Drugi Rok Pomocy dla Ukrainy

autor:

Prawie 6,5 mln uchodźców wojennych z Ukrainy zarejestrowano na świecie, w tym około 1 mln przebywa w Polsce. Wartość pomocy udzielonej przez Caritas w 2023 roku osobom z Ukrainy zarówno w Polsce jak i w Ukrainie wyniosła prawie 150 mln złotych.

24 lutego 2024 r. minęło dwa lata od rozpoczęcia wojny.

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zamościu działające, przy ul. Kolegiackiej 1a, zorganizowało spotkanie dla uchodźców mieszkających w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z pracownikami Caritas i władzami samorządowymi z Zamościa.

Uczestniczący w wydarzeniu, ks. Marcin Jakubiak, dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej opowiedział o działaniach Caritas na rzecz uchodźców, szczególnie o wszechstronnych formach wsparcia zrealizowanych i tych wciąż trwających.  Na spotkaniu był także Prezydent Miasta Zamość, Pan Andrzej Wnuk, który zapewnił o stałym wsparciu dla osób z Ukrainy, które znalazły schronienie w mieście Zamość, tak, aby „czuły się tutaj dobrze i bezpiecznie”.

Goście mieli również okazję obejrzeć prezentację o działalności Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, jak pomoc udzielana jest względem dzieci, dorosłych, seniorów i osób niepełnosprawnych.

W trakcie sobotniego spotkania nie zabrakło muzyki ukraińskiej i recytowanych wierszy. Wystąpiły dzieci i młodzież z Biłgoraju, których przygotowała Pani Valentyna Maksymenko, zaś na gitarze zagrała Dariia Nidzelska, a także wysłuchaliśmy tekstów przygotowanych przez Annę Mirosznyk oraz Janka Filipczuka.

Spotkanie było także okazją do integracji, rozmów oraz podzielenia się z innymi doświadczeniami z pobytu w Polsce, a także „przelania” na papier swoich życzeń. Goście pisali je na wyciętych z papieru sercach, a następnie przyklejali je na mapie Ukrainy.

W Klubie Malucha dzieci obejrzały prezentację o Ukrainie oraz wspólnie z Paniami - Anią i Allą przygotowały plakat pt. „Gołąb Przyszłości”.

W imieniu osób korzystających z pomocy Centrum Pani Olena Yarmolenko podziękowała prezydentowi Zamościa i wręczyła namalowany przez siebie obraz.

Pracownicy Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom podziękowali Ks. Dyrektorowi Caritas Marcinowi Jakubiakowi oraz Pani Annie Sikorskiej koordynującej działaniami Centrum za wielkie zaangażowanie i stworzenie miejsca, które stanowi ośrodek wspólnoty i wsparcia.

 

Video relacja

https://lublin.tvp.pl/76111239…