Kalendarz liturgiczny

Środa, 20 stycznia 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. Fabiana p m – wsp. dow. – k. czerwony;
św. Sebastiana, m – wsp. dow. – k. czerwony,
Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 18”-19”, kol. wł.
albo: Msza o Jedność Chrześcijan – k. zielony
MR 136”-139”, pref. nr 85

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Felicjanki - OleszyceKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 7, 1-3. 15-17; Ps 110 (109); Mk 3, 1-6

Ogłoszenia:

† ks. Jan Cimek 1998

† ks. Kazimierz Gawlik 2013