Zmarł Śp. Ks. kan. mgr Józef Godzisz

1954 - 2023

Ks. Józef Godzisz urodził się 2 kwietnia 1954 r. w Szczebrzeszynie jako syn Tadeusza i Wandy z d. Dąbrowska.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Topólczy, a następnie dalszą naukę kontynuował w Technikum Rolniczo-Hodowlanym w Zamościu. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1974 r. i w tymże roku rozpoczął studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie i formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie.

Proboszcz parafii Topólcza, ks. Jan Maciocha w podaniu do Rektora Seminarium napisał:

„Józef Andrzej Godzisz […],mieszka przy rodzicach, prowadzących spokojne, uczciwe życie, spełniających dobrze obowiązki chrześcijańskie w parafii Topólcza. Jako uczeń szkoły podstawowej i ministrant w kościele parafialnym często brał udział w kościelnych czynnościach liturgicznych. W czasie nauki w Technikum Rolniczym w Janowicach koło Zamościa i pracy w PGR w Michalowie, wiele razy zastępował w czynnościach liturgicznych organistę parafii Topólcza […]. O kapłaństwie myślał już od dawna. Oznaki powołania kapłańskiego można było zauważyć także w jego postepowaniu. Sądzę, że Bóg obdarzył go łaską powołania do stanu kapłańskiego” (25.06.1974). 

Każdego roku ks. Maciocha w opiniach powakacyjnych alumna Józefa pisał:

„Cieszy się u ludzi bardzo dobrą opinią, a w stosunku do wszystkich jest układny i grzeczny. Lubi pomagać potrzebującym. Bardzo dużo pomagał rodzicom w gospodarstwie rolnym, a także miejscowemu Księdzu. Jest bardzo pracowity. Ludzie mówią, że będzie dobrym księdzem” (13.11.1976).  

 

Święcenia diakonatu otrzymał 26 maja 1979 r. w katedrze lubelskiej, zaś kapłańskie przyjął z rąk bp. Bolesława Pylaka – 15 czerwca 1980 r.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach:

- Wilkołaz (16.06.1980 – 23.06.1982);

- Wilków (23.06.1982 – 15.12.1984);

- Krasnobród Sanktuarium (15.12.1984 – 10.12.1987);

- Sitaniec (10.12.1987 – 13.06.1990).

 

Z dniem 13 czerwca 1990 r. bp Bolesław Pylak mianował ks. Józefa proboszczem parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Turkowicach. Trzy lata później w dniu 17 maja 1993 r. bp Jan Śrutwa powierzył mu, jako proboszczowi parafię pw. MB Bolesnej w Korytkowie Dużym.

Z racji na uzdolnienia muzyczne ks. Józef został mianowany Członkiem Diecezjalnej Komisji Organistowskiej (18.09.1993), a następnie Przewodniczącym tejże Komisji (28.10.1994 – 09.11.2006).

W dowód uznania za przykładną i gorliwą pracę kapłańską w dniu 10 stycznia 1996 r. bp Jan Śrutwa mianował ks. Józefa Godzisza kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Zamościu.

W parafii Korytków Duży, ks. Józef w pracy duszpasterskiej zwracał wielką uwagę na sprawy duchowe, jak też i materialne. To dzięki jego inicjatywie zostały przeprowadzone misje parafialne zakończone intronizacją NSPJ w rodzinach; peregrynacja Krzyża św., Obrazu Jezusa Miłosiernego, Matki Bożej w figurze fatimskiej; zapoczątkował nabożeństwa fatimskie; powstała kaplica pw. św. Józefa w Andrzejówce; codziennie odmawiany różaniec św. w kościele parafialnym przed Mszą św.; dzwonnica; tynkowanie zewnętrznej elewacji kościoła; nowy chodnik z kostki brukowej wokół kościoła; złocenie ołtarzy w Bukowej i Andrzejówce; utworzenie i utwardzenie dwóch parkingów przy kościele; nowe bramy wjazdowe; podjazd dla inwalidów; nowe krzyże na kalwarii i kościołach; okratowanie plebanii po włamaniu i napadzie bandyckim; wymiana pieca CO, trzy nowe instrumenty klawiszowe do kościołów i kaplicy; podjęte staranie o powiększenie cmentarza parafialnego oraz szereg remontów i napraw, których trudno policzyć.

W 2005 roku ks. Józef Godzisz prosił bpa Jana Śrutwę o zmianę parafii, argumentując decyzję postępującą cukrzycą (02.03.20205). Bp J. Śrutwa w mianował go 19 czerwca 2006 r. proboszczem parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza w Radzięcinie. Urząd ten piastował przez 3 lata (2006-2009). Z dniem 22 czerwca 2009 r. bp Wacław Depo powierzył mu urząd proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nabrożu oraz funkcję dekanalnego Ojca Duchownego Dekanatu Łaszczów (28.10.2009). Podobnie jak we wcześniejszych parafiach, tak i w Nabrożu, ks. Józef przygotował Misje św. zakończone intronizacją NSPJ; 600-lecie parafii; 10-lecie koronacji Obrazu MB Nabroskiej; Ogólnopolskie Zaduszki Chłopskie transmitowane w Radio Maryja i Katolickim Radio Zamość; trzy Pielgrzymki Sołtysów z terenu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej; wprowadzeniem relikwii Jana Pawła II  w kościoła parafialnego; renowację elewacji zewnętrznej i wewnętrznej kościoła parafialnego; remont zdewastowanych organów (15.01.2013).

Pięć lat później dekretem bpa Mariana Rojka z dniem 20 sierpnia 2014 r., ks. Józef objął urząd proboszcza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Różańcu, który pełnił przez 2 lata. W tym czasie nastąpił rozwój choroby cukrzycy, dlatego też z dniem 17 sierpnia 2016 r. został odwołany z proboszcza parafii Różaniec i skierowany na zamieszkanie w charakterze rezydenta w tejże parafii. Jednak po miesiącu z powodu pogarszającego się stanu zdrowia i poruszania się na wózku inwalidzkim poprosił bpa M. Rojka o zamieszkanie w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju (20.09.2016).

Z dniem 1 listopada 2016 r. zamieszkał w Domu Księży Seniorów w Biłgoraju, a ze względu na zły stan zdrowia uzyskał pozwolenie na sprawowanie Mszy św. w mieszkaniu.

Zmarł w niedzielę, 3 grudnia 2023 r. w szpitalu w Biłgoraju w 69. roku życia oraz 43. roku kapłaństwa.

Mszy św. żałobnej we wtorek, 5 grudnia 2023 r. o godz. 15.00 w Sanktuarium św. Marii Magdaleny w Biłgoraju przewodniczył bp Mariusz Leszczyński.  

Msza św. pogrzebowa została odprawiona 6 grudnia 2023 r. o godz. 12.00 w rodzinnej parafii ks. Józefa Godzisza w Topólczy. Przewodniczył jej bp Marian Rojek.

Po Mszy ciało śp. ks. kan. Józefa zostało złożone w grobie na cmentarzu parafialnym  w Topólczy. 

Requiescat in pace!


Opracował: ks. Zygmunt Jagiełło
ZID 32(2023), nr 4, s. 349-251