Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 11 czerwca 2024

św. Barnaby Apostoła – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. o Apostołach nr 67-68, ME I

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Józefa Robotnika - Werchrata Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: . wł.: Dz 11,21b-26;13,1-3; Ps 98 (97); Mt 10,7-13 (LM t. VI, s. 191)

Ogłoszenia:

† ks. Aleksander Panek 2011