Zmarł Śp. Ks. kan. Stanisław Michał Budzyński

1949 - 2023

​Ks. Stanisław Michał Budzyński urodził się 4 września 1949 r. w Szczebrzeszynie w rodzinie Jana i Bronisławy z d. Budzyńska.

Ochrzczony został 27 listopada 1949 r. w kościele parafialnym pw. św. Izydora w Topólczy. Sakrament bierzmowania z rąk biskupa Henryka Strąkowskiego otrzymał 13 czerwca 1960 r. w parafii Topólcza.

W latach 1958-1963 uczęszczał do szkoły podstawowej w Topólczy, a następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Biłgoraju, które ukończył egzaminem maturalnym w 1967 r.

Do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie zgłosił się po maturze. Ks. Jan Maciocha, proboszcz parafii Topólcza w świadectwie moralności do Rektora Seminarium Diecezji Lubelskiej zapisał: „Stanisław Michał Budzyński jest dzieckiem rodziny katolickiej, cieszącej się dobrą opinią, należącej do nielicznej na terenie parafii Topólcza grupy rodzin, które muszą walczyć o dobro Kościoła i parafii. Wychowany przez rodziców w duchu katolickim, zawsze był chłopcem taktownym i dobrze ułożonym […].O kapłaństwie myślał od dziecka. Spodziewam się, że jeśli Bóg pozwoli to zostanie dobrym kapłanem (20.06.1967).

Jako alumn w czasie wakacji angażował się w pomoc w organizacji wczasorekolekcji dla chorych w Kraczewicach i Dąbrowicy koło Lublina. Co roku w opiniach powakacyjnych proboszcz parafii Topólcza, ks. Jan Maciocha pisał: „Kochał ludzi, potrzebującym pomagał jak tylko umiał. Tym zdobył sobie zaufanie i miłość. Wszyscy wyrażają się o nim dobrze” (22.08.1973).  

Święcenia diakonatu otrzymał 22 kwietnia 1972 r., zaś kapłańskie, 29 sierpnia 1973 r. w kościele seminaryjnym w Lublinie z rąk biskupa pomocniczego lubelskiego Edmunda Ilcewicza.

Jako kapłan posługiwał duszpastersko w następujących parafiach:

- Borów (05.09.1973 – 26.06.1975) – wikariusz,

- Józefów (26.06.1975 – 12.06.1980) – wikariusz,

- Janów Lubelski (12.06.1980 – 21.06.1988) – wikariusz,

- Górecko Kościelne (21.06.1988 – 29.09.1993) – administrator,

- Górecko Kościelne (29.09.1993 – 12.05.1995) – proboszcz,

- Grabowiec (12.05.1995 – 22.06.2009) – proboszcz,

- Biłgoraj św. Jerzego (22.06.2009 – 17.08.2020) – proboszcz.

Ponadto ks. Stanisław Budzyński zaangażowany był jako:

- przewodnik Pieszej Pielgrzymki z Janowa Lubelskiego na Jasną Górę (3-15 VIII 1986)

- diecezjalny duszpasterza chorych (23.10.1992 – 27.08.2014),

- Dziekan Dekanatu Grabowiec (12.05.1995 – 22.06.2009),

- kierownik duchowy Kurii Legionu Maryi pw. MB Częstochowskiej w Biłgoraju (od 17.09.2009 – 19.04.2023),

- asystent parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju (od 16.10.2012 – 19.04.2023),

- duszpasterz niepełnosprawnych dla rejonu biłgorajskiego (27.08.2014 – 13.09.2021) 

 

W dowód uznania za przykładną i gorliwą pracę kapłańską w dniu 21 czerwca 1991 r. bp Bolesław Pylak mianował ks. Stanisława Budzyńskiego kanonikiem honorowym Kapituły w Zamościu.

W dniu 17 sierpnia 2020 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w domu parafialnym parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju i jako emeryt wspierał w miarę sił, miejscowych duszpasterzy. Biskup Marian Rojek dziękując ks. Stanisławowi Budzyńskiemu za lata posługi w Kościele Zamojsko-Lubaczowskim napisał:

„Za okres czterdziestu siedmiu lat ofiarnej pracy kapłańskiej, charakteryzującej się poświęceniem dla wiernych, szczególnie osób chorych i niepełnosprawnych oraz dobrą współpracą w gronie prezbiterium diecezjalnego, za wszelkie inicjatywy na obszarze duchowej i materialnej troski o wspólnotę parafialną, wyrażam serdeczną wdzięczność i uznanie”.

W Wielki Czwartek, 6 kwietnia 2023 r. podczas Mszy Krzyżma św. w katedrze zamojskiej, Bp Marian Rojek z racji obchodzonego Jubileuszu 50-lat kapłaństwa, dziękował ks. Stanisławowi Budzyńskiemu za trud jego posługi kapłańskiej, żywe świadectwo umiłowania Chrystusa i Jego Kościoła oraz za wierność i wytrwałość.

Ks. Stanisław Budzyński zmarł w środę, 19 kwietnia 2023 r., w Szpitalu Wojewódzkim Jana Pawła II w Zamościu.

Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa diecezjalnego Mariana Rojka została odprawiona w piątek, 21 kwietnia 2023 r. o godz. 18.00 w parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju.

Bp M. Rojek we wstępie do Mszy św. powiedział:

„Ks. Stanisław w sposób szczególny był zaangażowany w duszpasterstwo chorych. Nasz zmarły kapłan to człowiek modlitwy, ofiarnej pracy, oddany wszystkim potrzebującym, zawsze gotowy do służby. Niezwykle aktywny i twórczy, wciąż zaskakujący swymi pomysłami, szczerze kochający kapłaństwo, kapłanów, Kościół, Lud Boży, i Boga, a także świętych, a spośród nich szczególnie Maryję. Chętnie zostawiał charakterystyczne znaki swej poboż­ności i życzliwości. Nagle przywoził do biskupa np. wyrzeźbioną kaplicz­kę maryjną i martw się człowieku, co z tym zrobić”.

W Eucharystii uczestniczył Bp Senior Jan Śrutwa.

Na zakończenie Mszy pogrzebowej słowa wdzięczności wyraziło wielu kapłanów, m.in. ks. Witold Batycki, dziekan Dekanatu Biłgoraj Południe powiedział:

„Często kapłanów możemy scharakteryzować tytułami, godnościami, tym, że był dobrym gospodarzem, budowniczym, kaznodzieją, człowiekiem modlitwy. Zastanawiałem się jak scharakteryzować księdza Stanisława? I uznałem, że można go określić po prostu ksiądz. Po prostu ksiądz, który miał Boży zapał i energię, że mógłby nią obdzielić niejednego kapłana. Dziękujemy, że nieraz zachęcałeś nas do modlitwy, nastawałeś – jak uczył św. Paweł – w porę i nie w porę. Dziś z pewnością w niebie wielkie poruszenie, wierzę, że nie pozwolisz sędziwym Apostołom odpoczywać, a i do Koronki do Bożego Miłosierdzia zagonisz aniołów. W imieniu kapłanów Dekanatu Biłgoraj Południe chcę wyrazić wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia i kapłaństwa ks. Stanisława Budzyńskiego. Niech Ci ks. Stanisławie Dobry Bóg będzie nagrodą”.

 

Msza św. pogrzebowa została odprawiona w sobotę, 22 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 w parafii św. Stanisława Biskupa w Górecku Kościelnym. Przewodniczył jej biskup pomocniczy Mariusz Leszczyński, który przywołał wspomnienia związane z ks. Budzyńskim:

„Mam wiele powodów do wspomnień związanych z ks. Stanisławem, a także do wielkiej wdzięczności, choćby podczas różnych spotkań, na które zapraszał, szczególnie z udziałem chorych i niepełnosprawnych. Jestem mu także wdzięczny za to, że jak bywał w mojej rodzinnej miejscowości Horyńcu-Zdroju to odwiedzał moją mamę”.

 

Wolą zmarłego ks. Stanisława Budzyńskiego było, aby homilię podczas Mszy św. pogrzebowej wygłosił ks. Karol Jędruszczak, kapelan Szpitala Wojewódzkiego Jana Pawła II w Zamościu, który podziękował ks. Stanisławowi za jego posługę i świadectwo życia:

„Dziękuję za to, że pokazywałeś, mówiłeś: „Pójdź, idź, zrób, działaj”. I wiem, że kiedy posłuchałem na 100% to się działy cuda. Dziękujemy za całe Twoje życie, ale dzisiaj też prosimy – proś o diakonów, czyli o posługę miłosierdzia. Proś o diakonów, abyśmy kapłani byli diakonami dla drugich, abyśmy potrafili to dziedzictwo, które nam pokazałeś, wpleść w nasze życie i abyśmy się nie bali posługiwać chorym i cierpiącym. Dziękujemy w ten dzisiejszy Dzień Dobroci przy końcu Tygodnia Miłosierdzia za tego miłosiernego człowieka”.

 

Przedstawiciele grup modlitewnych, wspólnot i stowarzyszeń, z którymi ks. Stanisław na co dzień współpracował mówili:

„Ks. Stanisław Michał potrafił jak nikt inny dostrzec człowieka w potrzebie, spieszył z pomocą ubogim, niepełnosprawnym, pogubionym, z powikłanymi życiorysami. Wszystkich dostrzegał, nikogo nie odrzucał, nikim nie gardził, dla wszystkich miał zrozumienie i mnóstwo ojcowskiej cierpliwości. Był człowiekiem niezwykłym, ale ciepłym, serdecznym, z poczuciem humoru, skromnym. Błyskawicznie zjednał nas wszystkich”.

 

Wszystkim przybyłym na uroczystości pogrzebowe dziękował brat śp. ks. Stanisława, Andrzej Budzyński. Na zakończenie fragment testamentu ks. Stanisława odczytał ks. Roman Sawic, proboszcz parafii pw. św. Jerzego w Biłgoraju:

„Dziękuję Bogu za to wszystko co opisałem, za Rodziców, Braci i całą rodzinę, dobrych sąsiadów, Przyjaciół niepełnosprawnych, Kolegów, Koleżanki z moich szkół.

Dobry Boże dziękuję za wszystkich cudownych kapłanów, moich Proboszczów, kolegów, wikariuszy, za obecne przy nas Siostry Zakonne.

Szczególnie bliscy są mi kapłani z roku święceń 1973 r. 8 [ośmiu] jest po tamtej stronie, czekają na nas. My jeszcze w drodze. Łączyły nas i łączą cudowne więzy kapłaństwa. Niech Bóg wynagrodzi posługę ewangelicznych Mart: +Bronia, +Hipcia, Sabina, Wanda.

Szczególne słowa wdzięczności pod adresem P. Zofii Flis przez 30 lat, w Górecku, Grabowcu i Biłgoraju otoczona kwiatami, służyła na plebaniach. Nieoceniona była ta Jej praca. Wielkie Bóg zapłać w imieniu kapłanów i setek gości, którzy przebywali na naszych plebaniach.

Przepraszam jeżeli komuś wyrządziłem jakąś przykrość, do nikogo, nigdy nie nosiłem urazy w sercu swoim. Nie znałem uczucia gniewu. Może ktoś kiedyś poczuł się urażony, to bardzo Was przepraszam.

Módlcie się za mnie, wielkiego, przed Majestatem Boga, grzesznika.

Wiem, że Pan powtarza ciągle, że nie cofa swojej miłości mimo moich słabości. Kapłaństwo to jedna wielka tajemnica, w której człowiek spotyka się z niepojętnością Bożą”.

 

Po Mszy św. ciało zmarłego ks. Stanisława Michała zostało złożone w grobie na cmentarzu parafialnym w Górecku Kościelnym.

 

Requiescat in pace! 

Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło
ZID 32(2023), nr 2, s. 197-200