Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 25 stycznia 2021

ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

Oficjum święta, Msza wł., Chwała

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Józefitki - Ruda RóżanieckaKalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł.: Dz 22, 3-16 lub: Dz 9, 1-22; Ps 117 (116); Mk 16, 15-18 (LM t. VI s. 71)

Ogłoszenia:

† ks. Adolf Maciąg 2020