Zmarł Śp. Ks. Roman Kulczycki

1957 - 2020

Curriculum vitae

1. Młodość i droga do kapłaństwa

Ks. Roman Kulczycki urodził się 22 lutego 1957 r. w Cieszanowie w wielodzietnej rodzinie Bazylego i Ewy z d. Gelmuda. Wczesne lata dzieciństwa spędził w Nowym Siole, gdzie też uczęszczał do szkoły podstawowej. Dalszą edukację kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie. W tym czasie aktywnie włączał się w posługę ministranta oraz lektora w parafii Nowe Sioło. 

W dniu 14 czerwca 1976 r. bp Marian Rechowicz, Administrator Apostolski w Lubaczowie w piśmie skierowanym do Romana Kulczyckiego napisał: „Kuria Arcybiskupia w Lubaczowie, przychylając się do Pana prośby, przyjmuje go w poczet alumnów swojej Archidiecezji. W celu uzyskania formacji kapłańskiej i odbycia studiów teologicznych Kuria Arcybiskupia kieruje Pana do Seminarium Przemyskiego”.

19 marca 1983 r. biskup Marian Rechowicz udzielił alumnowi Romanowi Kulczyckiemu święceń diakonatu w kaplicy biskupiej w Lubaczowie. Święcenia kapłańskie diakon Roman otrzymał w prokatedrze w Lubaczowie z rąk bpa M. Rechowicza – 28 czerwca 1983 r.

 

2. Praca duszpasterska

Dekretem z dnia 9 lipca 1983 r. ks. Roman Kulczycki skierowany został do pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza kooperatora do parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej. Z dniem 14 sierpnia 1984 r. ks. Roman został przeniesiony przez biskupa Mariana Jaworskiego, na urząd wikariusza parafii Narol.

Od 12 grudnia 1987 r. ks. Roman rozpoczął pracę jako wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Tarnoszynie.  Z dniem 1 sierpnia 1988 r. został mianowany administratorem parafii Tarnoszyn, zaś 21 grudnia 1988 r. proboszczem tejże parafii. Po dwóch latach, z dniem 3 lipca 1990 r., ks. Roman został proboszczem parafii Niemstów.

Biskup Zamojsko-Lubaczowski, Jan Śrutwa, 22 czerwca 1993 r. odwołał ks. Romana Kulczyckiego z urzędu proboszcza parafii Niemstów i zezwolił mu w ramach urlopu okolicznościowego na wyjazd do Francji. Jednak z dniem 4 listopada 1993 r. ks. Roman został mianowany wikariuszem parafii Łukawica. W dniu 7 maja 1994 r., ks. Roman po raz drugi otrzymał zgodę na wyjazd do Francji w ramach urlopu. W tym samym czasie ks. Kulczycki rozpoczął starania o podjęcie pracy duszpasterskiej w USA. Biskup Jan Śrutwa wyraził na to zgodę na podjęcie pracy kapłańskiej na okres trzech lat w USA. Posługa ks. Romana w USA miała trwać 3 lata. W tym czasie ks. Roman rozpoczął starania, aby móc wstąpić do Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. W piśmie do bpa J. Śrutwy napisał: „Osobista refleksja z modlitwą są powodem mojej decyzji. Zdaję sobie sprawę, że będę musiał przejść przez nowicjat. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą i pracą nad sobą potrafię odnaleźć swoje miejsce i nie zmarnuję tego daru, który daje mi Bóg” (05.04.1995).

Jednak po dwóch latach ks. Roman poprosił bpa Jana Śrutwę o ponowne przyjęcie do pracy w rodzinnej diecezji, oddając się całkowicie do dyspozycji (30.09.1997). Z dniem 2 października 1997 r. ks. Roman został mianowany wikariuszem parafii Rachanie. Po roku czasu – 24 sierpnia 1998 r. został odwołany z urzędu wikariusza parafii Rachanie i otrzymał bezterminowy urlop zdrowotny z zamieszkaniem na plebanii parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim oraz zgodą na posługę duszpasterską w Diecezji Łuckiej na Ukrainie, a następnie w Archidiecezji Lwowskiej do 2002 r. (16.09.1998).

Arcybiskup Lwowski Marian Jaworski mianował z dniem 29 listopada 1998 r. ks. Romana proboszczem parafii Brzeżany i Pomorzany. Z dniem 1 sierpnia 2002 r. ks. Roman otrzymał zwolnienie z pracy duszpasterskiej w Archidiecezji Lwowskiej. Kardynał Marian Jaworski, Metropolita Lwowski podziękował ks. Romanowi za kilkuletnią pracę w parafii Brzeżany, a w szczególności za wewnętrzny remont kościoła parafialnego.

Następnie ks. Roman rozpoczął formację w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, by podjąć w przyszłości pracę duszpasterską na misjach (15.11.2002) w Afryce Południowej w Diecezji Kimberley (16.12.2003). Po powrocie z misji ks. Roman przebywał pół roku w klasztorze OO. Bernardynów w Dukli (05.04.2005). Później ks. Roman czynił starania, by uzyskać zgodę na pracę duszpasterską wśród emigracji w krajach języka angielskiego. Jednak nie uzyskał stosownych pozwoleń (25.10.2005).

Z dniem 20 stycznia 2006 r. bp Jan Śrutwa skierował ks. Romana Kulczyckiego w charakterze rezydenta do parafii pw. Świętego Krzyża w Zamościu, zaś bp Wacław Depo mianował go 20 czerwca 2007 r. wikariuszem tejże parafii. Jednak po miesiącu czasu ks. Roman został odwołany z urzędu wikariusza parafii pw. Świętego Krzyża w Zamościu i skierowany na urlop zdrowotny na czas nieokreślony (26.07.2007).   

 Kolejne miejsca posługi ks. Romana jako rezydenta to parafia Krowica Sama (od 26.07.2007 r.), Hrubieszów Dom Księży Seniorów (od 03.12.2009 r.), parafia pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju (od 24.09.2012 r.) oraz Dom Księży Seniorów w Biłgoraju (od 05.08.2015 r.). W ostatnim czasie można było spotkać ks. Romana w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny, gdy sprawował Eucharystię albo w konfesjonale, podczas posługi w sakramencie Bożego Miłosierdzia.

 

3. Śmierć

Ks. Roman Kulczycki zmarł 12 września 2020 r. w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju.

Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa Seniora Jana Śrutwy została odprawiona w poniedziałek, 14 września 2020 r. o godzinie 15.00 w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Msza św. pogrzebowa, pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego, we wtorek, 15 września 2020 r., o godz. 11.00, w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Siole.

Ks. abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, w liście kondolencyjnym przesłanym na ręce bpa Mariana Rojka napisał:

„Śp. Ksiądz Roman był Wiernym Sługą Chrystusa! Nasz Kościół jest mu szczególnie wdzięczny za kilkuletnią ofiarną posługę w Archidiecezji Lwowskiej. Wierzę, że Pan przygotował mu miejsce w domu Ojca i wprowadził go tam, aby wynagrodzić jego ofiarę posługi kapłańskiej. Niech odpoczywa w pokoju!
Duchowo łączę się z wszystkimi uczestnikami liturgii pogrzebowej”.

 

Po Mszy św. pogrzebowej ciało zmarłego ks. Romana zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Nowym Siole.

 

W kapłańskim testamencie ks. Roman Kulczycki zapisał: „[Boże], bądź uwielbiony za wszystko! A po śmierci, odpuść winy i obdarz łaską przebywania z Tobą na wieki. Maryjo, wyproś żal i łaskę dobrej śmierci. Ave Maria” (06.05.2015).   

 

Niech słowa modlitwy zakończą to pośmiertne wspomnienie:

Panie Jezu! Ty powołałeś ks. Romana do posługi duszpasterskiej. Pełnił ją z oddaniem, ale też z właściwym sobie charakterem i słabo­ściami fizycznymi. Ponieważ był ambitny, dlatego wiele cierpiał z po­wodu niepowodzeń i ludzkich niechęci. Ty, Panie, najlepiej znasz dobrą wolę swojego sługi, ks. Romana. Po wieloletniej pracy dla Twej chwały i dobra ludu Bożego, obdarz go pokojem i radością w domu Ojca.

 

Requiescat in pace


Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło
ZID 29(2020), nr 3, s. 469-472