Kalendarz liturgiczny

Środa, 17 lutego 2021

ŚRODA POPIELCOWA

Oficjum powszednie Wielkiego Postu, Msza wł., akt pokuty zastępuje posypanie głów popiołem (MR 62), pref. nr 10-11

Kolor liturgiczny: fioletowy

Adoracja: Parafia pw. Świętego Andrzeja Boboli - Bystre Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Jl 2, 12-18; Ps 51 (50); 2 Kor 5, 20 – 6, 3; Mt 6, 1-6. 16-18

Ogłoszenia:

Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty

Wskazania na Środę Popielcową

 • We Mszy św. z błogosławieństwem i posypaniem głów popiołem opuszcza się akt pokuty. Błogosławieństwo popiołu odbywa się po homilii. Celebransowi posypuje głowę inny kapłan. W przypadku jego braku czyni to sobie sam celebrans. Przy posypywaniu popiołem stosuje się formuły przewidziane w Mszale.
 • Błogosławieństwo popiołu powinno odbywać się podczas każdej Mszy św. z udziałem wiernych.
 • W kościołach, w których jest tylko jedna Msza św. i odbywa się błogosławieństwo popiołu, nie jest dozwolona Msza pogrzebowa.
 • Obowiązuje post ścisły, tj. łącznie post jakościowy i ilościowy. Obowiązuje on wszystkich, którzy ukończyli 18-ty rok życia do rozpoczęcia 60-tego roku życia. Sama wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14-ty rok życia.

OKRES WIELKIEGO POSTU

LEKCJONARZ MSZALNY TOM II

CZYTANIA: „B”

LITURGIA GODZIN TOM II

 

Czas Czterdziestodniowego Postu ma na celu przygotowanie wiernych do obchodzenia Paschy. Liturgia wielkopostna usposabia do sprawowania paschalnego misterium zarówno katechumenów przez różne stopnie chrześcijańskiego wtajemniczenia, jak i wiernych, którzy odnawiają w sobie pamięć o chrzcie św. i konieczności pokuty. Czas Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.

 

Wskazania szczegółowe

 • W Eucharystii i Liturgii Godzin opuszcza się „Alleluja”. W śpiewie przed Ewangelią wykonuje się aklamację „Chwała Tobie, Królu wieków” albo „Chwała Tobie, Słowo Boże”.
 • Na zakończenie Mszy św., Liturgii Słowa i Godziny Kanonicznej oraz obrzędów sakramentów świętych można odmówić „Modlitwę nad ludem” (połączoną z wyciągnięciem rąk nad wiernymi). Stanowi ona część błogosławieństwa końcowego. Obrzęd przebiega w sposób następujący: „Pan z wami”, następnie: „Pochylcie głowy na błogosławieństwo”. Kapłan wyciąga ręce nad ludem i odmawia modlitwę, a wszyscy odpowiadają: „Amen”. Po modlitwie kapłan dodaje: „Niech was błogosławi Bóg wszechmogący…” Następuje formuła rozesłania wiernych. Teksty modlitw: MR 394*-398*.
 • W dni powszednie dozwolone są Msze żałobne w pierwszą rocznicę zgonu, po otrzymaniu wiadomości o śmierci i przy ostatecznym pogrzebaniu zmarłego. W niedziele wolno sprawować Msze tylko wg formularza niedzielnego; nie można przenosić na niedziele Wielkiego Postu tzw. zewnętrznej uroczystości tytułu kościoła.
 • Nie przyozdabia się ołtarzy kwiatami. Wyjątek stanowią przypadające w Wielkim Poście uroczystości i IV Niedziela Wielkiego Postu.
 • W okresie Wielkiego Postu nie uwzględnia się wspomnienia obowiązkowego. Można je obchodzić jako wspomnienia dowolne. Obchodzi się je wówczas w następujący sposób:
 • W niedziele po południu celebruje się Gorzkie Żale. Nie wolno tego nabożeństwa sprawować w czasie Mszy św. Może ono ją poprzedzać lub po niej następować.
 • Za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 • w Godzinie czytań po czytaniu patrystycznym podanym na dzień bieżący tego okresu i jego responsorium dodaje się czytanie hagiograficzne z responsorium i odmawia się modlitwę końcową;
 • w Jutrzni i Nieszporach, po modlitwie końcowej, opuściwszy jej zakończenie, można dodać antyfonę oraz modlitwę o świętym (OWLG 239);
 • we Mszy św. zamiast kolekty z dnia wolno odmówić kolektę o Świętym (OWMR 355a).