Duszpasterstwo Robotników

Referent: Ks. Jacek Rak

adres: Żdanów 135; 22-400 Zamość

e-mail: [email protected]

Duszpasterstwo robotników obejmuję troskę o ludzi pracy i ich rodziny.