Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 21 maja 2024

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. Krzysztofa Magallanesa, prezb.
i Towarzyszy, mm - wsp. dow. – k. czerwony

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętej Marii Magdaleny - Młodów Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Jk 4,1-10; Ps 55 (54); Mk 9,30-37