Zmarł Śp. ks. mgr Lesław Hypiak

1959 - 2021

Ks. Lesław Hypiak urodził się 6 lipca 1959 r. w Lubaczowie w rodzinie Tadeusza i Ireny z d. Płonczyńska.

Sakrament chrztu św. przyjął w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubaczowie (akt nr 88/1959). Po ukończeniu szkoły podstawowej w Lubaczowie, w latach 1975-1978 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, 2 lipca 1978 r. złożył dokumenty i został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

W opinii do seminarium, katecheta z liceum, ks. Stanisław Skorodecki napisał o Lesławie Hypiaku: „Wiem, że od dzieciństwa zdradzał absolutne i wyłączne, ale roztropne zainteresowanie służbą Bożą, zagadnieniami dotyczącymi religii i Kościoła. Był od najmłodszych lat wzorowym i gorliwym ministrantem. Brał czynny udział w ruchu oazowym, jako animator. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko całym sercem poprzeć jego prośbę i polecić go jako kandydata na kapłana” (08.06.1978).

W opinii przedstawionej władzom seminaryjnym proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie, ks. Jakub Winiarz zaznaczał bardzo często: „Obserwując Lesława Hypiaka podczas ferii i wakacji stwierdzam, że zachowanie się jego jest bardzo spokojne. Widać to podczas czytania tekstów Pisma św. przy ołtarzu, w rozmowie i w stosunku do kolegów i ministrantów. Jest wynik pobytu w seminarium oraz pracy nad sobą. Jestem przekonany, że chce dobrze przygotować się i zostać kapłanem” (12.10.1979). „Zauważyłem dalszy postęp w postawie i zachowaniu. Coraz mniej było objawów nerwowości. Obserwując go jestem przekonany, że jest na właściwej drodze, że chce dobrze przygotować się do kapłaństwa i zostać kapłanem” (12.10.1981).   

Alumn Lesław Hypiak w seminarium otrzymał następujące posługi: lektora (08.03.1981), akolity (28.02.1982) oraz został dopuszczony do grona kandydatów do diakonatu i kapłaństwa (23.10.1982)  

W dniu 30 kwietnia 1982 r. otrzymał święcenia diakonatu z rąk biskupa pomocniczego lubelskiego Piotra Hemperka, zaś 17 grudnia 1983 r. święcenia kapłańskie w katedrze lubelskiej z rąk biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka.

Dekretem ówczesnego Wikariusza Kapitulnego i Administratora Archidiecezji w Lubaczowie, ks. Stanisława Całego, neoprezbiter ks. Lesław Hypiak został skierowany jako wikariusz do parafii pw. Świętej Trójcy w Starym Dzikowie.

Kolejne parafie wikariuszowskie ks. Lesława to: Łukawiec (od 26.08.1987), św. Mikołaja w Lubaczowie (od 26.11.1988) oraz św. Stanisława w Lubaczowie (od 16.08.1993 do 20.06.2007).

Równocześnie z pracą duszpasterską w parafii konkatedralnej w Lubaczowie, ks. Lesław został mianowany przez biskupa Jana Śrutwę z dniem 1 września 1995 r. kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Lubaczowie, a z dniem 29 września 1995 r. kapelanem Szpitala Rejonowego w Lubaczowie.

Bp Wacław Depo, uwzględniając prośbę ks. Lesława Hypiaka, ze względów zdrowotnych odwołał go z dniem 26 czerwca 2010 r. z funkcji kapelana Szpitala w Lubaczowie pozostawiając  wcześniejsze obowiązki jako kapelana Domu Pomocy Społecznej Sióstr Albertynek w Lubaczowie z możliwością pomocy duszpasterskiej przy parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Lubaczowie oraz nauczyciela katechezy w szkole.

Od kilkunastu lat ks. Lesław Hypiak zmagał się z różnymi problemami zdrowotnymi, które znacząco przyczyniały się do obniżenia jego sprawności fizycznej oraz utrudniały mu codzienne funkcjonowanie. Ze względu na ogólny stan zdrowia oraz złe samopoczucie od maja do lipca 2021 r. ks. Lesław przebywał w Szpitalu Wojewódzkim im Jana Pawła II w Zamościu.  

Ks. Lesław Hypiak zmarł 28 grudnia 2021 r. w szpitalu w Lubaczowie.

Msza św. żałobna pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego została odprawiona we czwartek, 30 grudnia 2021 r. o godz. 15.00 w Sanktuarium MB Łaskawej w Lubaczowie.

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył biskup diecezjalny Marian Rojek w piątek, 31 grudnia 2021 r., godz. 10.00 w konkatedrze w Lubaczowie.

Po Mszy św. ciało Zmarłego ks. Lesława zostało złożone na cmentarzu komunalnym w Lubaczowie w grobie rodzinnym. 

Życie ks. Lesława Hypiaka można porównać do kropli wody, która podczas każdej Mszy św. miesza się w kielichu z winem. „Kropla wody to ks. Lesław, wino to Chrystus, a kielich to dla niego był zawsze Lubaczów. Ks. Lesław «wpadł» do tego kielicha, idąc za swoim powołaniem. Urodzony w Lubaczowie, i jako kapłan posługujący w Lubaczowie przez 33 lata, jednocząc się z Chrystusem, każdy dzień swojego życia włączał w ofiarę Boga. Ofiara i zbawienie są nierozdzielne! Kropla wpadła do kielicha na zawsze”. 

Requiescat in pace!      


Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło ZID 30(2021),
nr 4, s. 509-511