Zmarł Śp. Ks. kan. Lech Kutera

1941 - 2021

Ks. Lech Czesław Kutera urodził się 17 lutego 1941 r. w Chełmie.

Urodził się 17 lutego 1941 r. w Chełmie i tu został ochrzczony w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP, 23 lutego 1941 r. (nr aktu 22/1941). Sakrament bierzmowania otrzymał z rak bpa Piotra Kałwy w tej samej świątyni co chrzest, 8 września 1950 r.

Rodzicami jego byli Czesław i Lucyna z d. Kwaśniewska. Ojciec pracował na kolei jako zawiadowca stacji, a matka prowadziła dom rodzinny i opiekowała się dziećmi. Oboje rodzice byli ludźmi szczerze wierzącymi i praktykującymi katolikami i w tym duchu wychowywali swoje dzieci. W takiej atmosferze rodzinnego domu rodziło się i rozwijało powołanie przyszłego kapłana.

Gdy Lech Kutera ukończył szkołę podstawową w Chełmie, rodzice przenieśli się do miejscowości Ruda-Opalin, oddalonej od Chełma o 15 km. Lech w tym czasie zaczął uczęszczać do Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarneckiego w Chełmie. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1958 r. przed komisją egzaminacyjną, został publicznie wyróżniony za osiągnięcia z języka łacińskiego.

W czerwcu 1958 r. zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, które ukończył w 1964 r.

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Piotra Kałwy w katedrze lubelskiej w dniu 31 maja 1964 r. Po święceniach 1 lipca 1964 r. otrzymał nominację na stanowisko wikariusza w parafii Bychawka, gdzie jako katecheta nauczał religii w szkołach. Po dwóch latach z dniem 10 września 1966 r. został przeniesiony na wikariat w Józefowie Biłgorajskim.

W tym czasie ks. Lech Kutera otrzymał od biskupa lubelskiego Piotra Kałwy, 22 października 1968 r., zgodę na rozpoczęcie studiów w Studium Pastoralnym przy Instytucie Teologii Pastoralnej w ramach Wydziału Teologicznego KUL w Lublinie. Na tejże Uczeni w dniu 17 czerwca 1969 r. obronił pracę magisterską pt.: „Problem genezy religii we współczesnej publicystyce marksistowskiej i katolickiej", uzyskując stopień magistra teologii.

Następnymi placówkami wikariuszowskimi ks. Lecha były parafie: Turobin (1971), Horyszów Polski (1973), Chodel (1974) i Krzeszów od 7 czerwca 1977 r. W dniu 15 lutego 1984 r. ks. Lech Kutera został mianowany przez biskupa Bolesława Pylaka administratorem parafii w Krzeszowie z prawami i obowiązkami proboszcza. Początki jego posługi kapłańskiej w parafii Krzeszów nie były łatwe. Jako wikary pomagał swemu proboszczowi w budowie kościoła w Hucisku, który następnie w roku 1981 został kościołem parafialnym. Jako proboszcz wybudował kościół w Bystrem, który w 1997 r. stał się kościołem parafialnym dla nowej parafii. Wybudował także kaplicę dojazdową w Jasienniku Starym. Budując kościoły i kaplice, nie zaniedbywał świątyni parafialnej. Jego zasłu­gą była wymiana ogrodzenia kościoła parafialnego i cmentarza, wymiana nagłośnienia w kościele, a także wyposażenie świątyni w ławki. Ks. Lech zdawał sobie sprawę, że kościół parafialny wymaga gruntownej odnowy, dlatego w roku 2006, w porozumieniu z władzami samorządowymi, doprowadził do powstania Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowskiej „Rotunda", którego głównym zadaniem była odnowa świątyni parafialnej. Ks. Lech jako wiceprezes aktywnie uczestniczył w pracach renowacyjnych.

W dowód uznania za przykładną i gorliwą pracę kapłańską w dniu 27 maja 1988 r. bp Bolesław Pylak mianował ks. Lecha Kuterę kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiaty Zamojskiej.

Po 34 latach duszpasterzowania w parafii Krzeszów, 28 czerwca 2011 r., ks. Lech Kutera przeszedł na emeryturę i zamieszkał w budynku kościelnym tzw. „wikarówce" blisko świątyni parafialnej w Krzeszowie.

15 lutego 2021 r. w Szpitalu Powiatowym im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Nisku ksiądz kanonik Lech Kutera odszedł do Pana po wieczną nagrodę w wieku 80 lat, w kapłaństwie przeżył 56 lat.

W kapłańskim testamencie ks. kan. Lech Kutera zapisał:

„Przepraszam wszystkich, których w jakikolwiek sposób obraziłem, skrzywdziłem czy zasmuciłem. Proszę mi darować moje błędy, które popeł­niłem w sześciu parafiach. Choć nieraz byłem ostry, kochałem Was. Zostańcie z Bogiem Wszechmogącym, a Matka Boża Różańcowa którą kochałem i ofiarowałem Jej hejnał barokowy, niech was strzeże z Góry Krzeszowskiej i Wam wszystkim dopomaga. Na cmentarzu w Krzeszowie zbudowałem kaplicę do sprawowania Najświętszej Ofiary i wyposażyłem ja w kryptę grobową, gdzie pochowałem czterech proboszczów krzeszowskich, wcześniej ekshumowanych. Proszę też tam złożyć moje ciało, mech oczekuje na Dzień Zmartwychwstania" (08.01.2013).

Msza św. pogrzebowa została odprawiona we czwartek, 18 lu­tego 2021 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie. Ceremonii pogrzebowej przewodniczył bp Ma­rian Rojek. W koncelebrze uczestniczyło 30 kapłanów. Homilię pogrzebową wygłosił proboszcz parafii Krzeszów, ks. Tomasz Winogrodzki, w której przypomniał drogę życiową Zmarłego i podziękował za wierną służbę kapłańską wśród Ludu Bożego.

Ciało śp. ks. Lecha Kutery zostało złożone w grobowcu kapłańskim w Krzeszowie.

Reąuiescat in pace!

Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło, ZID 30(2021), nr 1, s. 125-127.