Zmarł Śp. Ks. prałat Michał Goniak

1937 - 2023

​Ks. Michał Goniak, syn Szczepana i Katarzyny z d. Jurejko, urodził się 27 września 1937 r. w Opace (parafia pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie). Szkołę podstawową ukończył w Opace, zaś w latach 1951-1955 uczęszczał do Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie.

Po zdaniu matury podjął decyzję o wstąpieniu do Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. Do 1952 r. seminarium funkcjonowało w Kalwarii Zebrzydowskiej, jednak po jego likwidacji przez komunistów, Abp Eugeniusz Baziak, Metropolita Lwowski postanowił, aby przyszli kapłani kształcili się w seminariach innych diecezji w Polsce. Dlatego Michał Goniak we wrześniu 1955 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu – Diecezja Gorzowska, będąc alumnem Archidiecezji Lwowskiej. 

Święcenia diakonatu otrzymał 26 lutego 1961 r. w katedrze gorzowskiej z rąk bpa Jerzego Stroby, zaś święcenia kapłańskie w katedrze gorzowskiej – 14 maja 1961 r. z rąk bpa Wilhelma Pluty.

Ks. Michał Goniak duszpastersko pracował w parafiach:

- Tarnoszyn (1961 – 1964) – wikariusz,

- Cieszanów (1964 – 1966) – wikariusz,

- Stary Lubliniec (1966 – 1975) – wikariusz,

- Stary Lubliniec (1975 – 1978) – proboszcz,

- Oleszyce (1978 – 06.10.2008) – proboszcz.

Ks. Michał Goniak otrzymał także następujące funkcje i tytuły:

- Referent Duszpasterstwa Kobiet (05.04.1982);

- odznaczenie Rokiety i Mantoletu (23.06.1990);

- Diecezjalny Duszpasterz Rolników (09.11.1990);

- Kanonik Honorowy Kapituły Metropolitalnej z siedzibą w Lubaczowie (24.05.1991);

- Członek Komisji ds. Wyższego Seminarium Duchownego (12.02.1994);

- Diecezjalny Konserwator Zabytków Sztuki Kościelnej (28.10.1994 – 08.11.1999);

- Kanonik Gremialny Kapituły Konkatedralnej w Lubaczowie (16.12.1999).

W dniu 6 października 2008 r. ks. Michał Goniak przeszedł na emeryturę i zamieszkał w budynku parafialnym parafii pw. Narodzenia NMP w Oleszycach i w miarę sił i zdrowia pomagał w duszpasterstwie parafialnym.

Bp Wacław Depo podczas Dnia Kapłańskiego w Krasnobrodzie dziękował ks. Michałowi: „Bardzo dziękuję Czcigodnemu Księdzu za wieloletnią pracę duszpasterską na różnych placówkach w Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie i Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej jako wikariusz i proboszcz. Szczególnie dziękuję za zmysł duszpasterski i pracę administracyjno-budowlaną, której wspaniałymi śladami są kaplice, kościoły filialne i budynki parafialne w parafiach: Stary Lubliniec i Oleszyce. Trzydzieści lat pracy kapłańskiej w parafii Oleszyce zaowocowało także wieloma powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. Proszę, aby Ksiądz Kanonik na miarę swoich sił dalej wspierał nasz Kościół diecezjalny darami umysłu i serca” (14.06.2008). 

Przez krótki czas ks. Michał Goniak posługiwał duszpastersko na Ukrainie w Archidiecezji Lwowskiej, jako proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żydaczowie (01.08.2009).  

Papież Benedykt XVI odznaczył ks. Michała Goniaka papieskim tytułem Kapelana Honorowego Ojca Świętego (prałat).

Przez ostatnie lata życia, ks. prałat Michał Goniak zamieszkał na  terenie parafii Wodzisław Śląski, gdzie w miarę sił pomagał w tamtejszej parafii przestrzegając zasad: na pół godziny przed Mszą św. konfesjonał, przy którym czekało wielu wiernych do spowiedzi, Eucharystia, po niej dziękczynienie, zawsze z różańcem w ręku. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia ks. Michał zamieszkał w Domu Opieki Społecznej w Gorzycach.

Ks. Michał Goniak zmarł w poniedziałek, 7 sierpnia 2023 r. w Wodzisławiu Śląskim.

Mszy św. żałobnej w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim, 11 sierpnia 2023 r. przewodniczył proboszcz, ks. prałat Bogusław Płonka. On też wygłosił pożegnalną homilię i zajął się wszelkim formalnościami, by ciało śp. ks. M. Goniaka zostało przewiezione do Oleszyc, gdzie 12 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Oleszycach odbyła się Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego i wygłosił homilię pogrzebową. Ostatniej stacji pogrzebowej na cmentarz parafialny w Oleszycach, gdzie spoczęło ciało śp. ks. prałata Michała Goniaka, przewodniczył bp Marian Buczek, Senior Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej.

Requiescat in pace

Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło
ZID 32(2023), nr 3, s. 297-280