Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 16 lutego 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Kościół pw. Kościół św. Katarzyny - rektorat - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rdz 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Ps 29 (28); Mk 8, 14-21