Zmarł Śp. ks. Zygmunt Rzepecki

1927 - 2015

Ks. Zygmunt Rzepecki urodził się 19 czerwca 1927 r. w Gozdowie, jako syn Stanisława i Antoniny z d. Tomaszczuk. 9 lipca 1927 r. został ochrzczony w kościele parafialnym w Werbkowicach. Naukę w szkole powszechnej w Trzeszczanach rozpoczął w 1934 r. Podczas niemieckiej okupacji w 1941 r. ukończył dwuletnią szkołę rolniczą i jedną klasę szkoły handlowej w Hrubieszowie. W latach 1944-1946 uczęszczał do Gimnazjum Ogólnokształcącego w Hrubieszowie.

W 1946 r. poprosił o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchowego w Lublinie. Podanie poparł proboszcz parafii w Trzeszczanach, który w opinii do seminarium napisał: „Jest bardzo dobrym kandydatem do seminarium duchownego” (06.08.1946). Także prefekt hrubieszowskiego gimnazjum przesłał dobre świadectwo o przyszłym alumnie: „Zygmunt Rzepecki był uczniem Państwowego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. W czasie swego pobytu w szkole zachowywał się wzorowo. W pracy szkolnej odznaczał się pilnością, sumiennością. Praktyki religijne spełniał przykładnie” (02.08.1946).

Po trzecim roku studiów alumn Zygmunt odszedł z seminarium, gdyż miał pewne wątpliwości co do powołania kapłańskiego. Jednak po rocznej przerwie ponownie poprosił rektora seminarium o przyjęcie go w poczet alumnów, pisząc między innymi: „Pragnę służyć Bogu w stanie kapłańskim oraz poświęcić się Bogu dla zbawienia dusz ludzkich… Zdając sobie sprawę z trudów, które będą mnie czekały, jeszcze raz proszę o przyjęcie mnie do seminarium duchownego, abym teraz z całą pewnością i bez wahań szedł drogą, która wiem, że jest moją ku kapłaństwu” (15.01.1950).

Święcenia diakonatu otrzymał 20 grudnia 1951 r., zaś kapłańskie 23 marca 1952 r. w katedrze lubelskiej z rąk Biskupa Lubelskiego Piotra Kałwy.

Neoprezbiter Zygmunt Rzepecki do pierwszej parafii w Żółkiewce został skierowany 24 marca 1952 r., gdzie przez trzy miesiące pełnił urząd wikariusza współpracownika. Z dniem 19 czerwca 1952 r. został przeniesiony do parafii Opole Lubelskie, gdzie pracował jako wikariusz przez pięć lat. 22 czerwca 1957 r. został wikariuszem parafii Krężnica Jara. Kolejne parafie jego posługi wikariuszowskiej to: Boża Wola (08.06.1960 – 10.06.1961) i Niedrzwica (10.06.1961 – 26.06.1962).

22 czerwca 1962 ks. Zygmunt poprosił bpa Piotra Kałwę o udzielenie rocznego urlopu, który pragnął spędzić w opactwie OO. Benedyktynów w Tyńcu. Biskup przychylił się do jego prośby, jednak po trzech miesiącach Biskup Lubelski ze względu na chorobę ks. Tadeusza Pałygi, odwołał go z urlopu i powierzył mu urząd wikariusza parafii Annopol, na czas choroby ks. proboszcza. Po rocznej posłudze w parafii Annopol, bp Kałwa, 20 sierpnia 1963 r. udzielił ks. Rzepeckiemu ponownie urlopu zdrowotnego. Z dniem 1 lipca 1964 r. został mianowany wikariuszem parafii Kumów, a następne pracował w parafiach: Horodło (02.07.1966 – 26.08.1967) i Częstoborowice (26.08.1967 – 05.10.1971).

W dniu 11 czerwca 1971 r. ks. Zygmunt Rzepecki wracając z punktu katechetycznego w Pilaszkowicach na plebanię w Częstoborowicach uległ nieszczęśliwemu wypadkowi samochodowemu, wskutek czego doznał pęknięcia kości kolanowej i przebywał w Szpitalu Powiatowym w Krasnymstawie. Po dłuższej rekonwalescencji w szpitalu sanatoryjnym w Iwoniczu, 18 września 1971 r. poprosił bpa Piotra Kałwę o zwolnienie z parafii w Częstoborowicach i przeniesienie na inną placówkę duszpasterską lub w stan spoczynku. Biskup Lubelski, 5 października 1971 r. powierzył mu urząd wikariusza parafii Wożuczyn.

Rok później ks. Zygmunt prosił bpa P. Kałwę o zwolnienie z urzędu wikariusza parafii Wożuczyn i udzielenie kolejnego rocznego urlopu, gdyż w tym czasie miał przejść kolejną operację. 11 sierpnia 1972 r. otrzymał roczny urlop dla podratowania zdrowia, który jak się okazało trwał aż do przejścia w stan emerytalny. W tym czasie zamieszkał w domu rodzinnym w Trzeszczanach, zaś od 2000 r. przeniósł się do zakupionego przez siebie mieszkania w Teratynie.

W 88 roku życia i 63 roku posługi kapłańskiej, gdy choroby i inne dolegliwości osłabiały jego siły, prosił bpa Mariana Rojka o zwolnienie z obowiązku celebracji Liturgii Godzin (14.06.2015). Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek, w odpowiedzi na prośbę i biorąc pod uwagę wszystkie wskazane okoliczności, zwolnił ks. Zygmunta z obowiązku sprawowania brewiarza i jednocześnie wyraził zgodę, aby modlitwą odmawianą w jego miejsce był Różaniec Święty w intencjach Ludu Bożego (24.06.2015).

Ks. Zygmunt Rzepecki zmarł 11 września 2015 r. w Szpitalu Powiatowym im. Świętej Królowej Jadwigi w Hrubieszowie.

Msza św. żałobna pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego została odprawiona w niedzielę, 13 września 2015 r. o godz. 18.00 w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej i Narodzenia NMP w Trzeszczanach.

Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Biskup Diecezjalny Marian Rojek w poniedziałek, 14 września 2015 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Trzeszczanach.

Po Mszy św. pogrzebowej ciało zmarłego kapłana zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Trzeszczanach.

Reqiescat in pace.


Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło
ZID 24(2015), nr 3, s. 588-590