Zmarł Śp. ks. mgr Marcin Zaburko

1975 - 2014

Ks. Marcin Zaburko urodził się 11 marca 1975 r. w Tomaszowie Lubelskim, jako syn Władysława i Janiny z d. Krawczyk. 31 marca 1975 r. został ochrzczony w kościele parafialnym pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim.

W latach 1982-1989 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 5 w Tomaszowie Lubelskim. Dalszą naukę kontynuował w Liceum Zawodowym w Zespole Szkół Mechanicznych w Tomaszowie Lubelskim. Po zdaniu matury w 1994 r., poprosił o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie, by w przyszłości zostać kapłanem i służyć Bogu i ludziom. Jego starania o przyjęcie do seminarium poparł ks. Hermenegild Frąkała, proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, który w świadectwie moralności napisał: „Kandydat pochodzi z rodziny katolickiej. W okresie szkoły podstawowej i średniej pełnił posługę ministranta, a następnie lektora. Corocznie uczestniczył w pielgrzymce na Jasną Górę. Jest koleżeński i chętnie wypełnia powierzone mu obowiązki” (12.06.1994). 

Podobnie pozytywną ocenę wystawił mu ks. Andrzej Wysokiński, katechizujący młodzież w Zespole Szkół Mechanicznych w Tomaszowie Lubelskim, który zauważył, że Marcin Zaburko „odznaczał się gorliwością i zdyscyplinowaniem na lekcjach katechezy. Pozytywnie wpływał na atmosferę podczas katechezy, mobilizował innych do aktywności. Był koleżeński i chętnie wypełniał swoje obowiązki jako uczeń i katolik” (13.06.1994).

Każde wakacje podczas studiów Marcin spędzał u rodziców. Gorliwie angażował się w parafii, codziennie uczestniczył w nabożeństwach i przyjmował Komunię św., uważnie słuchał poleceń i nauk kapłanów. Brał czynny udział w pielgrzymce na Jasną Górę. Tak o nim w opiniach wakacyjnych przez sześć lat pisał ks. prałat Hermenegild Frąkała, który widząc go, dostrzegał w nim kapłana, który poradzi sobie w każdej parafii, gdyż posiada wiele zapału.

Święcenia diakonatu przyjął 1 kwietnia 1999 r. w katedrze zamojskiej z rąk bpa Jana Śrutwy, a święcenia prezbiteratu, również z rąk swego rodaka, bpa J. Śrutwy, 10 czerwca 2000 r.

Jako wikariusz pełnił posługę w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łaszczowie (16.06.2000 – 20.06.2007), pw. Świętej Trójcy w Komarowie (20.06.2007 – 22.06.2009), a następnie pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju (22.06.2009 – 28.06.2011).

Z dniem 1 października 2008 r. bp Wacław Depo mianował go duszpasterzem Policji na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Dwa lata później bp W. Depo, uwzględniając wielką potrzebę „ewangelizacji w drodze”, jaką jest Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, mianował ks. Marcina głównym przewodnikiem pielgrzymki i koordynatorem wszelkich działań związanych z tą formą duszpasterstwa (21.05.2010).

Praca kapłańska ks. Marcina cieszyła się wielkim uznaniem, dlatego w roku 2011 bp W. Depo powierzył mu urząd proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Horyszowie (28.06.2011). Był aktywnym proboszczem. Od początku czujnym, ojcowskim okiem obserwował wszystko, służył radą, inspirował, wspomagał modlitwą. Jego działanie było powodowane ojcowską troską o dobro wspólnoty Kościoła.

W marcu 2013 r. objął duszpasterską opiekę nad Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Zamościu. W tym samym roku ks. Marcin podupadł na zdrowiu, dlatego poprosił bpa Mariana Rojka o zwolnienie z funkcji dyrektora Pieszej Pielgrzymki na Jasna Górę (10.04.2013). Z dniem 15 maja 2013 r. Biskup Zamojsko-Lubaczowski M. Rojek odwołał go z tej funkcji, dziękując „za trzyletnią organizację pielgrzymki, jak również za animację duszpasterstwa pielgrzymkowego w ciągu tych lat, która wpisała się w historię diecezjalnego pielgrzymowania, a nade wszystko w serca i umysły pątników. Nagrodą niech będą owoce zrodzone w czasie pielgrzymkowych rekolekcji i radność z dobrze wypełnionego zadania. Niech Matka Najświętsza z Jasnej Góry w Częstochowie wstawia się u swego Syna za Księdzem, wypraszając łaskę zdrowia, by w przyszłości mógł dalej służyć jak najpełniej w Kościele Jezusa Chrystusa”.

W związku z pogarszającym się stanem zdrowia ks. Marcin wystosował do biskupa diecezjalnego kolejną prośbę o zwolnienie go z urzędu proboszcza parafii Horyszów i przeniesienie na parafię z wikariuszem, by w razie jakichkolwiek potrzeb miał pomoc w pracy duszpasterskiej. Stwierdził, że „dotychczasowa praca na urzędzie proboszcza daje mu wiele satysfakcji i pozwala realizować powołanie. Jednocześnie daje mu ona oparcie i motywację do realizacji powołania w codziennym życiu oraz w powrocie do zdrowia” (09.06.2013).   

Bp Marian Rojek w dniu 17 sierpnia 2013 r. przeniósł go na urząd proboszcza parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu, który pełnił do momentu śmierci. 

Ks. Marcin Zaburko zmarł w środę, 30 kwietnia 2014 r., w szpitalu im. Jana Pawła II w Zamościu. W swym kapłańskim testamencie zapisał słowa: „Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to moja ostatnia wola. Jeszcze raz dziękuję Najwyższemu Bogu za wszystko czym mnie słabego i grzesznego obdarzył. Dziękuję za dar życia, powołania i wybranie do Jego służby w Chrystusowym Kapłaństwie, równocześnie przepraszam wszystkich, których w moim życiu obraziłem lub skrzywdziłem. Proszę o wybaczenie i przebaczenie w imię chrześcijańskiego miłosierdzia. Ja ze swej strony, wpatrzony we wzór Mistrza i Odkupiciela Jezusa Chrystusa, wszystkim wybaczam, przebaczam i jeszcze raz serdecznie przepraszam. Wszystkim uczestnikom mojego pogrzebu bardzo serdecznie dziękuję za udział i proszę o modlitwę o Boże Miłosierdzie dla mnie” (26.04.2011).

Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego została odprawiona w poniedziałek, 5 maja 2014 r. o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu. W koncelebrze uczestniczyło 52 kapłanów. 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 6 maja o godz. 11.00 w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim (parafia pw. Zwiastowania NMP). Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Biskup Diecezjalny Marian Rojek, który we wstępie do Eucharystii powiedział: „Jezu Chryste mam do Ciebie pytanie w imieniu własnym, naszej diecezji i rodziny: Ty jesteś Panem Życia i śmierci. Ty określasz, kiedy człowiek rozpoczyna swoje życie i kiedy je kończy, ale chcę Cię zapytać, dlaczego tak wcześnie? Bo to, że umrzemy jest pewne, ale dlaczego tak wcześnie?

Śp. ks. Marcin, kapłan gotowy do wszelkiej posługi, kochający Kościół, ludzi, miłujący ponad wszystko Boga, dopiero w pełni rozpoczął kapłańskie działanie w nowej parafii jako proboszcz, czy tak bardzo był Ci potrzebny, tam do Bożej Owczarni w niebie? Przecież myśmy go tutaj potrzebowali.

Pytam ciebie Jezu Chryste, w imieniu wszystkich służb mundurowych, wobec których posługiwał jako kapelan, jako dyrektor Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Czy rzeczywiście tak bardzo był Ci potrzebny?

My jesteśmy przekonani, że był i byłby nadal potrzebny i nadal służył swoją gotowością i swoim zaangażowaniem. Ale my wiemy, że Ty w swojej miłości, zabierasz człowieka do Domu Ojca w czasie, kiedy jest najpiękniej do tego momentu przygotowany. Właściwie przecież rodzimy się po to, aby żyć z Tobą w chwale wiecznej”.

Mszę św. żałobną koncelebrowało 180 kapłanów z diecezji zamojsko-lubaczowskiej i lubelskiej oraz wielu kolegów kapelanów służb mundurowych. Homilię wygłosił ks. prałat Eugeniusz Derdziuk. Świątynia tomaszowska nie zdołała pomieścić uczestników Eucharystii, którzy przybyli z różnych stron diecezji i spoza jej granic.

Po Mszy św. pogrzebowej ciało śp. ks. Marcina Zaburko zostało przeniesione w kondukcie na cmentarz parafialny („Stary Cmentarz” przy ul. Lwowskiej) w Tomaszowie Lubelskim i złożone w grobowcu rodzinnym.

Requiescat in pace!

Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło
ZID 23(2014), nr 2, s. 297-300