Kalendarz liturgiczny

Piątek, 29 stycznia 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Serafitki - TarnogródKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 10, 32-39; Ps 37 (36); Mk 4, 26-34