Zmarł Śp. ks. kan. Eugeniusz Tatarczak

1922 - 2019

Ks. Eugeniusz Tatarczak urodził się 7 lipca 1922 r. w Rudzienku koło Michowa. (Archidiecezja Lubelska). Święcenia kapłańskie otrzymał w Katedrze Lubelskiej z rąk Biskupa Lubelskiego Piotra Kałwy – 21 czerwca 1953 r.

Posługiwał duszpastersko w następujących placówkach:

Krzczonów –  (11.07.1953 – 21.07.1958) – na praktyce duszpasterskiej i jako wikariusz;

Tomaszów Lubelski Zwiastowania NMP –   (21.07.1958 – 05.05.1966) – jako wikariusz;

Podhorce –  (05.05.1966 – 13.02.1968) – jako wikariusz, a od 13.02.1968 do 21.06.2003 – jako proboszcz. 

Od 21.06.2003 był emerytem i mieszkał w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju. Dopóki pozwalało mu na to zdrowie, aktywnie włączał się w posługę duszpasterską przy parafii pw. św. Marii Magdaleny w Biłgoraju.

Ks. Eugeniusz Tatarczak był obecnie najstarszym kapłanem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Zmarł w Domu Księży Seniorów.