Kalendarz liturgiczny

Niedziela, 14 lutego 2021

VI NIEDZIELA ZWYKŁA

Oficjum i Msza VI Niedzieli Zwykłej, Psałt. II tygodnia, Chwała, Wierzę, pref. nr 28-35

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Jerzego - BiłgorajKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Kpł 13, 1-2. 45-46; Ps 32 (31); 1 Kor 10, 31 – 11, 1; Mk 1, 40-45

Ogłoszenia:

† ks. Stefan Syrokosz  2015