Wigilia Caritas z Selgros

autor:

Selgros  już czwarty rok wspiera Wigilię Caritas. W tym roku, podczas wigilijnych spotkań w 90 miastach w całej Polsce, przy wspólnym stole Caritas spotka się ponad 22 tysiące samotnych i potrzebujących.

Caritas Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej już trzeci raz bierze udział w organizacji Wigilii dzięki Selgros.  Odbędą się one w siedmiu lokalizacjach dla niemal 2000 osób. Dotarły już do nas produkty do przygotowania Wigilii zasiadanej  dla naszych podopiecznych. Są to produkty takie jak: makarony, napoje, koncentrat barszczu czerwonego, masa makowa, kapusta kiszona, ziemniaki i karp. Zostaną one teraz rozdysponowane w naszej Diecezji.

Wigilia powinna nam się kojarzyć ze spotkaniami w rodzinnej atmosferze, przy stole nakrytym białym obrusem, zastawionym dwunastoma potrawami. W  tym wyjątkowym czasie każdy człowiek powinien mieć możliwość spędzenia wigilii z drugim człowiekiem, by  nie czuć się samotnym i opuszczonym. Są też takie osoby które nie mogą cieszyć się z bliskości rodziny lub przyjaciół. Dlatego Caritas organizuje spotkania wigilijne dla tych osób, którym brakuje rodziny, bliskości. Pragniemy by w ten szczególny dzień był dla nich radosny  pełen życzliwości , aby choć na chwilę poczuli ciepło rodzinnej atmosfery.

W tym roku do współpracy przy współorganizacji projektu zgłosiły się:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie we współpracy z:

– Ośrodkiem  Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie;

– Hrubieszowskim  Domem Kultury;

– Środowiskowym Domem Samopomocy w Hrubieszowie;

–  Towarzyszeniem ,,Jestem Stąd’’;

– Parafialnym Zespołem Caritas przy parafii Św. Mikołaja w Hrubieszowie.

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach we współpracy z:

– Urzędem Miejskim w Tyszowcach;

– Samorządowym Centrum Kultury;

– Parafialnym Zespołem  Caritas  przy parafii Św. Leonarda w Tyszowcach;

– Zespołem Szkolno – Przedszkolny w Tyszowcach;

– Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Tyszowce;

– Tyszowieckim Klubem Seniora.

  • Parafialny Zespół Caritas w Józefowie we współpracy z:

Burmistrzem  Miasta Józefowa;

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Józefowie;

Miejskim Ośrodkiem Kultury w Józefowie;

Środowiskowym Domem Samopomocy;

Warsztatami Terapii  Zajęciowej w Józefowie;

Klubami Seniorów;

Spółdzielniami działającymi na terenie Józefowa.

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubyczy Królewskiej we współpracy z:

Burmistrzem Miasta Lubycza Królewska;

Radą Miejską w Lubyczy Królewskiej;

Pracownikami  Urzędu Miejskiego w Lubyczy Królewskiej;

Proboszczem Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Lubyczy Królewskiej;

  Gminną Biblioteką Publiczną;

Centrum Kultury w Lubyczy Królewskiej.

  • Parafia pw. Św. Stanisława Bpa – Sanktuarium MB Łaskawej w Lubaczowie we współpracy z:

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaczowie;

Władzami Gminy Lubaczów;

Szkolnymi Kołami Caritas.

 

  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu;

 

  • Dom Pomocy  Społecznej  w  Lubaczowie prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Brata Alberta.