Zmarł Śp. ks. Leonard Grudzień

1946 - 2018

Ks. Leonard Grudzień urodził się 25 lutego 1946 r. we wsi Kowala jako syn Stanisława i Józefy z domu Wojnicka. Ochrzczo­ny został w parafii Kraczewice (archidiecezja lubelska) dnia 22 kwietnia 1946 r. Pochodził z rodziny robotniczo chłopskiej.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Kraczewicach, w latach 1962-1965 był uczniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zakładach Wytwórczych Sprzętu Instalacyjnego w Poniatowej. Po jej ukończeniu rozpoczął pracę w w/w Zakładach. W 1966 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Po jej odbyciu Leonard Grudzień przeniósł się do Puław, gdzie został zatrudniony w Zakładach Azotowych. W latach 1972-1977 uczęszczał do Zaocznego Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Lublinie, które ukończył 31 maja 1977 r. W 1984 r. na podstawie porozumienia stron przeniósł się z Zakładów Azotowych w Puławach do Spółdzielni Mleczarskiej w Kurowie, gdzie pracował jeden rok. 1 września 1985 r. rozwiązał umowę o pracę w Spółdzielni Mleczarskiej w Kurowie w celu wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

O swych pragnieniach pisał do Rektora Seminarium: „Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Prośbę swą motywuje tym, że życie swoje pragnę w powołaniu całkowicie poświęcić służbie Bogu i Kościołowi” (22.08.1985). Podczas wakacji przebywał w Puławach w parafii pw. Miłosierdzia Bożego oraz  pomagał ks. proboszczowi Ryszardowi Gołga w duszpasterstwie parafialnym.

Alumn Leonard Grudzień 12 kwietnia 1990 r. został wyświęcony na diakona, zaś 18 maja 1991 r. w katedrze lubelskiej z rąk biskupa lubelskiego Bolesława Pylaka otrzymał święcenia prezbiteratu.

W swoim podaniu o święcenia napisał: „Do święceń przystępuję w pełni świadomie i dobrowolnie, oraz obiecuję chętnie i należycie wypełniać wszystkie obowiązki z nich wynikające” (15.04.1991). Służbę Bogu i ludziom spełniał jako wikariusz w następujących parafiach diecezji lubelskiej oraz zamojsko-lubaczowskiej: Wilkołaz (od 15 czerwca 1991 r.), Komarów (od 15 lutego 1992 r.), Łukawica (od 14 października 1993 r.). Ze względu na stan zdrowia ks. Leonard został z dniem 6 grudnia 1993 r. skierowany na zamieszkanie przy parafii pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju. Biskup Zamojsko-Lubaczowski Jan Śrutwa w dekrecie życzył ks. Leonardowi rychłego powrotu do pełni zdrowia oraz w miarę sił niesienia pomocy duszpasterskiej w wyżej wymienionej parafii (06.12.1993).

Z dniem 23 kwietnia 1994 r. ks. Leonard został mianowany wikariuszem parafii pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju. Kolejna jego placówka wikariuszowska to Moniatycze (od 19 czerwca 1997 r.).

18 czerwca 1998 r. ks. Leonard został skierowany na zamieszkanie na plebanii parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim, gdzie poświęcił się posłudze duszpasterskiej poprzez sprawowanie Mszy św. i  słuchanie spowiedzi wiernych w konfesjonale.

Dnia 20 czerwca 2002 r. ks. Leonard Grudzień został mianowany kapelanem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zamościu, gdzie posługiwał rok czasu. 10 czerwca 2003 r. został odwołany z funkcji kapelana Szpitala i otrzymał pozwolenie na zamieszkanie w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju jako rezydent. W latach 2003-2018 pomagał duszpastersko w parafii pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju.

Po osiągnięciu stosownego wieku, z dniem 17 sierpnia 2016 r. ks. Leonard Grudzień został przeniesiony w stan emerytalny z dalszym zamieszkaniem w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju. Biskup Marian Rojek wyraził ks. Leonardowi wdzięczność i uznanie za 25 lat ofiarnej pracy duszpasterskiej, wypełnionej posługą katechetyczną, troską o chorych, jak też różnorodną aktywnością w obszarze spraw materialnych Kościoła oraz błogosławił mu na dalsze lata życia i służby Kościołowi pod opieką Matki Odkupiciela – Patronki Diecezji.

W szczególny sposób ostatnie miesiące jego życia i kapłańskiej posługi były naznaczone walką z chorobą nowotworową.

Ksiądz Leonard zmarł w niedzielę, 29 lipca 2018 r. w godzinach rannych w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju, w 72 roku życia i w 27 roku kapłaństwa.

W swym kapłańskim testamencie zapisał słowa: „Pragnę wyrazić wdzięczność tym wszystkim, od których doznałem wiele dobra i życzliwości. Przede wszystkim dziękuję Bogu za łaskę powołania mnie do udziału w kapłaństwie Jezusa Chrystusa i służenia Jego ludowi. Pokornie przepraszam Go za swoje grzechy, niedociągnięcia i słabości oraz polecam swoją dusze Jego Miłosierdziu” (15.04.1991). 

Mszę św. żałobną we wtorek, 31 lipca 2018 r. o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju z Biskupem Seniorem Janem Śrutwą koncelebrował Biskup Pomocniczy Mariusz Leszczyński oraz 60 kapłanów z diecezji zamojsko-lubaczowskiej i archidiecezji lubelskiej. Bp M. Leszczyński we wstępie do Mszy św. przytoczył najważniejsze momenty z życia ks. Leonarda w słowach: „Dziękujemy za śp. ks. Leonarda, za jego życie i drogę kapłańską. Za to, że na różnych odcinkach swojej kapłańskiej posługi służył bliźnim w parafiach i w szpitalu. Dziękujemy Panu Bogu, za to że wytrwał pod swoim krzyżem, szczególnie ciężkim w ostatnich latach, miesiącach i dniach swojego życia, czego wielu z nas było świadkami. Składam wyrazy współczucia rodzinie i wszystkim tym, których dotknęła jego śmierć. Niech najpiękniejszym wyrazem wdzięczności za jego życie i kapłańską drogę będzie modlitwa, ta najpiękniejsza, jaką dzieci Boże składają Bogu Ojcu razem z Jezusem Chrystusem podczas Eucharystii. Niech będzie ona również źródłem ukojenia dla wszystkich pogrążonych w żałobie”. Homilię wygłosił ks. Jerzy Kołtun, proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej i Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju, który między innymi powiedział: „Mimo osłabienia chorobą ks. Leonard był zawsze w centrum życia. Sadził swoje ulubione kwiaty czy to na balkonie, czy przed Domem Księży Seniorów. Miał ogromną wolę życia i dbał o życiowe szczegóły. Lubił, gdy odwiedzali go koledzy, a zwłaszcza ci z roku jego święceń. Ponadto ks. Leonard żył zawsze życiem Kościoła. Wierzymy i wiemy z całą pewnością, że poszedłeś do Boga po nagrodę za twą służbę, że twoje cierpienia i trudności już się skończyły i że będziesz się modlił za nas, za tych wszystkich, którym posługiwałeś. A my również obiecujemy za ciebie naszą modlitwę”.

Msza św. pogrzebowa za zmarłego kapłana miała miejsce w rodzinnej parafii ks. Leonarda Grudnia w Kraczewicach (archidiecezja lubelska). Eucharystii w środę, 1 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 przewodniczył Biskup Diecezjalny Marian Rojek. Koncelebrowało 50 kapłanów z archidiecezji lubelskiej i diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Homilię wygłosił ks. Zenon Góra – kolega z roku święceń ks. Leonarda.

Po Mszy św. pogrzebowej ciało zmarłego ks. Leonarda zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Kraczewicach w grobowcu rodzinnym.

Requiescat in pace!