Kalendarz liturgiczny

Środa, 10 lutego 2021

Św. Scholastyki, dz – wsp.

Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 44”-46” lub 55”-56”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ŁabunieKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rdz 2, 4b-9. 15-17; Ps 104 (103); Mk 7, 14-23

Ogłoszenia:

 

† ks. Władysław Bącal 2010