Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 28 stycznia 2021

Św. Tomasza z Akwinu, prezb. dK – wsp.

Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 41”-42” lub 31”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Serafitki - TarnogródKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 10, 19-25; Ps 24 (23); Mk 4, 21-25

Ogłoszenia:

† ks. Henryk Nogalski 2019