Zmarł Śp. ks. kan. mgr lic. Tomasz Bomba

1957 - 2015

Ks. Tomasz Bomba, s. Jana i Janiny z d. Kalisz, urodził się 13 lutego 1957 r. w Kraśniku Fabrycznym. Jego młodość była związana z parafią urzędowską, gdyż rodzice mieszkali w Bęczynie, wiosce należącej do gminy i parafii Urzędów. W latach 1976-1982 studiował na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Lubelskiej. W dniu 5 maja 1981 r. przyjął święcenia diakonatu, zaś w dniu 12 czerwca 1982 r. w Katedrze Lubelskiej został wyświęcony na kapłana przez Biskupa Lubelskiego Bolesława Pylaka.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: św. Wojciecha w Wąwolnicy (1982-1984), św. Rodziny w Lublinie (1984-1985), św. Agnieszki w Lublinie (1985-1987), św. Pawła w Lublinie (1987-1989), św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach (1989-1991), św. Wita w Mełgwi (1991-1993). Na kolejnej placówce duszpasterskiej, którą był Liśnik Duży w parafii Gościeradów w Diecezji Sandomierskiej, pełnił urząd rektora Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego od – 2 sierpnia 1992 r. do 1995 r. Następnie pracował jako archiwista w Sandomierzu – od 1995 r. do września 1996 r. Tam podjął starania o ekskardynację z Diecezji Sandomierskiej do Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Zanim ona nastąpiła (30 czerwca 2002 r.) ks. Bomba w okresie przejściowym pełnił posługę duszpasterską w parafii pw. św. Mikołaja w Grabowcu. Po rocznej próbie Biskup Jan Śrutwa mianował go 19 czerwca 1997 r. wikariuszem tejże parafii, gdzie pracował do 21 czerwca 2002 r.

Następnie został wikariuszem w parafii katedralnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu (21.06.2002 – 19.06.2008). Później był kapelanem Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Zamościu, do 23 czerwca 2008 r. W tym dniu został mianowany proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Komarowie. W dekanacie tyszowieckim pełnił urząd wicedziekana (30.09.2010 – 20.08.2014) i dziekana od 20 sierpnia 2014 r. do dnia śmierci.  

11 listopada 2011 r. Biskup Zamojsko-Lubaczowski Wacław Depo mianował ks. Tomasza Bombę kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Zamojskiej, zaś Biskup Marian Rojek, 7 listopada 2014 r. wyznaczył go na kapelana Ludzi Pracy na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. 

Od 1 października 2006 r. rozpoczął studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Teologii w Instytucie Teologii Moralnej, które ukończył na etapie tytułu licencjata. 

Ks. Tomasz Bomba był ponadto duszpasterzem środowisk twórczych przy Kurii Archidiecezji Lubelskiej (1987). Biskup Zamojsko-Lubaczowski Jan Śrutwa mianował go wicedyrektorem Katolickiego Radia Zamość (19.06.2002 – 27.10.2006) i zastępcą redaktora naczelnego „Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej” (19.06.2002 – 27.10.2006). 27 października 2006 r. Biskup Wacław Depo mianował ks. Tomasza redaktorem naczelnym „Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej. Urząd ten sprawował do 1 stycznia 2014 r. Ze względu na wielość obowiązków parafialnych i liczne zaangażowania poza parafią, poprosił o zwolnienie. Biskup Marian Rojek dziękując ks. Tomaszowi napisał: „Za długoletnią posługę na tak ważnym odcinku pracy ewangelizacyjnej, której owocem jest przede wszystkim uporządkowanie spraw redakcyjnych i finansowych związanych z funkcjonowaniem edycji oraz nadanie jej nowej rangi, wyrażam wielką wdzięczność i z serca błogosławię na trud pracy duszpasterskiej” (3.12.2013).  

W okresie posługi w mediach katolickich ks. Tomasz Bomba otrzymał Medal Redaktora Naczelnego Ogólnopolskiego Tygodnika „Niedziela” za „twórcze podejście do pracy dziennikarskiej i zaangażowanie w dziele ewangelizacji” oraz Stułę Kapłańską, którą ofiarował dla parafii w Komarowie (17.09.2011).

Podczas kapłańskiej posługi w Komarowie ks. Tomasz zapoczątkował w parafii nabożeństwa fatimskie, codzienną modlitwę różańcową przed Mszą św., wprowadził nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca i Nowennę do Bożego Miłosierdzia. Na wioskach przynależących do parafii rozwinął nabożeństwa majowe oraz październikowy różaniec. Do Komarowa sprowadził relikwie św. Jana Pawła II. 13 października 2013 r. miało miejsce uroczyste wprowadzenie tych relikwii przez Księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolitę Lwowskiego obrządku łacińskiego i byłego sekretarza Jana Pawła II. Przygotowaniem do tego wydarzenia były kilkudniowe „rekolekcje fatimskie”.

 Ks. Tomasz dbał o sprawy materiale związane ze świątynią parafialną, obiektami sakralnymi na terenie parafii i domem parafialnym. Niezwykłe w jego działaniach było zaangażowanie w sprawy wielkie, jak chociażby w renowację głównego ołtarza w komarowskiej świątyni i odnowienie posadzki w prezbiterium, jak też w sprawy mniejszej wagi, choć doniosłe dla społeczności lokalnej, jak na przykład odnowienie zaniedbanych kapliczek przydrożnych.    

Ks. Tomasz Bomba zmarł 30 stycznia 2015 r. w Komarowie-Osadzie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 3 lutego 2015 r. od wniesienia ciała zmarłego kapłana do świątyni parafialnej pw. Świętej Trójcy w Komarowie o godz. 15.00. Następnie została odprawiona Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Komarowie.

Na wstępie do Mszy św. bp Marian Rojek powiedział: „W szczególnych wydarzeniach Kościoła, Ojczyzny i naszego osobistego życia, modlimy się biblijnym wezwaniem tak zwanych suplikacji: „Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie”. W przypadku ks. Tomasza ta śmierć była nagła, ale nie była niespodziewana. Na to spotkanie z Chrystusem, Dobrym Pasterzem był przygotowany. Ostatnie zapiski jego testamentu dokonane zostały kilka miesięcy temu, a więc wewnętrznie i duchowo był przygotowany na to spotkanie”.

Homilię wygłosił ks. prałat Eugeniusz Derdziuk, który ukazał sylwetkę zmarłego kapłana, rozkochanego w Matce Najświętszej: „Swoje kapłaństwo ks. Tomasz związał z Matką Bożą, najpierw poprzez pracę w Sanktuarium w Wąwolnicy, później wędrował poprzez lubelskie parafie. Po reorganizacji diecezji znalazł się w sandomierskiej, by następnie przyjść do diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Trafił do Grabowca, pod płaszcz Matki Bożej Szkaplerznej, by od ks. Stanisława Budzyńskiego uczyć się nabożeństw fatimskich. Następnie poszedł służyć do Pani Odwachowskiej w katedrze zamojskiej, a później do sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Wreszcie przyszedł do Komarowa. I od czego zaczął? Co chciał pokazać tym, do których został posłany? Właśnie Ją – Matkę naszego Pana, Panią Fatimską. On tu w Komarowie na skalę całej diecezji wprowadził przepiękne nabożeństwa fatimskie. Z wielkim zaangażowaniem o tym mówił. Założył Białą Armię. W ostatnim miesiącu zorganizował Kółko Różańcowe wśród kapłanów”.        

Na zakończenie Eucharystii Pasterz Diecezji Biskup Marian Rojek podzielił się refleksją o szybkiej i nagłej śmierci ks. Tomasza Bomby: „Kiedy w sobotę rano, 31 stycznia 2015 r., zadzwonił do mnie ks. kanclerz, ze smutną informacją o śmierci ks. Tomasza, bezpośrednio po rozmowie poszedłem do kaplicy i zacząłem się wadzić z Jezusem Chrystusem. Pytałem: «Przecież w naszej diecezji potrzebujemy kapłanów rozkochanych w Maryi, którzy są gotowi do końca przyjąć wszystkie funkcje i zadania». Zacząłem się z Chrystusem wadzić: «Czyżby tam był bardziej potrzebny?» Ale Pan Bóg wszystko daje i kiedy przychodzi właściwy czas, zabiera i ofiarowuje to, co każdemu przygotował. Jesteśmy przekonani, że śp. ks. Tomasz, który już po tamtej stronie życia wpatruje się w oblicze Bożej Matki, adorując Boga w Trójcy Świętej Jedynego, będzie każdemu z nas wypraszał to, co nam najbardziej potrzebne, także i dla tej wspólnoty parafialnej. A równocześnie to wydarzenie jest dla każdego z nas nauką, abyśmy na to szczególne i najważniejsze spotkanie zawsze byli przygotowani”. We Mszy św. udział wzięło około 80 kapłanów.

  Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka została odprawiona we środę, 4 lutego 2015 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Komarowie. Mszę św. koncelebrował biskup pomocniczy Mariusz Leszczyński oraz około 200 kapłanów z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, lubelskiej i sandomierskiej.

Homilię wygłosił ks. kan. Edmund Boryca, kolega z roku święceń ks. Tomasza, który mówił: „Ks. Tomasz poszukiwał pięknego kapłaństwa. Na poszczególnych etapach duszpasterskiej pracy je realizował. Był kapłanem zdolnym. Bóg dał mu wiele talentów z których korzystał cały Kościół. Jego nazwisko «Bomba» współgrało ze zdolnościami, które w jego sercu zgromadził Pan Bóg. Był prawdziwą «bombą» talentów i energii. Najpierw z mocą pięknie głosił Słowo Boże przez wiele lat, jako ktoś kto kochał posługę głoszenia Dobrej Nowiny. Z pasją oddawał się pracy w Katolickim Radiu Zamość i w Edycji Zamojsko-Lubaczowskiej Tygodnika Niedziela. To była cząstka jego życia. Chciał, by media katolickie docierały do każdego ludzkiego serca. Bardzo pragnął, by prasę katolicką czytano w każdym domu. […] Już wcześniej jego przełożeni widząc ogromne talenty ks. Tomasza, powierzali mu odpowiedzialne funkcje. Jeszcze gdy był alumnem seminarium duchownego, rektor ks. prof. Franciszek Greniuk, wicerektor ks. Jan Śrutwa – obecnie emerytowany Biskup Zamojsko-Lubaczowski, ojcowie duchowni i prefekci powierzali mu wiele funkcji. Był dziekanem seminaryjnym. Otrzymał także odpowiedzialną funkcję przygotowania oprawy dekoracyjnej koronacji Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy”.

Na zakończenie Eucharystii słowa wdzięczności skierowane pod adresem śp. Ks. Tomasza Bomby wyrazili: ks. prof. Alfred Wierzbicki – w imieniu kolegów z roku święceń, ks. Edmund Kozyra – dziekan i proboszcz z Urzędowa, rodzinnej parafii ks. Tomasza, ks. Andrzej Zdunek – wikariusz parafii w Komarowie, ks. Stanisław Budzyński – dawny proboszcz ks. Tomasza z Grabowca, ks. Krystian Bordzań – dyrektor Katolickiego Radia Zamość i redaktor „Niedzieli Zamojsko-Lubaczowskiej”, oraz przedstawiciele Ludzi Pracy, Liturgicznej Służby Ołtarza, Rady Parafialnej, Szwadronu Kawalerii Ochotniczej z Komarowa oraz Urzędu Gminy w Komarowie. Na koniec głos zabrał ks. Witold Mikulski – wicedziekan dekanatu Tyszowce, który złożył podziękowanie wszystkim za spełnienie ostatniej posługi miłosierdzia wobec zmarłego kapłana.

Świątynia w Komarowie nie zdołała pomieścić wszystkich uczestników Eucharystii, którzy przybyli z parafii gdzie pracował ks. Tomasz oraz różnych stron diecezji i spoza jej granic.

Po Mszy św. ciało zmarłego Kapłana zostało złożone w kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Komarowie, którą wcześniej ks. Tomasz, jako dobry  gospodarz z wielką troską wyremontował.

Requiescat in pace! 

 

Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło
ZID 24(2015), nr 1, s. 181-185