Zmarł Śp. Ks. kan. mgr Jan Maksim

1942 - 2023

Ks. Jan Maksim, s. Józefa i Marianny z d. Kowalik, urodził się 14 lutego 1942 r. w Chrzanowie.

W latach 1949-1956 uczęszczał do szkoły podstawowej w Chrzanowie. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim, jednak z przyczyn zdrowotnych po trzech latach został zmuszony do pobytu w sanatorium dla dzieci i młodzieży w Istebnej (powiat Cieszyn). Tam też zdał egzamin dojrzałości, po którym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

Proboszcz parafii w Chrzanowie w opinii do seminarium zapisał: „Jan Maksin, jako młody chłopiec, uczeń miejscowej szkoły w Chrzanowie należał do ministrantów i to bardzo gorliwych. Później, gdy uczył się w szkole średniej, to zawsze na feriach świątecznych przystępował do sakramentów świętych. Uczył się bardzo dobrze. Zachowywał się bez zarzutu. Teraz po skończeniu szkoły średniej pragnie wstąpić do stanu kapłańskiego, skończyć Seminarium Duchowne. Jako proboszcz bardzo chciałbym, aby był przyjęty, ponieważ uważam go za młodzieńca bardzo obiecującego”.

W Roku Milenijnym, 26 czerwca 1966 r., Biskup Lubelski Piotr Kałwa w Katedrze Lubelskiej udzielił diakonowi Janowi Maksimowi święceń kapłańskich, które przyjął wraz z szesnastoma diakonami.

Ks. Jan Maksim pracował duszpastersko w następujących parafiach:

  • Dorohusk (02.07.1966 – 03.07.1968) – wikariusz,
  • Łaszczów (03.07.1968 – 27.06.1969) – wikariusz,
  • Lublin św. Teresy (27.06.1969 – 29.12.1970) – wikariusz,
  • Kraśnik (29.12.1970 – 20.08.1974) – wikariusz,
  • Krasnystaw (20.08.1974 – 08.06.1976) – wikariusz,
  • Chełm Rozesłania Apostołów (08.06.1976 – 27.05.1982) – wikariusz,
  • Majdan Sopocki (27.05.1982 – 01.07.1982) – wikariusz,
  • Majdan Sopocki (01.07.1982 – 13.11.1998) – proboszcz.

Ks. Jan Maksim ukończył studia duszpasterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. U ks. prof. Stanisława Witka napisał rozprawę magisterską na temat: „Moralna osobowość nauczyciela w świetle wypowiedzi ostatnich papieży (Piusa XI – Jana XXIII)”.

Biskup Lubelski Bolesław Pylak w dniu 28 stycznia 1984 r. mianował ks. Jana Maksima Wicedziekanem Dekanatu Tomaszów, zaś 20 stycznia 1990 r. Wicedziekanem Dekanatu Józefów.

W dniu 31 maja 1985 r. ks. Jan Maksim został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiaty Zamojskiej.

14 listopada 1998 r. Biskup Zamojsko-Lubaczowski Jan Śrutwa mianował ks. Jana proboszczem parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju oraz Dziekanem Dekanatu Biłgoraj Południe.

Podczas jego pracy proboszczowskiej na terenie parafii dokonano wielu remontów. W kościele zostało zamontowanych 27 witraży autorstwa prof. Konstantego Kaschem-Baara. Dokonano gruntownej przebudowy prezbiterium i ołtarza soborowego, a także renowacji organów i uszkodzonych dzwonów. Wykonano nowoczesną instalację nagłaśniającą, klimatyzacyjną i grzewczą. Założono brakującą instalację odgromową. Przed ścianą frontową kościoła ułożono plac z kostki brukowej, a schody prowadzące na cmentarz parafialny wykonano z granitu. Odremontowano znajdujący się przy kościele XVIII-wieczny budynek mieszkalno-poklasztorny wraz z Aulą Franciszkańską, zainstalowano tam kotłownię gazową, a samo wnętrze starego kościoła zaadaptowano na cele wspólnot parafialnych i przykościelnej szkoły katolickiej. Przed cmentarzem ułożono obszerny parking z kostki brukowej. Wyłożono nią także główne aleje.

Dzięki staraniom ks. Maksima udało się założyć Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, które zostały zlokalizowane w budynku nowej plebani. W latach 1999-2004 ks. Jan pełnił funkcję dyrektora tej placówki.

W 2000 r., dzięki staraniom ks. Maksima, na terenie parafialnym rozpoczęła się budowa Domu Księży Seniorów. Od 10 czerwca 2003 r. do 3 marca 2005 r., ks. Jan był dyrektorem administracyjnym tegoż Domu. Również dzięki staraniom ks. Maksima powstała kaplica w Domu Kombatanta w Biłgoraju.

15 czerwca 2002 r. otrzymał Godność Członka Honorowego Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za wyjątkowe zasługi dla KUL. W tym samym roku został powołany na Członka Społecznej Rady Patronackiej Kolegium UMCS w Biłgoraju. Otrzymał takze Dyplom „Wielkiego Serca” za zasługi i bezinteresowną pomoc świadczoną na rzecz osób niepełnosprawnych.

W dniu 4 listopada 2005 r. Biskup Jan Śrutwa odznaczył ks. Jana godnością kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej w Zamościu.

Od 20 czerwca 2007 r. ks. Maksim przebywał jako emeryt w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju oraz w domu rodzinnym w Chrzanowie i w miarę sił i możliwości pomagał duszpastersko w parafiach.

Ks. Jan Maksim zmarł we środę, 25 stycznia 2023 r.

Msza św. żałobna została odprawiona w piątek, 27 stycznia 2023 r. o godz. 15.00 w parafii pw. św. Jacka w Chrzanowie (diecezja sandomierska). Natomiast Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Biskup pomocniczy Mariusz Leszczyński w sobotę, 28 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w parafii pw. św. Jacka w Chrzanowie.

Requiescat in pace!


Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło
ZID 32(2023), nr 1, s. 101-103