obsługiwany przez franciszkanów z konwentu zamojskiego. W r. 1656, podczas oblężenia Zamościa przez Szwedów, został zniszczony i nigdy już nie odbudowany. W tej dzielnicy tylko przez pewien czas była jeszcze kaplica Loretańska (drewniana) przy szpitalu. Również i tutaj duszpasterzami byli franciszkanie. Wybudowano ją w r. 1717 na Przedmieściu Lwowskim, ale po przeniesieniu szpitala w obręb murów miejskich została rozebrana.

Obecny kościół parafialny, pw. Świętego Krzyża, został wybudowany w latach 1938-1946 wg projektu Jerzego Siennickiego. 10 XI 1946 r., poświęcony przez ks. Franciszka Zawiszę. Dalsze prace wykończeniowe i budowlane były prowadzone jeszcze przez szereg lat. Wieża kościelna powstała wg zmodernizowanego projektu inż. Tadeusza Witkowskiego jrz Lublina. Prace budowlane przy niej zakończono w r. 1978. Fronton kościoła ozdobiono kolumnadą, na której wspiera się obszerny balkon.
17 IX 1978 r. kościół został konsekrowany przez bpa Bolesława Pylaka (zmieniono wezwanie kościoła ze Znalezienia Drzewa Krzyża Świętego na Krzyża Świętego).

Ruchy i stowarzyszenia

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Andrzej Jabłoński (1972-1989), ks. Czesław Galek (1989-1998), bp Mariusz Leszczyński (1998-1999)

Wikariusze:
ks. Marek Giergiel (1987-1992), ks. Julian Brzezicki (1991-1993), ks. Jerzy Tworek (1991-1995), ks. Grzegorz Kawa (1992), ks. Jan Radziszewski (1992-1994), ks. Władysław Dobrowolski (1993-1994), ks. Piotr Ciećkiewicz (1994-1997), ks. Jerzy Kołtun (1994-1997), ks. Czesław Gołdyn (1995-1998), ks. Piotr Dybko (1997-2000), ks. Roman Karpowicz (1997-1999), ks. Stanisław Błaszczuk (1998-1999), ks. Stanisław Szałański (1999-2001), ks. Krzysztof Antczak (2000-2006), ks. Tomasz Demczuk (2000-2001), ks. Jarosław Przyczyna (2001-2007), ks. Piotr Harko (2001-2002), ks. Paweł Łubiarz (2002-2003), ks. Marek Wielgosz (2003-2004), ks. Krzysztof Szynal (2004-2007), ks. Tomasz Winogrodzki (2006-2014), ks. Roman Kulczycki (2006-2007), ks. Janusz Raczyński (2007-2008), ks. Daniel Pachla (2007-2008), ks. Piotr Wojnar (2008-2009), ks. Tomasz Bazan (2008-2011), ks. Paweł Wróbel (2008-2013), ks. Paweł Zubrzycki (2009-2010), ks. Mariusz Molenda (2010-2014), ks. Bartłomiej Garczyński (2011-2015), ks. Dariusz Babiak (2014 - 2019), ks. Radosław Zaborniak (2014 - 2019)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Józef Konrad Czuk, ks. Bolesław Zwolan, ks. Andrzej Kijek, ks. Kazimierz Bender (archidiec. lubelska), ks. Mieczysław Horoch (archidiec. lubelska), ks. Franciszek Kamiński (archidiec. lubelska), ks. Leszek Karpiuk (diec. Koszalińsko-kołobrzeska), ks. Edward Kaszak (archidiec. lubelska), ks. Marian Kozyra (archidiec. lubelska), ks. Artur Migas (Hiszpania), ks. Robert Wrona (Francja), o. Piotr Ziewiec OCarm, o. Artur Włodek OFM Cap