Zmarł Śp. Ks. kan. Lucjan Szymanek

1939 - 2023

Ks. Lucjan Szymanek urodził się 29 sierpnia 1939 r. w Janiszowie (Gmina Kosin) w rodzinie Jana i Anieli z domu Strawińskich.

Rodzina w czasie II wojny światowej została wysiedlona do Zdziechowa (gmina i parafia Zaklików). 31 sierpnia 1939 r. został ochrzczony w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła w Borowie.

Lucjan w wieku 7 lat rozpoczął edukację w Szkole Podstawowej w Janiszowie. Sakrament bierzmowania w parafii Borów otrzymał przez posługę bpa pomocniczego lubelskiego Zdzisława Golińskiego w dniu 27 czerwca 1950 r. Od 1953 r. kontynuował naukę w Szkole Ogólnokształcącej w Zaklikowie. W 1980 r. przystąpił do egzaminów dojrzałości, a w czerwcu tr. zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

Proboszcz parafii Borów ks. Józef Bieńskowski pisał o nim w opinii do seminarium, że: „Jest prawych obyczajów, cieszy się dobrą opinią, ma zacnych rodziców, kocha Kościół i jego naukę, wykazuje piękne zdolności w nauce, czego dowodem jest ostatni egzamin dojrzałości. Reasumując wszystkie przytoczone zalety umysłu i charakteru Lucjana Szymanka, mogę tylko wyrazić uczucia radości, że taki oto młody człowiek pragnie poświęcić się służbie Bożej zwiększając w przyszłości szeregi kapłańskie” (17.06.1957).

W opinii prefekta Liceum Ogólnokształcącego w Zaklikowie, ks. Piotra Kurowskiego możemy przeczytać: „Mój uczeń Lucjan Szymanek cieszy się dobrą opinią w szkole i w Zaklikowie. Uchodzi za najlepszego ucznia. Osobiście jestem tego samego zdania i dodaję, że rokuje nadzieje zastania dobrym księdzem katolickim” (25.06.1957).

W kolejnych latach w opiniach powakacyjnych o Lucjanie proboszczowie pisali: „Dawał dobry przykład swoim zachowaniem i pobożnością. Choć młody – jednak jest to alumn myślący poważnie i o swoim powołaniu – roli kapłana w dzisiejszym czasie, jak i sprawach Kościoła Powszechnego” (14.10.1960).

Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1963 r. w katedrze lubelskiej z rąk biskupa Piotra Kałwy.

Jako wikariusz posługiwał w parafiach pw. św. Stanisława BM  w Bończy (od 29.06.1963), Wniebowzięcia NMP w Dzierążni (od 01.07.1964), św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu (od 02.07.1966), Przemienienia Pańskiego w Garbowie (od 27.06.1969), św. Józefa w Puławach (od 26.06.1975) i św. Wawrzyńca w Żółkiewce (od 07.06.1977 do 01.06.1979).

W czasie posługi duszpasterskiej ks. Lucjan Szymanek uczęszczał na wykłady w Studium Pastoralnym przy Instytucie Teologii Pastoralnej w ramach Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (24.10.1968).

1 czerwca 1979 r. otrzymał dekret ustanawiający go administratorem parafii pw. MB Królowej Polski w Żulinie. Po czterech latach bp lubelski Bolesław Pylak ustanowił go administratorem parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu (09.05.1983). Kolejną parafią od 21 czerwca 1986 r., ks. Lucjana Szymanka była parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kraśniczynie. W latach 1990-1992 pełnił obowiązki wicedziekana Dekanatu Krasnystaw Wschód.

W dowód uznania dla gorliwej pracy i godnej postawy kapłańskiej, ks. Lucjan Szymanek został 9 października 1990 r. odznaczony przez bpa Bolesława Pylaka kanonią honorową kapituły kolegiaty zamojskiej (L.dz. 1248/Gł/90).

Po utworzeniu diecezji zamojsko-lubaczowskiej abp Bolesław Pylak z dniem 30 lipca 1992 r. ekskardynował ks. Lucjana Szymanka z Archidiecezji Lubelskiej (L.dz. 889/Gł/92). Bp Jan Śrutwa z dniem 31 lipca 1992 r. mianował go proboszczem parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach. W latach 1992-2004 pełnił obowiązki dziekana Dekanatu Tyszowce.

Osiągnąwszy 65 lat życia ks. Lucjan Szymanek poprosił bpa J. Śrutwę o przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Tyszowce i dziekana Dekanatu Tyszowce i przeniesienie w stan emerytalny z zamieszkaniem w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju. Bp Śrutwa prośbę przyjął i z dniem 31 sierpnia 2004 r. przeniósł ks. Szymanka w stan emerytalny z zamieszkaniem w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju.

Od tego momentu dopóki pozwalało mu na to zdrowie, ks. Kanonik aktywnie włączał się w posługę duszpasterską w parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju.

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek w Wielki Czwartek, 6 kwietnia 2023 r. w katedrze zamojskiej podziękował ks. Lucjanowi Szymankowi, który obchodził 60-lecie święceń kapłańskich. Biskup w stosownym piśmie napisał:

„Dziękuję Czcigodnemu Księdzu za trud posługi kapłańskiej, żywe świadectwo umiłowania Chrystusa i Jego Kościoła oraz za wierność i wytrwałość.

Niech miłość Chrystusa, objawiona w Jego Męce, Śmierci i Chwalebnym Zmartwychwstaniu, będzie zawsze dla Księdza natchnieniem na dalsze lata życia i służby dla Chrystusowej Owczarni, by poświęcenie dla Braci i Sióstr, poprzez bycie dla nich z radością i w zapomnieniu o sobie, stawało się dla Księdza źródłem niewyczerpanej duchowej mocy”.

 

Ks. kan. Lucjan Szymanek zmarł 31 grudnia 2023 r. w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju.

Mszy św. pogrzebowej w czwartek, 4 stycznia 2024 r. o godz. 14.30 w kościele parafialnym pw. św. Jerzego w Biłgoraju, przewodniczył bp Marian Rojek wraz z bp. Seniorem Janem Śrutwą.

Bp M. Rojek na wstępie Eucharystii wspomniał zmarłego kapłana:

„Zwykle pod koniec roku człowiek robi podsumowania, podlicza, przygląda się, patrzy jak to wszystko wyglądało. I na sylwestra, 31 grudnia 2023 r. niebo też zrobiło podsumowanie i zauważyli, że na ziemi jest już jeden kapłan dojrzały do tego, by mieć udział w niebieskich radościach. A wiemy, że ks. Lucjan już od jakiegoś czasu mówił o tym, że ma to pragnienie odejścia do Domu Ojca, a więc jakby wpisuje się to wszystko w jego pragnienie oczekiwania wspólnoty z Bogiem i ze świętymi. A dziś pierwszy czwartek miesiąca, dzień eucharystyczny i kapłański, kiedy stajemy przy ołtarzu Bożym i pragniemy Panu Bogu podziękować za jego życie i jego kapłaństwo”.        

 

Po Mszy św. pogrzebowej ciało ks. Lucjana Szymanka zostało złożone na cmentarzu parafialnym parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju.

Requiescat in pace!


Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło
ZID 32(2023), nr 4, s. 354-356