Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 8 lutego 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo:. św. Hieronima Emilianiego, prezb. – wsp. dow. - k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 58”, kol. wł.
albo: św. Józefiny Bakhity, dz – wsp. dow. - k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 44”-46”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Józefitki - LubaczówKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rdz 1, 1-19; Ps 104 (103); Mk 6, 53-56