Zmarł Śp. Ks. kan mgr Krzysztof Gajewski

1957 - 2023

Ks. Krzysztof Gajewski, syn Zbigniewa i Haliny z d. Puchala, urodził się 5 listopada 1957 r. w Żółkiewce.

Sakrament chrztu św. otrzymał w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce, 26 grudnia 1957 r. (akt 121/1957). 27 czerwca 1970 r. z rąk biskupa Edmunda Ilcewicza przyjął sakrament bierzmowania.

W latach 1964-1972 uczęszczał do szkoły podstawowej w Żółkiewce, następnie rozpoczął naukę w szkole średniej. Maturę zdał w 1977 r. i w październiku tr. rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, będąc jednocześnie alumnem Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Studia przerwał w lutym 1979 r. Od października 1979 r, rozpoczął studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po nich pracował na gospodarstwie rolnym rodziców w miejscowości Średnia Wieś, Gmina Żółkiewka.

Po postaniu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (25.03.1992), w podaniu do bpa Jana Śrutwy, Krzysztof Gajewski, zapragnął po raz drugi rozpocząć studia w seminarium. W podaniu napisał:

„Uprzejmie proszę o umożliwienie mi przyjęcie na II rok studiów w Wyższym Seminarium Duchownym. Prośbę swoją motywuję tym, iż  jestem z wykształcenia pedagogiem i chciałbym w przyszłości pracować jako kapłan. Zaliczyłem trzy semestry studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Posiadam dyplom magistra edukacji po ukończeniu studiów na UMCS w Lublinie” (03.09.1992).     

 

Ks. Andrzej Nowak, proboszcz parafii w Żółkiewce, w opinii do  Rektora Seminarium napisał: „Krzysztof Gajewski pochodzi z rodziny katolickiej i praktykującej. Rodzina, jak i on sam cieszą się w parafialnej społeczności dobrą opinią. Krzysztof jest człowiekiem dojrzałym, pracowitym, opanowanym, bez nałogów. Systematycznie uczęszczał na niedzielna Mszę św., brał udział w każdych rekolekcjach przeprowadzanych w parafii. Od 4 lat proboszczowania modlę się z Ludem i osobiście o powołania kapłańskie z naszej parafii i może Pan Jezus odszukał to dawne i ponownie zapukał do Jego serca” (30.09.1992).   

Święcenia diakonatu alumn Krzysztof Gajewski otrzymał w katedrze zamojskiej z rąk bpa Jana Śrutwy – 4 kwietnia 1996 r., zaś prezbiteratu – 7 czerwca 1997 r.

Neoprezbiter ks. K. Gajewski posługę kapłańską jako wikariusz rozpoczął w parafii pw. św. Leonarda w Tyszowcach od 19 czerwca 1997 r. Po dwóch latach pracy w parafii Tyszowce, przedstawiciele Społeczności Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach w piśmie do bpa Jana Śrutwy napisali:

 

„Chcemy podkreślić owocność pracy ks. Krzysztofa, który nie ograniczał się tylko do nauki religii, ale swą pracą i zaangażowaniem w niesieniu Słowa Bożego starał się przybliżyć Boga w różnoraki sposób. To dzięki Jego staraniom sala do języka rosyjskiego została przerobiona na piękną salę katechetyczna. Nie ograniczał się tylko do stworzenia sali, lecz dał jej duszę, zaangażował młodzież do wykonania gazetki, szukania materiałów o swoich parafiach itd. Zagospodarował również gablotkę na korytarzu umieszczając w niej informacje na temat świat kościelnych, różnych postaci związanych z życiem Kościoła, czy ze Słowem Bożym.

Ważniejsze od rzeczy, które widać, są te, które są niewidoczne, które człowiek czuje w sobie i w drugim człowieku. Ks. Krzysztof jest dla nas nie tylko duszpasterzem, który słowem przybliża nam Boga, ale godnym do naśladowania żywym przykładem działalności Boga, który stając się naszym przyjacielem, współtowarzyszem w jednym z etapów życia, starał się wspierać nas w chwili zwątpienia, upadku.

W ciągu 2 lat jego pracy w naszej szkole 5 absolwentów wstąpiło do  Wyższego Seminarium Duchownego: 4 dla Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, 1 dla Archidiecezji Lubelskiej” (17.06.1999).

 

Kolejną parafią w której od 16 czerwca 1999 r. ks. Krzysztof był wikariuszem jest parafia pw. MB Bolesnej w Korytkowie Dużym. Po roku z dniem 16 czerwca 2000 r. został proboszczem nowoutworzonej parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Bukowej. Wraz z wiernymi wybudował plebanię, cztery kapliczki wokół kościoła, chodniki, odwodnienie kościoła, zewnętrzne oświetlenie kościoła i kapliczek, odnowił dzwonnicę oraz uporządkował cmentarz grzebalny.   

 

Z dniem 19 czerwca 2006 r. Biskup Jan Śrutwa mianował ks. Krzysztofa Gajewskiego proboszczem parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Korytkowie Dużym.

Biskup Wacław Depo przychylając się do prośby Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz biorąc pod uwagę potrzeby duszpasterskie diecezji, mianował go kapelanem Straży Pożarnych w powiecie biłgorajskim (08.04.2009).   

W dowód uznania dla przykładnej i solidarnej postawy kapłańskiej, jak również skutecznych osiągnięć w dziedzinie budowlanej i administracji kościelnej oraz służbę kapelańską na rzecz Straży Pożarnej, ks. Krzysztof Gajewski został 28 grudnia 2011 r. odznaczony przez bpa Wacława Depo kanonią honorową Kapituły Konkatedralnej bł. Jakuba Strzemię w Lubaczowie.

Od 5 czerwca do 14 listopada 2023 r., ks. Krzysztof przebywał w Szpitalu w Janowie Lubelskim.

Ks. Krzysztof Gajewski zmarł 14 listopada 2023 r. w Szpitalu w Janowie Lubelskim.

Mszę św. żałobną w czwartek, 16 listopada 2023 r. o godz. 19.00 w kościele parafialnym pw. MB Bolesnej w Korytkowie Dużym sprawował biskup Mariusz Leszczyński wraz z kapłanami diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

 

We wstępie do Mszy św. bp M. Leszczyński powiedział:

 

„Ks. Krzysztof był zawsze uśmiechnięty i pełen życzliwości. Byłem tutaj wiele razy w tej parafii z różnymi posługami np. z sakramentem bierzmowania i ks. Krzysztofa zawsze zastawałem z takim szczerym, autentycznym uśmiechem, humorem. To nie było na siłę, ale bardzo naturalne i szczere. Teraz kiedy wspominam te chwile spotkania to odnoszę wrażenie, że ta radość, która gościła w jego oczach i na jego twarzy była wyrazem szczęścia i zadowolenia z tego, kim jest, co robi, z tej drogi, którą obrał i z powołania, na które Chrystusowi odpowiedział. Śp. ks. Krzysztof szedł przez życie z wiarą, głęboką wiarą w Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Pobożnie celebrował Eucharystię i z wiarą ją rozdzielał Ludowi Bożemu. Kochał Matkę Najświętszą Bolesną, patronkę tutejszej parafii, i czcił świętych Pańskich. Dbał o stronę materialną kościoła. Ufamy, że w nagrodę za swoją miłość do Boga, do Kościoła i do ludzi otrzyma od Jezusa Zmartwychwstałego udział w Jego życiu”.

 

Swojego wieloletniego proboszcza pożegnali przedstawiciele grup parafialnych, chóru parafialnego, strażaków, dziekan Dekanatu Biłgoraj Północ ks. prał. Józef Flis, dyrektor szkoły w Korytkowie Dużym, poseł Wiesław Różyński oraz parafianie mówiąc:

 

„Byłeś dla nas wielkim człowiekiem, wspaniałym autorytetem i wzorem do naśladowania. W imieniu samorządu gminnego, gdzie działaliśmy wspólnie przez 17 lat i realizowaliśmy wiele przeróżnych zadań, chcę ci dziś podziękować. Dbałeś o parafię, ale i o gminę, integrowałeś naszą społeczność. Pozostaną po Tobie piękne dzieła i pomniki, chociażby odpust w maleńkiej kapliczce w Nadrzeczu i szereg dzieł, których nie sposób wymienić. Mieliśmy wiele planów, co jeszcze zrobić dla druhów strażaków, zawsze pomagałeś każdemu, kto tej pomocy potrzebował, zawsze witałeś wszystkich z ciepłym uśmiechem i dobrocią. Dziękuję, że mogłem na swojej drodze życiowej i zawodowej spotkać takiego człowieka, wielkiego patriotę i wspaniałego gospodarza”.

 

„Żegnamy cię jako kolegę i przyjaciela, żegnamy człowieka, który zawsze był czuły na potrzeby innych, walczył o dobro ogółu, nie dbał o prywatne sprawy, w każdym potrafił zobaczyć coś dobrego, godnego uwagi i szacunku. Nigdy nie odmówił pomocy, był odważny, zawsze pewny swojej racji, pełen humoru. Dziękujemy ci za to. Miałeś tyle planów i zamierzeń, ale choroba była bezlitosna i z dnia na dzień zabierała ci siły, ale ty nie poddawałeś się i walczyłeś do końca. Twoje dobro i szczerość pozostaną w nas na zawsze”.

 

„Dziękujemy za wszystkie Msze św., za wszystkie rozdane Komunie św., za przygotowane i udzielone sakramenty, dziękujemy za głoszone słowo Boże. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci organizowane przez niego pielgrzymki, rekolekcje, Misje Święte i różnego rodzaju spotkania. Nasz zmarły ksiądz proboszcz był duszą tych wszystkich uroczystości. Człowiek szlachetny, o wielkim sercu, służący każdemu potrzebującemu, samotnemu, choremu, służący wciąż pomocą. Był wielce zatroskany o życie duchowe swoich parafian, dlatego dziś, księże proboszczu składamy ci serdeczne Bóg zapłać za wszystko, co nam pozostawiłeś”.

 

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa Mariana Rojka została odprawiona w piątek, 17 listopada 2023 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce. Po Mszy św. ciało śp. ks. Krzysztofa zostało złożone w grobie rodzinnym na cmentarzu w Żółkiewce (archidiecezja lubelska). 

 

Requiescat in pace!


Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło
ZID 32(2023), nr 4, s. 343-346