Kalendarz liturgiczny

Piątek, 12 lutego 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ŁabunieKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rdz 3, 1-8; Ps 32 (31); Mk 7, 31-37

Ogłoszenia:

† ks. Jan Flak 2008

† ks. Jan Kruk 2012