Zmarł Śp. ks. kan. Stefan Syrokosz

1940 - 2015

Ks. Stefan Syrokosz urodził się 18 sierpnia 1940 r. w Maszowie, parafia Płonka. Jego rodzicami byli Karol i Marianna z d. Ostaj. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Maszowie rozpoczął naukę w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w Turobinie. W 1958 r. zdał egzamin dojrzałości. W tym samym roku poprosił o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

Proboszcz parafii Płonka, ks. Tadeusz Barwa, w świadectwie moralności napisał: „Pod względem religijno-moralnym jest bez zarzutu” (15.06.1958). Równie dobrą opinię uzyskał od swego katechety ze szkoły średniej, ks. Stanisława Pilichowskiego: „Stefan Syrokosz znany jest mi przez cały okres szkoły średniej w Turobinie. Swoje powołanie ujawnił już w ósmej klasie. Często rozmawiałem z nim, gdyż pożyczał książki o tematyce religijnej. Przez cały czas pobytu w Turobinie służył do Mszy św. i często przystępował do komunii św. Odznaczał się wielką pobożnością, tak że w opinii kolegów i grona nauczycielskiego uważano, że pójdzie do stanu duchownego. Uważam, że jest godnym, aby go przyjąć w poczet wychowanków Seminarium Duchownego” (3.07.1958).

Podczas wakacji alumn Stefan odbywał różnego rodzaju praktyki duszpasterskie. Z każdorazowych posług uzyskiwał bardzo dobre testimonia. W 1960 r. ks. Tadeusz Panecki, administrator parafii Wola Korybutowa, napisał: „Praktyki religijne odbywał regularnie, co tydzień przystępował do sakramentu pokuty i codziennie do Komunii św. Naukę religii w zakresie katechizacji wakacyjnej prowadził sumiennie. Do każdej lekcji przygotowywał się pilnie. Do dzieci odnosił się życzliwie. W relacjach ze mną i starszymi osobami był poważny. W ogóle w jego zachowaniu nie zauważyłem nic złego, ani niewłaściwego. Przypuszczam, że nadaje się on do stanu duchownego” (15.09.1960). Rok później ks. Wincenty Pawelec, proboszcz parafii pw. św. Dominika w Turobinie pisał: „Stefan Syrokosz, alumn czwartego roku Seminarium Duchownego w Lublinie w okresie wakacyjnym przebywał w parafii Turobin. Przez ten czas kleryk spełniał obowiązki regulaminu seminaryjnego i zachowywał się wzorcowo. Pracował w kancelarii parafialnej i dziekańskiej oraz zbierał materiały historyczne o parafii Turobin, gdyż zamierza pisać pracę magisterską o przeszłości Turobina” (3.10.1961).

Święcenia kapłańskie otrzymał 31 maja 1964 r. z rąk Biskupa Lubelskiego Piotra Kałwy w katedrze lubelskiej.

Rektor seminarium, ks. Piotr Pałka, oceniając zdolności neoprezbitera do przyszłej pracy duszpasterskiej, scharakteryzował je krótko: „Uzdolnienia teoretyczne średnie, praktyczne dobre, charakter wytrwały, samodzielny, ambitny” (15.06.1964).

Ks. Stefan Syrokosz z dniem 1 lipca 1964 r. został wikariuszem w parafii Janów Lubelski, gdzie pracował do 2 lipca 1966 r. Kolejne jego parafie na których pełnił urząd wikariusza to: Nałęczów (02.07.1966 – 28.06.1971), Rejowiec (28.06.1971 – 01.07.1972), Lublin pw. Najświętszego Serca Jezusowego (01.07.1972 – 26.06.1975), Tomaszów Lubelski pw. Zwiastowania NMP (26.06.1975 – 06.06.1978), Zamość pw. św. Michała Archanioła (06.06.1978 – 07.10.1981) i Czartowiec (07.10.1981 – 12.11.1981).

Z dniem 12 listopada 1981 r. Biskup Lubelski Bolesław Pylak mianował ks. Syrokosza proboszczem parafii Czartowiec, który to urząd pełnił przez dwadzieścia dziewięć lat.

W latach 1993-1996 ks. Stefan zaangażował się w gruntowne odnowienie świątyni parafialnej, zaś rok później podjął się budowy nowej plebanii, która została oddana do użytku w 2001 r.

W trzydziestą rocznicę święceń kapłańskich, Biskup Zamojsko-Lubaczowski Jan Śrutwa odznaczył ks. Stefana Syrokosza godnością kanonika honorowego Prześwietnej Kapituły Katedralnej w Zamościu (06.05.1994).

Biskup Wacław Depo, biorąc pod uwagę postanowienia Pierwszego Synodu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, mówiące o złożeniu rezygnacji z piastowanego urzędu i ubieganie się o emeryturę kościelną po ukończeniu siedemdziesiątego roku życia, zwolnił z dniem 19 sierpnia 2010 r. ks. Stefana Syrokosza z urzędu proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Czartowcu i przeniósł go w stan emerytalny z zamieszkaniem w Domu Księży Seniorów w Hrubieszowie. Biskup Wacław Depo podziękował ks. Syrokoszowi za pracę duszpasterską i administracyjną na różnych placówkach w Diecezji Lubelskiej oraz za 29-letnią posługę kapłańską w parafii Czartowiec, życząc wszelkiej pomyślności i dobrego zdrowia na dalsze lata służby Panu Bogu i człowiekowi w Kościele Chrystusowym. 

Ks. Stefan Syrokosz zamieszkał w Domu Księży Seniorów w Hrubieszowie, gdzie na miarę swych sił pomagał w pracy duszpasterskiej. 31 maja 2014 r. obchodził złoty jubileusz kapłaństwa.

Ksiądz Stefan Syrokosz zmarł w sobotę, 14 lutego 2015 r. w Domu Księży Seniorów w Hrubieszowie

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą św. żałobną sprawowaną w poniedziałek, 16 lutego 2015 r. o godz. 16.00, pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie. Koncelebrowało 50 kapłanów.

Msza św. pogrzebowa została odprawiona we wtorek, 17 lutego 2015 r. o godz. 12.00, w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Czartowcu pod przewodnictwem Biskupa Seniora Jana Śrutwy. Homilię pogrzebową wygłosił Biskup Pomocniczy Mariusz Leszczyński. Koncelebrowało około 60 kapłanów.

Po Mszy św. pogrzebowej ciało śp. ks. Stefana Syrokosza zostało przeniesione w kondukcie na cmentarz parafialny w Czartowcu i złożone w grobowcu.

Requiescat in pace!


Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło
ZID 24(2015), nr 1, s. 186-188