Zmarł Śp. Ks. prałat Michał Goniak

1937 - 2023

Ks. Michał Goniak urodził się 27 września 1937 r. w Opace (parafia pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie).
Szkołę podstawową ukończył w Opace, zaś w latach 195-1955 uczęszczał do Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie. We wrześniu 1955 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu w Diecezji Gorzowskiej.

 

Święcenia diakonatu otrzymał 26 lutego 1961 r. w katedrze gorzowskiej z rąk bpa Jerzego Stroby, zaś święcenia kapłańskie w katedrze gorzowskiej – 14 maja 1961 r. z rąk bpa Wilhelma Pluty.

Ks. Michał Goniak duszpastersko pracował w następujących parafiach:

Tarnoszyn (1961 – 1964) – wikariusz,
Cieszanów (1964 – 1966) – wikariusz,
Stary Lubliniec (1966 – 1975) – wikariusz,
Stary Lubliniec (1975 – 1978) – proboszcz,
Oleszyce (1978 – 06.10.2008) – proboszcz.

 

Ks. Michał Goniak otrzymał od księży biskupów także następujące funkcje i tytuły:
- odznaczenie Expositorium Canonicale (1974)
- Referent Duszpasterstwa Kobiet (05.04.1982);
- odznaczenie Rokieta i Mantolet (23.06.1990);
- Diecezjalny Duszpasterz Rolników (09.11.1990);
- Kanonik Honorowy Kapituły Metropolitalnej z siedzibą w Lubaczowie (24.05.1991);
- Członek Komisji ds. Wyższego Seminarium Duchownego (12.02.1994);
- Diecezjalny Konserwator Zabytków Sztuki Kościelnej (28.10.1994 – 08.11.1999);
- Kanonik Gremialny Kapituły Konkatedralnej w Lubaczowie (16.12.1999),

 

6 października 2008 r. ks. Michał Goniak przeszedł na emeryturę i zamieszkał w budynku parafialnym Parafii pw. Narodzenia NMP w Oleszycach i w miarę sił i zdrowia pomagał w duszpasterstwie parafialnym.

Bp Wacław Depo podczas Dnia Kapłańskiego dziękował ks. Michałowi: „Bardzo dziękuję Czcigodnemu Księdzu za wieloletnia pracę duszpasterską na różnych placówkach w Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie i Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w jako wikariusz i proboszcz. Szczególnie dziękuje za zmysł duszpasterski i pracę administracyjno-budowlaną, której wspaniałymi śladami są kaplice, kościoły filialne i budynki parafialne w parafiach: Stary Lubliniec i Oleszyce. Trzydzieści lat pracy kapłańskiej w parafii Oleszyce zaowocowało także wieloma powołaniami kapłańskimi i zakonnymi. Proszę, aby Ksiądz Kanonik na miarę swoich sił dalej wspierał nasz Kościół diecezjalny darami umysłu i serca” (14.06.2008).  

Przez pewien czas ks. Michał Goniak posługiwał duszpastersko na Ukrainie w Archidiecezji Lwowskiej, jako proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żydaczowie (01.08.2009).   

 

Ks. Michał Goniak w 2011 r. otrzymał papieski tytuł Kapelana Honorowego Ojca Świętego (prałat)

 

Przez ostatnie lata ze względu na stan zdrowia przebywał w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.

 

Ks. Michał Goniak zmarł w poniedziałek, 7 sierpnia 2023 r. w Wodzisławiu Śląskim. 


Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek, 11 sierpnia 2023 r. o godz. 10.00 w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego zostanie odprawiona w sobotę, 12 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00  w parafii pw. Narodzenia NMP w Oleszycach.

Po Mszy św. ciało zmarłego ks. prałata Michała Goniaka zostanie złożone w grobie na cmentarzu parafialnym w Oleszycach.

Polecajmy ks. Michała w modlitwach Miłosierdziu Bożemu.