Zmarł Śp. ks. kan. Eugeniusz Tatarczak

1922 - 2019

Ks. Eugeniusz Tatarczak urodził się 7 lipca 1922 r. w Rudzienku koło Michowa (archidiecezja lubelska), jako syn Władysława i Małgorzaty.

Mając siedem lat zaczął uczęszczać do siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Michowie. Po jej ukończeniu został skierowany przez Gminę Michów jako stypendysta do Szkoły Stolarskiej w Kazimierzu Dolnym. „Nie była to dla mnie – jak napisał w życiorysie – droga nauki, lecz cóż było zrobić, tam zostałem skierowany”. Szkołę ukończył w 1939 r. z odznaczeniem. W okresie wojennym pracował w tamtejszej szkole przez dwa lata jako magazynier. Przez okres zawieruchy wojennej przebywał w domu przy rodzicach. Mając od dawna zamiar poświęcenia się służbie Bożej, wstąpił do Liceum Pedagogicznego w Lublinie celem dalszego kształcenia się, by później móc wstąpić do Seminarium Duchownego w Lublinie. „Na tej placówce życia ziemskiego, życia kapłańskiego, poświecenia się Bogu, czułbym się szczęśliwym i wypełniłbym cel życia ziemskiego wobec Boga i wobec ludzi” (08.07.1947) – napisał Eugeniusz w dokumentach złożonych do seminarium.

Prefekt Liceum Biskupiego, ks. Józef Tatarczak (1916-1980) pisząc do Rektora Seminarium Duchownego wyrażał swoje poparcie dla planów Eugeniusza: „Mój krewniak od dawna nosi się z zamiarem dojścia do kapłaństwa, ale na skutek trudności, idzie mu to dość mozolnie. Obecnie ma małą maturę pedagogiczną, ale bez łaciny. Jeśli to możliwe, proszę go przyjąć na kurs wstępny. Uczęszczając do Gimnazjum Biskupiego łatwo nadrobiłby ten brak, zresztą wakacje chce na to poświęcić. Ja ze swej strony odważam się zapewnić władze Seminarium, ze Eugeniusz Tatarczak jest kandydatem zdolnym, wartościowym i bardzo moralnym” (29.06.1947).

Proboszcz parafii Michów, ks. Jan Sadowski, w opinii przed święceniami diakonatu pisał: „Ze spokojnym sumieniem mogę zaświadczyć, iż alumn Eugeniusz Tatarczak odznacza się szlachetnym charakterem, jest spokojny i zrównoważony; ile razy przyjeżdżał do swojej rodziny na ferie świąteczne czy letnie, kościoła nigdy nie opuszczał, codziennie przystępował do Komunii świętej, wykazywał duże zainteresowania życiem kościelnym, żywy w nim brał udział. Katechizując dzieci, ucząc starszych i dzieci pieśni religijnych, trzymał się zawsze z daleka od towarzystwa podejrzanego. Mam nadzieję w Bogu, że będzie i kapłanem takim” (29.12.1952).

Alumn Eugeniusz Tatarczak 1 lutego 1953 r. otrzymał święcenia diakonatu, zaś po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych – święcenia prezbiteratu z rąk biskupa lubelskiego Piotra Kałwy w dniu 21 czerwca 1953 r. w katedrze lubelskiej. Wspomniany proboszcz parafii Michów, ks. Jan Sadowski, miesiąc przed otrzymaniem święceń prezbiteratu przez diakona E. Tatarczaka pisał w opinii: „Czego nie dokona zbyt wielkimi zdolnościami, to będzie miał dodatni wpływ na ludzi dobrocią swego serca, prostotą i poświęceniem się dla służby dusz ludzkich i sprawy Bożej” (02.05.1953).

Biskup Piotr Kałwa skierował księdza neoprezbitera Tatarczaka z dniem 5 sierpnia 1953 r. do parafii Krzczonów w celu odbycia praktyki duszpasterskiej przed otrzymaniem nominacji na wikariusza.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Krzczonów (od 19 sierpnia 1953 r.), Tomaszów Lubelski (od 21 lipca 1958), Podhorce (od 5 maja 1966 r.).

Wierni parafii Podhorce, zachwyceni księdzem wikariuszem, w liście skierowanym do biskupa Piotra Kałwy pisali: „Pragniemy złożyć Waszej Ekscelencji gorące podziękowanie za przydzielenie nam ks. Eugeniusza Tatarczaka, który to jest naprawdę księdzem z powołania. Jesteśmy bardzo dumni że możemy słuchać kazań tak pięknie głoszonych. […] Przyrzekamy Waszej Ekscelencji, że będziemy się gorąco modlić i prosić Matkę Bożą Częstochowską, aby ks. Eugeniusz mógł wytrwać jak najdłużej z nami, a Słowa Boże które głosi niech przynoszą jak największą korzyść dla zbawienia dusz naszych”.

Z dniem 13 lutego 1968 r. bp Piotr Kałwa mianował ks. Eugeniusza Tatarczaka proboszczem parafii Podhorce, który to urząd pełnił do 21 czerwca 2003 r. Podczas swej posługi kapłańskiej ks. Eugeniusz Tatarczak cieszył się, że jego wychowankowie w liczbie piętnastu obrali stan kapłański, z czego trzech z parafii Podhorce. Nie sposób pominąć tu faktu, iż ks. Eugeniusz Tatarczak, w czasie, gdy rodziło się powołanie kapłańskie obecnego Biskupa Seniora Jana Śrutwy, był wikariuszem w tomaszowskiej parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. To do ks. Eugeniusza trafił młody maturzysta Jan Śrutwa po wymaganą z parafii opinię do Seminarium Duchownego.

Bp Bolesław Pylak, stosownie do potrzeb duszpasterstwa diecezji lubelskiej, mianował z dniem 12 lutego 1976 r., ks. Eugeniusza Tatarczaka wicedziekanem dekanatu tomaszowskiego, który to urząd pełnił gorliwie do 30 października 1987 r.

W dowód uznania za gorliwie pełnioną posługę kapłańską ks. Eugeniusz Tatarczak w dniu 26 stycznia 1983 r. został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Zamościu.

31 maja 2002 r. ks. kanonik obchodził w parafii Podhorce 50-lecie święceń prezbiteratu. W uroczystościach uczestniczył bp Jan Śrutwa, duchowieństwo, księża pochodzący z parafii, władze tomaszowskie oraz liczni wierni. Mszę św. w intencji Jubilata sprawował wraz z Księdzem Biskupem także  ks. prał. Hermenegild Frąkała, proboszcz parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim. Po uroczystym powitaniu przybyłych na Jubileusz gości Ksiądz Jubilat przyjmował życzenia i podziękowania. We wszystkich wystąpieniach przewijała się wdzięczność za lata spędzone w parafii, gdzie wszystkich zna i uczestniczy w wychowywaniu kilku pokoleń. Ksiądz Kanonik przedstawiony został jako kapłan, który gromadzi wokół siebie dzieci i często pochyla się nad losem swoich parafian; jako człowiek życzliwy, angażujący się w sprawy ludzi, wśród których pracuje. Bp Jan Śrutwa w homilii mówił: „Ks. Kanonik jest niezwykle otwarty w kontaktach ze wszystkimi ludźmi. Wielokrotnie mieliśmy okazję doświadczyć tej szczerej gościnności, gdy rodzinnie lub w gronie kolegów dokumentujących zabytki przemierzaliśmy tomaszowską ziemię. Radosne usposobienie gospodarza zachęca do ponawiania wizyt, a każdy kontakt z ks. Kanonikiem to lekcja życia, uśmiechu, radości, gościnności. Uczestnicząc w złotym jubileuszu kapłaństwa, nie sposób oprzeć się pewnym refleksjom. Patrząc na postać ks. Jubilata, jego życie i kapłańską posługę, przychodzą myśli, jak przeżywać życie w zgodzie z Bogiem i ludźmi, aby doczekać tak wspaniałego jubileuszu”. (Zob. D.R. Kawałko, Złoty Jubileusz kapłaństwa, Niedziela, edycja zamojsko-lubaczowska 26(2003), s. I-II.

Z dniem 21 czerwca 2003 r. ks. Eugeniusz Tatarczak jako emeryt zamieszkał w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju. Dopóki pozwalało mu na to zdrowie, aktywnie włączał się w posługę duszpasterską przy parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju.

Ks. Eugeniusz Tatarczak zmarł 9 września 2019 roku w Domu Księży Seniorów. W momencie śmierci był najstarszym kapłanem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

W swoim duchowym testamencie ks. Tatarczak napisał: „Dziękuję Trójcy Przenajświętszej za dar Bożego życia i kapłaństwo. Rodzicom za włączenie mnie przez chrzest św. do Kościoła Chrystusowego i wychowanie w wierze rzymskokatolickiej. Nauczycielom, Wychowawcom, Kapłanom i Siostrom zakonnym za przykład i przygotowanie do służby Bożej. Księdzu Biskupowi Kałwie za włączenie mnie do Rodziny kapłańskiej. Księdzu Arcybiskupowi B. Pylakowi, Księdzu Biskupowi J. Śrutwie i mojemu Rodakowi Księdzu Biskupowi R. Karpińskiemu za ich życzliwość i ojcowskie serce. Świadom swojej grzeszności wyrażam wdzięczność parafianom z parafii: Krzczonów, Tomaszów Lubelski i Podhorce, gdzie pracowałem jako niegodny sługa Boży. Rodakom parafii Michów za życzliwość. Najbliższej Rodzinie niech Bóg nagrodzi za wszystko dobro i miłość rodzinną. […] Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, daruje mi wszystkie grzechy mego życia. Matkę Najświętszą proszę, niech jako Matka Najwyższego Kapłana, zechce mnie przedstawić swojemu Synowi, niegodnego sługę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” (08.11.1992).

Mszę św. żałobną we wtorek, 10 września 2019 r. o godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju z Biskupem Seniorem Janem Śrutwą koncelebrował Biskup Pomocniczy Mariusz Leszczyński oraz kapłani z Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej i Archidiecezji Lubelskiej.

Msza św. pogrzebowa za zmarłego kapłana miała miejsce w rodzinnej parafii ks. Eugeniusza Tatarczaka, pw. Wniebowzięcia NMP w Michowie. Eucharystii w środę, 11 września 2019 r. o godz. 12.00. przewodniczył Biskup Diecezjalny Marian Rojek. Koncelebrowali kapłani z Archidiecezji Lubelskiej i Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Homilię wygłosił Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Lubelskiej Ryszard Karpiński – rodak ks. Eugeniusza.

Po Mszy św. pogrzebowej ciało zmarłego ks. Eugeniusza Tatarczaka zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Michowie w grobowcu rodzinnym.

Requiescat in pace!

 

 

Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło
ZID 28(2019), nr 3, s. 431-435