Zmarł Śp. ks. mgr lic. Piotr Podborny

1962 - 2021

Ks. Piotr Podborny urodził się 1 czerwca 1962 r. w Tomaszowie Lubelskim. Rodzicami jego byli Jan i Zofia z d. Grad.

Sakrament chrztu świętego otrzymał w kościele parafialnym pw. św. Jana Nepomucena w Suścu 22 lipca 1962 r. (nr aktu 26/1962). Mając 11 lat Piotr utracił ojca i wraz z dwoma młodszymi braćmi pozostał półsierotą. W wieku 13 lat, 9 czerwca 1975 r., w kościele w Suścu biskup lubelski Bolesław Pylak udzielił mu sakramentu bierzmowa­nia.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Paarach, dalszą naukę kontynuował w Technikum Kolejowym w Lublinie. Po ukończeniu szkoły średniej, 14 czerwca 1982 r., zwrócił się z prośbą o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Pisał wów­czas: „Po dłuższych rozważaniach stwierdziłem, że karty mego dalszego życia powinny być wypełnione treścią stanu duchownego”. W innym miejscu podania zapisał: „Dzisiaj wiem na pewno, że Pan nasz i Zbawiciel wezwał mnie w szeregi sług swoich. Przekonany jestem o tym, że szczęściem moim jest wypełnienie woli Jego. Dlatego też pragnę wstąpić w mury Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, by wiedzę w nim zdobytą móc później jak najpełniej i najpiękniej obrócić na chwałę Bożą”.

Proboszcz jego rodzinnej parafii ks. Franciszek Szczerbik pisał 12 czerwca 1982 r.: „Piotr Podborny […] wśród mieszkańców Paar cieszy się dobrą opinią, gorliwie spełniał swoje praktyki religijne jako parafianin i ministrant. W ich mieszkaniu od kilku lat odbywa się katecheza dzieci i młodzieży. Osobiście angażował się w budowę świątyni w ich miejscowości. Mam najlepsze nadzieje, że jest dobrym kandydatem do kapłaństwa”.

Drogę Piotra Podbornego ku kapłaństwu wyznaczały kolejno przyjmowane posługi i święcenia. I tak: lektorat przyjął 16 lutego 1985 r., akolitat – 4 lutego 1986 r. Zgodnie z pismem Rektora Seminarium Duchownego w Lublinie oraz wymogami prawa kanonicznego w dniu 8 marca 1987 r. pro­boszcz parafii Susiec, ks. Franciszek Szczerbik, informował wiernych o zbliżających się święceniach Piotra Podbornego. Święcenia diakonatu otrzymał 16 kwietnia 1987 r., zaś 12 grudnia 1987 r. święcenia kapłańskie, których udzielił mu biskup Bolesław Pylak w katedrze lubelskiej.

Pierwszą placówką posługi kapłańskiej ks. Piotra Podbornego była parafia pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, w której został mianowany wikariuszem 12 grudnia 1987 r. Po powstaniu diecezji zamojsko-lubaczowskiej 25 marca 1992 r. biskup Jan Śrutwa z dniem 16 czerwca 1987 r. mianował ks. Piotra wikariuszem parafii konkatedralnej w Lubaczowie.

Po siedmiu latach posługi kapłańskiej, w piśmie skierowanym do biskupa J. Śrutwy, ks. Piotr Podborny napisał: „Zwracam się z uprzejmą prośbą o skierowanie mnie do pracy w parafii Młodów. Prośbę swoją uzasadniam tym, że wewnętrznie czuję się na siłach, aby podołać obowiązkom jako proboszcz w tej parafii” (16.10.1994).

Bp Jan Śrutwa 28 października 1994 r. mianował ks. Piotra proboszczem parafii Załuże, zaś dwa lata później tenże biskup, 5 września 1996 r. zezwolił ks. Piotrowi na podjęcie studiów specjalistycznych z zakresu teologii fundamentalnej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pod warunkiem wypełniania dotychczasowych obowiązków proboszcza parafii w Załużu.

Dwa lata później, z dniem 5 września 1998 r., ks. Podborny został przeniesiony na urząd proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Łosińcu. Kolejną placówką proboszczowską ks. Piotra od dnia 20 stycznia 2005 r. była parafia pw. św. Michała Archanioła w Soli. Z dniem 12 listopada 2008 r. został mianowany przez biskupa Wacława Depo proboszczem parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Starym Dzikowie. Ks. Piotr ponadto wypełniał obowiązki Asystenta Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w tejże parafii.

Po dziesięciu latach kapłańskiego posługiwania w parafii Stary Dzików, biskup Marian Rojek z dniem 16 sierpnia 2018 r. mianował ks. Piotra Podbornego proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Deszkowicach, w której to posługiwał do śmierci.

Ks. Piotr Podborny zmarł w sobotę, 4 grudnia 2021 r. w Szpitalu w Rzeszowie.

Msza św. żałobna została odprawiona pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Mariana Rojka we środę, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2021 r. o godz. 15.00 w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Deszkowicach.

Mszy św. pogrzebowej, odprawionej we czwartek, 9 grudnia 2021 r. godz. 13.00 w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Suścu przewodniczył biskup pomocniczy Mariusz Leszczyński. Zgodnie ze swoją wolą ks. Piotr Podborny został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w Suścu.

Requiescat in pace!      


Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło
ZID 30(2021), nr 4, s. 506-508