Duszpasterstwo Kobiet

Referent: Ks. Paweł Cisek

adres: Dembowskiego 24; 22-400 Zamość
Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet KEP została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski podczas 362. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Krakowie-Wieliczce 23 czerwca 2013 r.

Wśród zadań Rady są m.in.: wymiana doświadczeń związanych z działalnością duszpasterstw kobiecych i podejmowanie wspólnych inicjatyw duszpasterskich; współpraca ze świeckimi ruchami i stowarzyszeniami; prowadzenie i zlecanie badań socjologicznych związanych z sytuacją kobiet w Polsce oraz w Kościele lokalnym.

Delegatem KEP ds. duszpasterstwa kobiet jest obecnie gdański biskup pomocniczy Wiesław Szlachetka. Rada spotyka się dwa razy do roku. Realizacją zadań wyznaczonych przez ogólnopolskie duszpasterstwo zajmuje się diecezjalny duszpasterz kobiet.