Zmarł Śp. Ks. Roman Składanowski

1951 - 2023

Urodził się 29 października 1951 r. w Prudniku w rodzinie Stefana i Tekli z domu Brylak.

 Rodzice byli rolnikami. Ochrzczony został 29 października 1951 r. w parafii pw. Św. Jakuba w Lubrzy (Diecezja Opolska). Sakrament bierzmowania otrzymał z rąk bpa Henryka Grzondziela w parafii pw. Św. Krzyża w Opolu w dniu 24 listopada 1963 r.

Naukę w Szkole Podstawowej rozpoczął w Lubrzy, zaś po ukończeniu klasy czwartej przeniósł się do Opola, ze względu na trudne warunki materialne rodziców. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Białej Prudnickiej, które ukończył w 1969 r. W tym samym roku zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie.

Święcenia diakonatu otrzymał 9 maja 1974 r., a rok później 5 czerwca 1975 r. w katedrze lubelskiej w rąk bpa Bolesława Pylaka święcenia prezbiteratu

Pierwszą placówką wikariuszowską ks. Składanowskiego była parafia pw. św. Wawrzyńca w Żółkiewce (26.06.1975 – 21.07.1975). W lipcu 1975 r., jako wikariusz został skierowany do parafii pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy (21.07.1975 – 09.06.1978). Następnie pracował w parafii garnizonowej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie (08.07.1978 – 20.06.1980). Z dniem 20 czerwca 1980 r. został mianowany pomocnikiem rektora kościoła pw. Świętej Trójcy w Krasnymstawie oraz kapelanem Szpitala w Krasnymstawie (03.10.1981).

W dniu 30 grudnia 1983 r. został mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Łukowej, a z dniem 29 kwietnia 1986 r. proboszczem tejże parafii. Jednak ze względu na zły stan zdrowia – 10 września 1986 r. został odwołany z parafii Łukowa i objął obowiązki administratora w parafii Zwierzyniec, zaś – 12 marca 1988 r. został proboszczem tejże parafii. Ks. Roman podjął się zadania renowacji kościoła na wyspie w Zwierzyńcu, jak również podjął się dzieła budowy kaplicy w Sochach. Przedsięwzięcie to jednak było od początku blokowane przez pełnomocnika Wojewody ds. Wyznań w Zamościu, który pisał: „Należy utrudniać wydanie pozwolenia” (28.02.1989). W tym czasie ks. Składanowski poprosił bpa Bolesława Pylaka o wyrażenie zgody na wyjazd na kilka lat do pracy duszpasterskiej we Francji do Diecezji Strasbourg (24.10.1989). Ks. Roman nie zrealizował pragnienia, ponieważ kłopoty ze zdrowiem oraz nadmiar obowiązków zmusiły go do złożenia rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Zwierzyniec. W piśmie do bpa Jana Śrutwy napisał: „Pokornie proszę o zwolnienie mnie z obowiązków proboszcza parafii Zwierzyniec i udzielenie rocznego urlopu zdrowotnego. Miejscem mego pobytu będzie Górecko Kościelne” (27.04.1992).

W parafii Górecko Kościelne przebywał od 9 czerwca 1992 r. do  5 lipca 1993 r. W sierpniu 1993 r. Bp J. Śrutwa wyraził zgodę na zamieszkanie u rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim, a gdy nastąpi poprawa zdrowia będzie mógł podjąć ponownie pracę kapłańską na terenie diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

W Ostrowcu Świętokrzyskim ks. Roman w piśmie do bpa J. Śrutwy pisał: „W dni powszednie Msze św. odprawiam w kościele parafialnym, natomiast w niedzielę i środę w Domu Pomocy Społecznej. W Okresie Adwentu i Wielkiego Postu w miarę możliwości pomagam w konfesjonale” (09.11.2001).

Z dniem 16 sierpnia 2021 r. bp Marian Rojek przeniósł ks. Romana w stan emerytalny.

Zmarł 11 grudnia 2023 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim w 72. roku życia i 48. roku kapłaństwa.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Mariusza Leszczyńskiego została odprawiona w kościele pw. św. Kazimierza w Ostrowcu Świętokrzyskim (Osiedle Pułanki) w piątek, 15 grudnia 2023 r. o godz. 12.00.

Po Mszy św. ciało zmarłego śp. Ks. Romana zostało złożone na Cmentarzu Komunalnym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Requiescat in pace!

Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło
ZID 32(2023), nr 4, s. 352-353